പ്രതിശീർഷവരുമാനം

രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും ഏകദേശ വരുമാനം
(Per capita income എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സൂചികയാണ് പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം(GDP per head, Per capita income) . ഒരു രാജ്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തെ (ജി.ഡി.പി.യെ) മൊത്തം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികശേഷി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യപോലെ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും തമ്മിൽ വൻ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഉദാ: ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ നൂറ് പണക്കാരുടെ വരുമാനം ആയിരം കോടി രൂപയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വരുമാനം നൂറ്കോടി രൂപയുമടക്കം ആയിരത്തി ഒരുനൂറ് കോടിയാണെങ്കിൽ പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം ഒരുലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിലെ 99.9% ജനങ്ങളുടെയും ശരാശരി വരുമാനം പതിനായിരം രൂപ മാത്രമായിരിക്കും. അതിനാൽ പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത നിലവാരത്തെയോ വാങ്ങൽ ശേഷിയേയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.

2018

പ്രതിശീർഷവരുമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

Rank Country US$ Year
1   Luxembourg 113,533 2011
2   ഖത്തർ 98,329 2011
3   നോർവേ 97,255 2011
4   Switzerland 81,161 2011
5   ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകൾ 67,008 2011
6   ഓസ്ട്രേലിയ 65,477 2011
7   ഡെന്മാർക്ക് 59,928 2011
8   സ്വീഡൻ 56,956 2011
9   കാനഡ 50,436 2011
10   നെതർലന്റ്സ് 50,355 2011
11   ഓസ്ട്രിയ 49,809 2011
12   ഫിൻലാന്റ് 49,350 2011
13   സിംഗപ്പൂർ 49,271 2011
14   അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ 48,387 2011
15   Kuwait 47,982 2011
16   Ireland 47,513 2011
17   ബെൽജിയം 46,878 2011
18   ജപ്പാൻ 45,920 2011
19   ഫ്രാൻസ് 44,008 2011
20   ജർമ്മനി 43,742 2011
21   Iceland 43,088 2011
22   United Kingdom 38,592 2011
23   New Zealand 36,648 2011
24   Brunei 36,584 2011
25   Italy 36,267 2011
  European Union 35,116 2011
  Hong Kong 34,049 2011
26   Spain 32,360 2011
27   Israel 31,986 2011
28   Cyprus 30,571 2011
29   Greece 27,073 2011
30   Slovenia 24,533 2011
31   Oman 23,315 2011
32   Bahamas 23,175 2011
33   Bahrain 23,132 2011
34   Korea, South 22,778 2011
35   Portugal 22,413 2011
36   Malta 21,028 2011
37   Saudi Arabia 20,504 2011
38   Czech Republic 20,444 2011
39   Taiwan 20,101 2011
40   Slovakia 17,644 2011
41   Trinidad and Tobago 17,158 2011
42   Estonia 16,583 2011
43   Barbados 16,148 2011
44   Equatorial Guinea[1] 14,661 2011
45   Croatia 14,457 2011
46   Chile 14,278 2011
47   Hungary 14,050 2011
48   Uruguay 13,914 2011
49   Antigua and Barbuda 13,552 2011
50   Poland 13,540 2011
51   Lithuania 13,075 2011
52   Russia 12,993 2011
53   Brazil 12,789 2011
54   Saint Kitts and Nevis 12,728 2011
55   Latvia 12,671 2011
56   Seychelles 11,170 2011
57   Argentina 10,945 2011
58   Kazakhstan 10,694 2011
59   Gabon 10,654 2011
60   Venezuela 10,610 2011
61   Turkey 10,522 2011
62   Mexico 10,153 2011
 World[2] 10,144 2011
63   Lebanon 9,862 2011
64   Malaysia 9,700 2011
65   Botswana 9,481 2011
66   Costa Rica 8,877 2011
67   Romania 8,863 2011
68   Mauritius 8,777 2011
69   Panama 8,514 2011
70   South Africa 8,066 2011
71   Grenada 7,878 2011
72   Saint Lucia 7,435 2011
73   Montenegro 7,317 2011
74   Bulgaria 7,202 2011
75   Colombia 7,132 2011
76   Suriname 7,096 2011
77   Dominica 6,909 2011
78   Azerbaijan 6,832 2011
79   Iran 6,360 2011
80   Saint Vincent and the Grenadines 6,342 2011
81   Serbia 6,081 2011
82   Maldives 5,973 2011
83   Belarus 5,881 2011
84   Namibia 5,828 2011
85   Peru 5,782 2011
86   Libya 5,691 2011
87   Dominican Republic 5,639 2011
88   China 5,414 2011
89   Jamaica 5,402 2011
90   Thailand 5,394 2011
91   Algeria 5,304 2011
92   Angola 5,144 2011
93   Macedonia, Republic of 5,016 2011
94   Jordan 4,675 2011
95   Turkmenistan 4,658 2011
96   Bosnia and Herzegovina 4,618 2011
97   Ecuador 4,424 2011
98   Tunisia 4,351 2011
99   Belize 4,349 2011
100   Tonga 4,221 2011
101   Albania 3,992 2011
102   Fiji 3,965 2011
103   East Timor 3,949 2011
104   El Salvador 3,855 2011
105   Congo, Republic of the 3,714 2011
106   Cape Verde 3,661 2011
107   Ukraine 3,621 2011
108   Kosovo[3] 3,534 2011
109   Iraq 3,513 2011
110   Indonesia 3,509 2011
111   Samoa 3,451 2011
112   Swaziland 3,358 2011
113   Tuvalu[3] 3,319 2011
114   Paraguay 3,252 2011
115   Georgia 3,210 2011
116   Guyana 3,202 2011
117   Guatemala 3,182 2011
118   Morocco 3,083 2011
119   Mongolia 3,042 2011
120   Vanuatu 3,036 2011
121   Armenia 3,033 2011
122   Egypt 2,970 2011
123   Sri Lanka 2,877 2011
124   Syria 2,803 2010
125   Bolivia 2,315 2011
126   Philippines 2,223 2011
127   Bhutan 2,121 2011
128   Honduras 2,116 2011
129   Sudan &   South Sudan[4] 1,982 2011
130   Moldova 1,969 2011
131   Papua New Guinea 1,900 2011
132   Kiribati 1,593 2011
133   Uzbekistan 1,572 2011
134   Solomon Islands 1,554 2011
135   Ghana 1,529 2011
136   Nigeria 1,490 2011
137   São Tomé and Príncipe 1,473 2011
138   Djibouti 1,467 2011
139   Zambia 1,414 2011
140   India 1,389 2011
141   Vietnam 1,374 2011
142   Yemen 1,340 2011
143   Mauritania 1,290 2011
144   Lesotho 1,264 2011
145   Nicaragua 1,239 2011
146   Cameroon 1,230 2011
147   Laos 1,204 2011
148   Pakistan 1,201 2011
149   Senegal 1,076 2011
150   Kyrgyzstan 1,070 2011
151   Côte d'Ivoire 1,062 2011
152   Comoros 903 2011
153   Chad 892 2011
154   Cambodia 852 2011
155   Kenya 851 2011
156   Burma 832 2011
157   Tajikistan 831 2011
158   Zimbabwe 741 2011
159   Haiti 738 2011
160   Benin 737 2011
161   Bangladesh 678 2011
162   Mali 669 2011
163   Burkina Faso 664 2011
164   Nepal 653 2011
165   Rwanda 605 2011
166   Afghanistan 585 2011
167   Mozambique 583 2011
168   Guinea-Bissau 576 2011
169   Tanzania 553 2011
170   Gambia 543 2011
171   Togo 506 2011
172   Guinea 492 2011
173   Uganda 478 2011
174   Eritrea 475 2011
175   Madagascar 459 2011
176   Central African Republic 456 2011
177   Niger 399 2011
178   Sierra Leone 366 2011
179   Ethiopia 360 2011
180   Malawi 351 2011
181   Liberia 298 2011
182   Burundi 279 2011
183   Congo, Democratic Republic of the 216 2011

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. The IMF is using a 2008 population estimate based on a 2001 census whose validity has been called into question. A 2003 U.S. State Department report on Equatorial Guinea stated that "although the 2002 (sic) census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election. (...) Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [1]
  2. Does not include Syria. Population for Kosovo and Tuvalu was not available at the IMF database. To calculate the World GDP per capita, population for these two countries was obtained from U.S. Census Bureau, International Data Base, accessed on 18 April 2012.
  3. 3.0 3.1 Population obtained from U.S. Census Bureau, International Data Base, accessed on 18 April 2012.
  4. Data for South Sudan are excluded after 9 July 2011.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രതിശീർഷവരുമാനം&oldid=3276657" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്