മലയാളം നോവലെഴുത്തുകാർ

മലയാളത്തിലെ നോവലെഴുത്തുകാരുടെ പട്ടിക
(നോവലിസ്റ്റ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
കെ.ദിലീപ് കുമാർ

നോവലുകൾ

ഹിമഗിരിയിലെ ഋതു

സന്ദിഗ്ദ്ധലോകം

ബുധസംക്രമം

സാഫോ

സ്വപ്നഭൂപടം

ലാസ്യം

മലയാളത്തിലെ നോവലെഴുത്തുകാരുടെ നാമാവലി. ആദ്യനോവലിന്റെ പ്രകാശനവർഷം, ശീർഷകം എന്നിവ വലയത്തിനുള്ളിൽ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാളം_നോവലെഴുത്തുകാർ&oldid=3382454" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്