ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്സിജൻ കുടുംബം.ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലിനിയം, ടെല്ലൂറിയം, പൊളോണിയം എന്നീ മൂലകങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓക്സിജൻ_കുടുംബം&oldid=2352472" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്