കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പുഴയാണ് നീലേശ്വരം പുഴ. അഴിമുഖത്തിനടുത്തു് വെച്ചു് നീലേശ്വരം പുഴ കാര്യങ്കോട് പുഴയുമായി അറബികടലിൽ ചേരുന്നു.നീലേശ്വരം പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെ 46 Km ഒഴുകുന്നു. ബളാൽ,കോടോം ബേളൂർ, കിനാനൂർ-കരിന്തളം, മടിക്കൈ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടേയും, കാഞ്ഞങ്ങാട്, നീലേശ്വരം എന്നീ നഗരസഭകളിലൂടേയും നീലേശ്വരം പുഴ ഒഴുകുന്നു.

കേരളത്തിലെ നദികൾ
 1. പെരിയാർ
 2. ഭാരതപ്പുഴ
 3. പമ്പാ നദി
 4. ചാലിയാർ
 5. കടലുണ്ടിപ്പുഴ
 6. അച്ചൻ‌കോവിലാറ്
 7. കല്ലടയാർ
 8. മൂവാറ്റുപുഴയാർ
 9. മുല്ലയാർ
 10. വളപട്ടണം പുഴ
 11. ചന്ദ്രഗിരി പുഴ
 12. മണിമലയാർ
 13. വാമനപുരം പുഴ
 14. കുപ്പം പുഴ
 15. മീനച്ചിലാർ
 16. കുറ്റ്യാടി നദി
 17. കരമനയാർ
 18. ഷിറിയ പുഴ
 19. കാര്യങ്കോട് പുഴ
 20. ഇത്തിക്കരയാർ
 21. നെയ്യാർ
 22. മയ്യഴിപ്പുഴ
 23. പയ്യന്നൂർ പുഴ
 24. ഉപ്പള പുഴ
 25. ചാലക്കുടിപ്പുഴ
 26. കരുവന്നൂർ പുഴ
 27. താണിക്കുടം പുഴ
 28. കേച്ചേരിപ്പുഴ
 29. അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ
 30. തിരൂർ പുഴ
 31. നീലേശ്വരം പുഴ
 32. പള്ളിക്കൽ പുഴ
 33. കോരപ്പുഴ
 34. മോഗ്രാൽ പുഴ
 35. കവ്വായിപ്പുഴ
 36. മാമം പുഴ
 37. തലശ്ശേരി പുഴ
 38. ചിറ്റാരി പുഴ
 39. കല്ലായിപ്പുഴ
 40. രാമപുരം പുഴ
 41. അയിരൂർ പുഴ
 42. മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
 43. കബിനി നദി
 44. ഭവാനി നദി
 45. പാംബാർ നദി
 46. തൊടുപുഴയാർ

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നീലേശ്വരം_പുഴ&oldid=3107084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്