വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

(വിക്കിപീഡിയ:Articles for deletion എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Information icon.svg
1. ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
1. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒഴിവാക്കൽ നയം അനുസരിച്ച് ലേഖനം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

3. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന താളിലെ ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി തുറന്നു വരുന്ന താളിലേക്ക് {{ബദൽ:മായ്ക്കുക/നിർദ്ദേശം |ലേഖനം=താളിന്റെ തലക്കെട്ട് |കാരണം=ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--~~~~}} എന്ന് ചേർത്ത് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

4. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതിനു നേരെയുള്ള 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് {{വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനത്തിന്റെ പേര്}} എന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിന്റെ പേരു് എന്നതിനു പകരം ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരു നൽകുക.

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

4. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.

2. ഒരു ലേഖനം ഒഴിവാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ {{Afd top|'''നിലനിർത്തി'''/'''നീക്കം ചെയ്തു'''}} --~~~~ എന്നു താളിന്റെ മുകളിലും {{Afd bottom}} എന്നു താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയും ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ താളിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി പത്തായത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഉദാഹരണത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനം കേരളം ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കേരളം]] എന്ന താളിൽ ചേർത്ത് തുടർന്ന് ആ താളിന്റെ കണ്ണി [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം/{{മാസം}} {{വർഷം}}]] എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം താൾ നയം അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക.

4. നിലനിർത്തിയ/ലയിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{Old AfD multi| date = വർഷം, മാസം ദിവസം| result = '''നിലനിർത്തി'''/'''ലയിപ്പിച്ചു'''}} എന്നു ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു 2013 മേയ് 30 ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ {{Old AfD multi| date= 2013, മേയ് 30 | result = '''നിലനിർത്തി'''}} എന്നു ചേർക്കുക.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ്ക്കൽ ചർച്ചയടങ്ങിയ താൾ __NOINDEX__ ഉപയോഗിച്ച് സർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായംഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ത്രൈമാസികതിരുത്തുക

ത്രൈമാസിക (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

മൂന്ന് വർഷമായി നിഘണ്ടു നിലവാരം KG (കിരൺ) 18:49, 22 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനം--Irshadpp (സംവാദം) 11:05, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ജന്നത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജ്തിരുത്തുക

ജന്നത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല KG (കിരൺ) 18:47, 22 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ശ്രദ്ധേയതയില്ല--Irshadpp (സംവാദം) 11:06, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

കരോലിൻ ആർ ബെർടോസ്സിതിരുത്തുക

കരോലിൻ ആർ ബെർടോസ്സി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

രണ്ട് മാത്രമുള്ള ലേഖനം അഞ്ച് വർഷമായി വികസിച്ചിട്ടില്ല. നീക്കം ചെയ്ത് പരിഭാഷചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കാവുന്ന ലേഖനം. KG (കിരൺ) 18:43, 22 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

റീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനം. Irshadpp (സംവാദം) 11:15, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ദേവിക സഞ്ജയ്തിരുത്തുക

ദേവിക സഞ്ജയ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല KG (കിരൺ) 19:16, 19 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ഹിന്ദുവിൽ ഒരു അഭിമുഖമുണ്ട്. മറ്റേതെങ്കിൽ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. ലേഖനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:19, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

നിക്ക് ബറുവതിരുത്തുക

നിക്ക് ബറുവ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

പരസ്യംപോലെ- ശ്രദ്ധേയത ഇല്ല Vinayaraj (സംവാദം) 13:16, 19 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ജാപ്പനീസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ചില ഭാഷകളിൽ ലേഖനം ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ, നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ എന്നറിയില്ല. ലേഖനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നിലനിർത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:24, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ഇറച്ചിക്കായതിരുത്തുക

ഇറച്ചിക്കായ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

അടിസ്ഥാന വിവരം ലഭ്യമല്ലാത്ത ലേഖനം KG (കിരൺ) 11:22, 19 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

അലിംഗംതിരുത്തുക

അലിംഗം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥം KG (കിരൺ) 11:15, 19 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

അവധൂത നിത്യാനന്ദ ഭഗവാൻതിരുത്തുക

അവധൂത നിത്യാനന്ദ ഭഗവാൻ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല, കഥ പോലെയുള്ള രചന, അവലംബങ്ങൾ ഇല് Vinayaraj (സംവാദം) 12:14, 17 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

സ്വാമി നിത്യാനന്ദൻതിരുത്തുക

സ്വാമി നിത്യാനന്ദൻ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല, കഥ പോലെയുള്ള രചന, അവലംബങ്ങൾ ഇല്ല. Vinayaraj (സംവാദം) 12:14, 17 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

മാവിലാക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

മാവിലാക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

മായ്ക്കുക (ആവശ്യത്തിന് വിവരങ്ങളില്ല). Malikaveedu (സംവാദം) 06:08, 17 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

തോനക്കാട്ട് സെന്റ് ജൊർജ് ചർച്ച്തിരുത്തുക

തോനക്കാട്ട് സെന്റ് ജൊർജ് ചർച്ച് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

മായ്ക്കുക (തലക്കെട്ടും ചിത്രവും മാത്രം). Malikaveedu (സംവാദം) 06:05, 17 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

എർമാളംതിരുത്തുക

എർമാളം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ആവശ്യത്തിന് വിവരങ്ങളില്ല... Malikaveedu (സംവാദം) 06:02, 17 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

ബൗദ്ധിക മൂലധനംതിരുത്തുക

ബൗദ്ധിക മൂലധനം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുർഘടമായ ഭാഷ Vinayaraj (സംവാദം) 13:31, 16 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]

അതിനെ ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ, ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് ആ ലേഖനം. ദയവു ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം എന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നു.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് VNHRISHIKESH (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ലിയാഖത്തലി സി.എം.തിരുത്തുക

ലിയാഖത്തലി സി.എം. (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Irshadpp (സംവാദം) 13:15, 16 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]


കേരളത്തിലെ ex മുസ്ലിം മുന്നേറ്റത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ Ex-muslims of Kerala എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റ്‌ നും ആണ് ഇദ്ദേഹം. യുക്തിവാദിയും പ്രാസംഗിനും ആയ ഇദ്ദേഹം നിരവധി യുക്തിവാദി ചർച്ചകൾ നടത്തി വരുന്നു. മർകസ് ഉൽ മുലഹീൻ എന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമ സംഘടനയ്ക്കും രൂപം നൽകി.

(Ex മുസ്ലിം പേജുകൾ നിരന്തരം മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ വിക്കിപീഡിയ യിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.നടപടികൾ എടുക്കുക )— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 1.39.75.168 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

എക്സ് മുസ്‌ലിംസ് ഓഫ് കേരള ( കേരളാ മുൻ മുസ്ലിങ്ങൾ )തിരുത്തുക

എക്സ് മുസ്‌ലിംസ് ഓഫ് കേരള ( കേരളാ മുൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ) (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സംഘടനയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ പരാമർശങ്ങളുള്ള അവലംബങ്ങളില്ല. ഉള്ളവ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിനെ പറ്റിയും നേതാവിനെതിരായ കേസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ്. മറ്റുള്ളവ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളും. ലേഖനം ശ്രദ്ധേയത പുലർത്തുന്നില്ല. നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:21, 11 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[]


https://exmuslimsofkerala.org/

ഇതാണ് സംഘടനയുടെ ഔദ്യോധിക വെബ്സൈറ്റ്.അവലംബം ചേർത്തു. എല്ലാ വിവരവും ഇതിൽ ഉണ്ട്. പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളിലും ഈ സംഘടനയെ പറ്റി പറയുന്നു.

മായ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 59.94.197.133 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത്തിരുത്തുക

കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് ന്റെ കേരള ഘടകം. വിക്കിപീഡിയയുടെ പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയതാ മാർഗ്ഗരേഖകൾ അതുപോലെ WP:ORG , WP:BRANCH എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല. TheWikiholic (സംവാദം) 14:14, 29 ജൂൺ 2021 (UTC)[]

അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്നതിന്റെ ഘടകമായതുകൊണ്ട് ലയിപ്പിക്കുകയോ തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.--Irshadpp (സംവാദം) 08:07, 30 ജൂൺ 2021 (UTC)[]

ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ വിവിധ ഉപസംഘടനകളുണ്ടാവാറുണ്ട്.വിദ്യാർഥികൾക്ക്, യുവാക്കൾക്ക്, മുതിർന്നവർക്ക്, പല തൊഴിൽ യൂനിയനുകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ.ഉദാഹരണമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ഹിന്ദ്ൻറെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് എസ്ഐഒ അഥവാ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇസ്‌ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ.ഇതു രണ്ടും ലയിപ്പിക്കാനാവാത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് മുകളിലെ രണ്ട് സംഘടനകളും. അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന സംഘടനയുടെ കേരളത്തിലെ പല സംഘടനകകളുടെയും ഒരു അപെക്സ് ബോഡിയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് .ദയവായി അവലംബം പരിശോധിക്കുക. അക്ബറലി{Akbarali} (സംവാദം) 07:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[]

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ഹിന്ദ്ൻറെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് എസ്ഐഒ അഥവാ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇസ്‌ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന ദേശീയ സംഘടനയുടെ കേരള ഘടകം ആണ് കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത്. അതിനാൽ WP:ORG , WP:BRANCH എന്നിവ പാലിക്കപ്പെദേണ്ടത്തുണ്ട്. TheWikiholic (സംവാദം) 07:30, 5 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[]

ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമതിരുത്തുക

ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ദക്ഷിണ കേരള ഘടകം. വിക്കിപീഡിയയുടെ പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയതാ മാർഗ്ഗരേഖകൾ അതുപോലെ WP:ORG , WP:BRANCH എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല. TheWikiholic (സംവാദം) 14:05, 29 ജൂൺ 2021 (UTC)[]

 • ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഒരു ഘടകമോ പോഷക സംഘടനയോ അല്ല. സ്വതന്ത്രമായ സംഘടനയാണ്. ചില അവലംബങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 65 കൊല്ലത്തോളമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സംഘടനക്ക് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഉള്ളടക്കം തിരുത്തിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. --Irshadpp (സംവാദം) 12:17, 30 ജൂൺ 2021 (UTC)[]
ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിൽ പേജ് നമ്പർ ചേർത്തിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സിൽ സംഘടനയുടെ പെരുമാത്രം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ സോഴ്സ് നോൺ റീലയാബിൽ സോഴ്സും. WP:GNG, WP:SIGCOV എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല. TheWikiholic (സംവാദം) 17:43, 30 ജൂൺ 2021 (UTC)[]
 • ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് പ്രൈമറിയാണ്. ശ്രദ്ധേയതക്കായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. വിവരങ്ങൾക്കുള്ള അവലംബമായി നിന്നോട്ടെ.
 • രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിൽ വിശദമായ പരാമർശമുണ്ട്. ഏഴോളം പേജുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേജിൽ dakshina എന്ന് തെരഞ്ഞാൽ മതി.
 • മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സിൽ ആയിരത്തോളം മദ്രസ്സകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പരാമർശമുണ്ട്.
 • നാലാമത്തെ സോഴ്സിൽ വിശദമായ വിവരങ്ങളോടെയുള്ള ലേഖനമുണ്ട്. അത് റിലയബിൾ അല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാവും.
Irshadpp (സംവാദം) 11:23, 1 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിൽ 7 പേജിൽ ആയി പരാമർശമുണ്ട് എങ്കിലും സോഴ്സ് കേരത്തിലെ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളെക്കുറിച് പരാമർശിക്കുന്നതിനിടക്കു പരാമർശിക്കുന്നത് മാത്രം ആണ്. ഈ സോഴ്സ് മാത്രം പരിഗണിച്ച് ശ്രദ്ധേയത നൽകുക ആണെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടെന്നതാകും. മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സിലെ ആയിരത്തോളം മദ്രസ്സകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പരാമർശം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധേയത നല്കുന്നതല്ല. ആയിരത്തോളം മദ്രസ്സകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പരാമർശം സാധൂകരിക്കാവുന്ന അവലംബം മാത്രം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നാലാമത്തെ സോഴ്സ് പ്രബോധനം വാരിക, OPindia, swaraj മാഗസിൻ പോലുള്ളവയാണ്. അവലംബത്തിലെ വിവരങ്ങൾ എത്ര വിശദമാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല എത്ര അധികാരികവും നിഷ്പക്ഷവും ആയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് പരിഗണിച്ചാണ് ലേഖനങ്ങളുടെ റിലയബിലിറ്റി നോക്കുന്നത്. പ്രബോധനം വാരികയുടെ വിഷയം മുൻപ് വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാനിച്ചതാണ്. ലേഖനം WP:GNG, WP:SIGCOV എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ നീക്കം ചെയ്യുക. TheWikiholic (സംവാദം) 03:18, 4 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിൽ കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് ലേഖനം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു (ഈ സോഴ്സ് മാത്രം പരിഗണിച്ച് ശ്രദ്ധേയത നൽകുക ആണെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടെന്നതാകും എന്ന വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല). പ്രബോധനം വാരിക, OPindia, Swaraj Magazine എന്നിവയെപ്പോലെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച പ്രബോധനം വാരികയെപ്പറ്റി നടന്നിട്ടില്ല. ചിന്ത, ജനയുഗം, ദേശാഭിമാനി, യുക്തിരേഖ, ചന്ദ്രിക, വീക്ഷണം, കേസരി, ജന്മഭൂമി തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക പത്രങ്ങളെപ്പോലെയാണ് പ്രബോധനവും എന്ന് പറയാം. ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മറ്റു സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഗതികൾക്ക് അവലംബമാക്കാനാകില്ലെന്ന് എവിടെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. (പ്രബോധനം പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ലേഖനത്തിന് രണ്ടാമത്തെ അവലംബം വെച്ച് നിലനിൽപ്പുണ്ട്.)--Irshadpp (സംവാദം) 07:50, 4 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
ഈ ലേഖനത്തിന് എന്നല്ല ഒരു ലേഖനത്തിനും ഒരു അവലംബത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയത നൽകുന്നില്ല. WP:ORGCRIT] വായിച്ചു നോക്കുക. A company, corporation, organization, group, product, or service is notable if it has been the subject of significant coverage in multiple reliable secondary sources that are independent of the subject. എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെവിടെ multiple reliable secondary sources that are independent of the subject?. TheWikiholic (സംവാദം) 14:47, 4 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ രണ്ടും അഞ്ചും (ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ) അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ട്. അഞ്ച് പുതുതായി ചേർത്തതാണ്.--Irshadpp (സംവാദം) 15:57, 4 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]

സി.കെ.കരീം എഴുതി അദ്ദേഹം തന്നെ സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രം പബ്ലിക്കേഷൻ വഴി പുറത്തിറക്കിയ കേരള മുസ്‌ലിം ചരിത്രം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്-ഡയറക്ടറി വാള്യം എന്ന അവലംബം ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്?. TheWikiholic (സംവാദം) 17:38, 4 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
WP:GNGക്ക് ഒരവലംബത്തിലെ കാര്യമായ പരാമർശം മതിയല്ലോ. സപ്പോർട്ടിങ്ങ് ആയി മറ്റവലംബങ്ങളും ഉണ്ട്.--Irshadpp (സംവാദം) 07:00, 5 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
WP:GNG യിൽ എവിടെ ആണ് ഒരു അവലംബം മതി ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കാൻ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്?. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ സാധാരണ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച താളുകളിൽ നിന്നും പ്രൈമറി, selfpublished അതുപോലെ വിശ്വസനീയമായമല്ലാത്ത സോഴ്സുകൾ WP:REFBOMIBING ആരോപണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ എത്ര സോഴ്സ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ലേഖനത്തിന് ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കാൻ?. മുകളിലെ കമന്റിൽ ഇർഷാദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് പ്രൈമറിയാണ്. ശ്രദ്ധേയതക്കായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് എന്നാൽ തൊട്ടു മുമ്പിലെ കമന്റിൽ പറയുന്നു സപ്പോർട്ടിങ്ങ് ആയി മറ്റവലംബങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന്. ഇതിനു മുൻപ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി റിലേറ്റഡ് ലേഖനങ്ങൾ afd യിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഇർഷാദിനോട് അന്നേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തരുതെന്ന്. TheWikiholic (സംവാദം) 14:58, 5 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
ഒരു തർക്കവിഷയം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് കണക്കാക്കുവാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രവും, വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥവത്തായ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. എന്ന് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത എന്നതിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കമായി കൊടുത്തത് പിന്നെന്തിനാണാവോ. താങ്കളുടെ യൂസർ നെയിം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് സംവാദം താളിൽ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന താങ്കളെന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പേര് സംവാദങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എന്റെ വിക്കി ഇടപെടലുകൾ വിലയിരുത്താനുള്ള സ്ഥലമല്ലിത്. അത് അതിന്റേതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു സ്രോതസ്സിനെ റിലയബിൾ അല്ലെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എവിടെയാണ് സമവായമായിട്ടുള്ളത്. മുഖപത്രങ്ങൾ അതേസംഘടനയെക്കുറിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവലംബമല്ലാതാവുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച് അതിൽ വിശദമായ ലേഖനം വന്നാൽ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവലംബമാക്കാവുന്നതാണെന്നാണ്. ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം അവലംബമാവാൻ പറ്റില്ല, എന്നത് ശരി.--Irshadpp (സംവാദം) 18:35, 5 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]
ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങളാണ് ഒരു സംഘടനക്കു ശ്രദ്ധേയത നൽകുന്ന നയങ്ങൾ. നയംങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർന്നെടുത്തതാണ് രത്നചുരുക്കം എങ്ങനെ എന്നെനിക്കറിയില്ല. താങ്കളുടെ യൂസർ നെയിം ആണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ താങ്കളുടെ ഇനീഷിൾസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പകെഷേ എന്റെ കാര്യത്തിൽ സാഹചര്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.താങ്കളുടെ വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇടപെടലുകലെ അല്ല ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറിച് മുൻപ് പല afd കളിലും താങ്കൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങളും അതിനു വ്യത്യാസത ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതികരിച്ച കാര്യവുമാണ്. പ്രബോധനം മുസ്ലിം POV പുഷ് ഒരു മാധ്യമമാണ് അതിനെ മുസ്ലിം റിലേറ്റഡ് വിഷയത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിരവധി മുഖപത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ബ്ലാക്‌ലിസ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നൽകാവുന്നതാണ്. TheWikiholic (സംവാദം) 15:20, 6 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. ":: DAKSHINA KERALA JAMIYYATHUL ULAMA". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2021-06-30-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2021-06-30.
 2. Samad, M. Abdul (1998). Islam in Kerala: Groups and Movements in the 20th Century (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Laurel Publications. p. 138.
 3. Sikand, Yoginder (2005-08-24). Bastions of The Believers: Madrasas and Islamic Education in India (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Penguin UK. ISBN 978-93-5214-106-7.
 4. "Prabodhanam Weekly 2013-02-02". 2013-02-02. ശേഖരിച്ചത് 2021-06-30.
 5. കരീം, സി.കെ. (1997). കേരള മുസ്‌ലിം ചരിത്രം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്-ഡയറക്ടറി വാള്യം 1. ചരിത്രം പബ്ലിക്കേഷൻ. pp. 628–629.
 6. Press in India (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Office of the Registrar of Newspapers. 1960.

--Irshadpp (സംവാദം) 13:36, 4 ജൂലൈ 2021 (UTC)[]