മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

(National Film Award for Best Film എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നൽകിവരുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണകമലം വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടുന്നത്.

വിജയികൾ തിരുത്തുക

ഒന്നിലധികം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക.
വർഷം ചലച്ചിത്രം ഭാഷ നിർമ്മാതാവ് സംവിധാനം കുറിപ്പുകൾ അവലംബം
1953
(1st)
ശ്യാംചി ആയ് മറാഠി പ്രഹ്ലാദ് കേശവ് ആത്രേ പ്രഹ്ലാദ് കേശവ് ആത്രേ  – [1]
1954
(2nd)
മിർസാ ഗാലിബ് ഹിന്ദി സോഹ്രബ് മോദി സോഹ്രബ് മോദി  – [2]
1955
(3rd)
പഥേർ പാഞ്ചാലി ബംഗാളി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ സത്യജിത് റേ  – [3]
1956
(4th)
കാബൂളിവാല ബംഗാളി Charuchitra Tapan Sinha  – [4]
1957
(5th)
ദോ ആംഖേൻ ഭരാ ഹാത് ഹിന്ദി V. Shantaram V. Shantaram  – [5]
1958
(6th)
സാഗർ സംഗമേയ് ബംഗാളി De Luxe Film Distributors Debaki Bose  – [6]
1959
(7th)
അപുർ സൻസർ ബംഗാളി Satyajit Ray Productions Satyajit Ray  – [7]
1960
(8th)
അനുരാധ ഹിന്ദി  • Hrishikesh Mukherjee
 • L. B. Thakur
Hrishikesh Mukherjee  – [8]
1961
(9th)
ഭാഗിനി നിവേദിത ബംഗാളി Aurora Film Corporation Bijoy Bose  – [9]
1962
(10th)
ദാദാ ഠാക്കൂർ ബംഗാളി Shyamlal Jalan Sudhir Mukherjee  – [10]
1963
(11th)
ഷെഹർ ഔർ സപ്നാ ഹിന്ദി Naya Sansar Khwaja Ahmad Abbas  – [11]
1964
(12th)
ചാരുലത ബംഗാളി R. D. Bansal Satyajit Ray  – [12]
1965
(13th)
ചെമ്മീൻ Malayalam Babu Ismail Settu Ramu Kariat  – [13]
1966
(14th)
തീസരീ കസം ഹിന്ദി Shailendra Basu Bhattacharya  – [14]
1967
(15th)
ഹാതേ ബസാരേ ബംഗാളി Asim Dutta Tapan Sinha  – [15]
1968
(16th)
ഗൂപി ഗൈനേ ബാഘ ബൈനേ ബംഗാളി  • Nepal Dutta
 • Asim Dutta
Satyajit Ray  – [16]
1969
(17th)
ഭുവൻ ഷോം ഹിന്ദി Mrinal Sen Productions Mrinal Sen  – [17]
1970
(18th)
സംസ്കാര Kannada Pattabhirama Reddy Pattabhirama Reddy  – [18]
1971
(19th)
സീമബദ്ധ ബംഗാളി  • Bharat Shamsher
 • Jang Bahadur Rana
Satyajit Ray  – [19]
1972
(20th)
സ്വയംവരം Malayalam Adoor Gopalakrishnan Adoor Gopalakrishnan  – [20]
1973
(21st)
നിർമ്മാല്യം[i] Malayalam M. T. Vasudevan Nair M. T. Vasudevan Nair  – [21]
1974
(22nd)
കോറസ്[ii] ബംഗാളി Mrinal Sen Productions Mrinal Sen  – [22]
1975
(23rd)
ചോമന തുടി Kannada Praja Films B. V. Karanth  – [23]
1976
(24th)
മൃഗയാ ഹിന്ദി Uday Bhaskar International Mrinal Sen  – [24]
1977
(25th)
ഖതശ്രദ്ധ Kannada Sadanand Suvarna Girish Kasaravalli
For lifting the creative cinema of that region to new levels of artistic excellence, for delicacy of treatment and subtle use of the film medium, for the shifting perspective through which the tragic solution is revealed, for projecting the painful, tremulous transition from innocence to experience, for searing intellectual honesty, for the fusion of all the elements into a form so distinctive as to declare it a masterpiece.
[25]
1978
(26th)
No Award [26]
1979
(27th)
ശോധ് ഹിന്ദി Sitakant Misra Biplab Roy Choudhary  – [27]
1980
(28th)
അകലേർ ശന്തനേ ബംഗാളി D. K. Films Mrinal Sen
For brilliantly recreating the tragedy of the 1943 Bengal famine and focussing on the disturbing continuity of the conditions which created it, for the cinematic excellence of the film which explores human experience at the different levels and for the consummate artistry with which the complexity of the social-economic situation is fused into a poignant statement.
[28]
1981
(29th)
ദാഘൽ ബംഗാളി West Bengal Film Industry Gautam Ghose
For the visual eloquence with which it portrays the travails of a daughter of a soil courageously fighting for a social justice in the face of all odds and for the remarkable ability of its young director who writes the screenplay, handles the camera, scores the music and directs the film in a poetic manner.
[29]
1982
(30th)
ചോഖ് ബംഗാളി  • Department of Information, Cultural Affairs India
 • Government of West Bengal
Utpalendu Chakrabarty
For its courage in exposing an aspect of contemporary reality which has great social relevance and for doing so with passion and integrity.
[30]
1983
(31st)
ആദി ശങ്കരാചാര്യ Sanskrit NFDC G. V. Iyer
For its dedication, depth and power and the impressive skill with which it captures the Indian philosophical tradition.
[31]
1984
(32nd)
ദമുൽ ഹിന്ദി Prakash Jha Productions Prakash Jha  – [32]
1985
(33rd)
ചിദംബരം Malayalam G. Aravindan G. Aravindan
For providing rare cinematic experience while delineating the inner conflicts and suffering of an individual set against the backdrop of the elements.
[33]
1986
(34th)
തബരനകഥെ Kannada Girish Kasaravalli Girish Kasaravalli
For an extremely sensitive probe into the anguish of a helpless individual caught in a bureaucratic web, depicted with great feeling and expertise as he waits for his pension, which arrives too late.
[34]
1987
(35th)
ഹലോധിയ ചൊരായേ ബാവോധൻ ഖായ് Assamese  • Sailadhar Baruah
 • Jahnu Barua
Jahnu Barua
For its mastery of cinematic form and the totality of its film craft and for its authentic depiction of the Indian rural problem and for the life affirmating human dignity it portrays in the face of the most trying social circumstances.
[35]
1988
(36th)
പിറവി Malayalam Film Folks Shaji N. Karun
For creattive evocation of human pathos with refined cinematic sensitivity.
[36]
1989
(37th)
ബാഘ് ബഹാദുർ ബംഗാളി Buddhadeb Dasgupta Buddhadeb Dasgupta
For its portrayal of the steady destruction of rural folk traditions at the hands of a cheap and showy urban culture in the form a cinematically vibrant and heroic classical tragedy.
[37]
1990
(38th)
മറുപക്കം Tamil NFDC K. S. Sethumadhavan
For striking a balance between the existing traditional values and the modern values that are infused subsequently, and for treating the subject with the highest standards or aesthetic excellence.
[38]
1991
(39th)
ആഗന്തുക് ബംഗാളി NFDC Satyajit Ray
For its masterly treatment of an unusual subject investing it with humour, suspense and drama accomplishing remarkable insight into human behavior.
[39]
1992
(40th)
ഭഗവത് ഗീത Sanskrit T. Subbarami Reddy G. V. Iyer
For successfully translating immortal philosophy of the Bhagavad Gita into a cinematic idiom.
[40]
1993
(41st)
ചരാചർ ബംഗാളി  • Gita Gope
 • Shankar Gope
Buddhadeb Dasgupta
For its poetic and typical representation of the eternal human longing for liberation and man's alienation from Nature.
[41]
1994
(42nd)
ഉനീഷെ ഏപ്രിൽ ബംഗാളി Rituparno Ghosh Rituparno Ghosh
For a complex and impeccable rendition of fragmenting family relationships in urban India. The bond between a mother and daughter is extended to a defined space and time, and a drama immaculately constructed.
[42]
1995
(43rd)
കഥാപുരുഷൻ Malayalam Adoor Gopalakrishnan Adoor Gopalakrishnan
For the remarkable portrayal of the individual born on the eve of Independence. The film gives an insight into the socio-political evolution of the post-independent India through the individual with outstanding cinematic qualities and universal appeal.
[43]
1996
(44th)
ലാൽ ദർജ ബംഗാളി  • Chitrani Lahiri
 • Dulal Roy
Buddhadeb Dasgupta
For its poetic presentation and exploration of complexities of human relationship in a contemporary urban milieu.
[44]
1997
(45th)
തായി സാഹെബ Kannada Jayamala Girish Kasaravalli
For its challenging portrayal of one woman who carries the burden of traditional constraints and restrictions of society and learns to overcome them with courage, dignity, sacrifice. In the process, she speaks for the emancipation of women.
[45]
1998
(46th)
സമർ ഹിന്ദി  • Shyam Benegal
 • Sahyadri Films
 • NFDC
Shyam Benegal
For the innovative and human manner in which the director structures and presents a continuing social evil.
[46]
1999
(47th)
വാനപ്രസ്ഥം Malayalam Pranavam Arts Shaji N. Karun
For its multi layered treatment of issues like caste system, patronage to the arts, Guru Shishya Parampara, and the identity crisis of a performing artiste.
[47]
2000
(48th)
ശാന്തം Malayalam P. V. Gangadharan Jayaraj
For addressing the very contemporary issue of political rivalry and violence in our society in an unusually imaginative way. The language of the film goes beyond conventional narrative for appeal to calmness and good sense.
[48]
2001
(49th)
ദ്വീപ Kannada Soundarya Girish Kasaravalli
For the film combines integrity, creativity and aesthetics in its depiction of both the dilemmas and the spirit of a family who defy logic and weather to hold on to their roots.
[49]
2002
(50th)
മോണ്ടോ മേയർ ഉപാഖ്യാൻ ബംഗാളി Arya Bhattacharya Buddhadeb Dasgupta
For its poetic exploration of human and social realities concerning people on the fringes of society.
[50]
2003
(51st)
ശ്വാസ് Marathi Arun Nalawade Sandeep Sawant
For its sensitive and moving portrayal of the relationship between a grandfather and his grandson when the child is about to lose his vision.
[51]
2004
(52nd)
പേജ് 3 ഹിന്ദി Bobby Pushkarna Madhur Bhandarkar
For a complex and daring attempt which exposes the shallow world of Page 3 in a manner which is both savagely satirical yet gently ironical.
[52]
2005
(53rd)
കാൽപുരുഷ് ബംഗാളി Jhamu Sughand Buddhadeb Dasgupta
For a rare lyrical style and a unique cohesion of narrative structure and characters that allow it to flow on different planes.
[53]
2006
(54th)
പുലിജന്മം Malayalam M. G. Vijay Priyanandanan
For a layered film that uses metaphors to address global and local issues of contemporary society.
[54]
2007
(55th)
കാഞ്ചീവരം Tamil Percept Picture Company Priyadarshan
For presenting a rare portrayal of Kanchi's silk weaver community, and the internal struggle of a weaver caught between his ideals and personal dreams. A vibrant story and technical excellence blend to create a total cinematic experience.
[55]
2008
(56th)
അന്തഹീൻ ബംഗാളി Screenplay Films Aniruddha Roy Chowdhury
For lyrical blend of technical devices in the right proportion to depict shifting human relationships in an urban scenario.
[56]
2009
(57th)
കുട്ടി സ്രാങ്ക് Malayalam Reliance Big Pictures Shaji N. Karun
For its vision and cinematic craft that express the different perspectives of three women about the truth of the man in their lives.
[57]
2010
(58th)
ആദാമിന്റെ മകൻ അബു Malayalam  • Salim Ahamed
 • Ashraf Bedi
Salim Ahamed
For a simple yet evocative articulation of humanist values that frees matters of faith from the constrictions of narrow parochialism. The concerns of Abu, son of Adam, are timeless and universal in their scope.
[58]
2011
(59th)
ഡ്യൂൾ Marathi Abhijeet Gholap Umesh Vinayak Kulkarni
For its witty, satirical and penetrative account of the politics involved in the commercialization of religion in India. Through a wonderfully authentic depiction of village life, mentality and gesture, Deool has a social, religious and commercial sweep, even as it individualizes each of its characters and endows them with a language and space of their own. The film ironically shows the wholehearted acceptance of commodified and clamorous religiosity in a land plagued by all the serious problems the country faces today, and it does so with laughter that is only slightly tinged with cynicism.
[59]
ബ്യാരി Beary Altaaf Hussain Suveeran
For a powerful engagement with religious personal law handled with sensitivity and urgency. Through its female protagonist, writer director Suveeran, poignantly and dramatically conveys the trauma of a woman who has to deal with unjust religious strictures. The film calls for a review of the practices that continue to control the lives of many women in this country.
2012
(60th)
പാൻ സിങ് തോമർ ഹിന്ദി UTV Software Communications Tigmanshu Dhulia
Powerful presentation of a true life story which highlights the urgent need of a social support system for sportspersons especially in rural India. Sleek and sensitive handling of a not- too-common subject with remarkable aplomb. The movie leaves the viewer with a realization of the decadent value system prevalent in the society. Yet there is a beacon of hope!
[60]
2013
(61st)
ഷിപ്പ് ഓഫ് തെസ്യൂസ്  • English
 • Hindi
Recyclewala Films Pvt. Ltd. Anand Gandhi
A quietly powerful film of an unusual photographer, an erudite Jain monk and a young stock broker told through different segments which finally unites them through a strange circumstance. In the process the film depicts issues of intuitive brilliance, metaphysical belief and intricate morality in a world full of contradictions.
[61]
2014
(62nd)
കോർട്ട്  • Marathi
 • Hindi
 • Gujarati
 • English
Zoo Entertainment Pvt. Ltd. Chaitanya Tamhane
Court is a powerful and stark depiction of the mundaneness of judicial procedure revealed brilliantly by the film’s form, forcing us to reflect on the heartwrenching insensitivity of institutional structures.
[62]
2015
(63rd)
ബാഹുബലി ദി ബിഗിനിങ് തെലുഗു  • Shobu Yarlagadda
 • Arka Media Works (P) LTD.
S. S. Rajamouli
An imaginative film and monumental by its production values and cinematic brilliance in creating a fantasy world on screen.
[63]
2016
(64th)
കാസവ് മറാഠി  • Sumitra Bhave
 • Sunil Sukthankar
 • Mohan Agashe
 • Sumitra Bhave
 • Sunil Sukthankar
In appreciation of the perfect blending of an environmental behaviour and a personal one in a poignantly beautiful cinematic way.
[64]
2017
(65th)
വില്ലേജ് റോക്ക്സ്റ്റാർസ് ആസാമീസ് Rima Das Rima Das
2018
(66th)
ഹെല്ലാരോ ഗുജറാത്തി Saarthi Productions LLP Abhishek Shah
The film is a strong statement on women empowerment against patriarchal Society.
[65]

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. "1st National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 12. Archived (PDF) from the original on 4 ഒക്ടോബർ 2011. Retrieved 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011.
 2. "2nd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 15. Archived (PDF) from the original on 16 മാർച്ച് 2012. Retrieved 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011.
 3. "3rd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 6. Archived (PDF) from the original on 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016. Retrieved 1 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 4. "4th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2. Archived (PDF) from the original on 22 മാർച്ച് 2012. Retrieved 2 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 5. "5th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,4. Archived (PDF) from the original on 3 നവംബർ 2013. Retrieved 2 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 6. "6th National Film Awards". International Film Festival of India. p. 2,4. Archived from the original on 20 ഒക്ടോബർ 2012. Retrieved 3 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 7. "7th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,4. Archived (PDF) from the original on 26 മാർച്ച് 2015. Retrieved 4 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 8. "8th National Film Awards". International Film Festival of India. Archived from the original on 12 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 7 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 9. "9th National Film Awards". International Film Festival of India. Archived from the original on 2 ഡിസംബർ 2016. Retrieved 8 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 10. "10th National Film Awards". International Film Festival of India. Archived from the original on 29 സെപ്റ്റംബർ 2015. Retrieved 9 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 11. "11th National Film Awards". International Film Festival of India. Archived from the original on 2 മേയ് 2017. Retrieved 13 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 12. "12th National Film Awards". International Film Festival of India. Archived from the original on 25 ഫെബ്രുവരി 2012. Retrieved 14 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 13. "13th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 1,6. Archived (PDF) from the original on 8 ഒക്ടോബർ 2015. Retrieved 15 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 14. Gulzar, Govind Nihalani, Saibal Chatterjee (2003). Encyclopaedia of Hindi Cinema. Popular Prakashan. p. 532. ISBN 9788179910665. Archived from the original on 6 നവംബർ 2017. Retrieved 29 ജൂൺ 2012.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 15. "15th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,9. Archived (PDF) from the original on 25 ഫെബ്രുവരി 2012. Retrieved 21 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 16. "16th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2. Archived (PDF) from the original on 17 മേയ് 2015. Retrieved 22 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 17. "17th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,6. Archived (PDF) from the original on 26 ഫെബ്രുവരി 2012. Retrieved 26 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 18. "18th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2. Archived (PDF) from the original on 26 ഫെബ്രുവരി 2012. Retrieved 26 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 19. "Seemabaddha @ SatyajitRay.org". Archived from the original on 27 സെപ്റ്റംബർ 2011. Retrieved 2 ഒക്ടോബർ 2010.
 20. "20th National Film Awards". International Film Festival of India. p. 2. Archived from the original on 5 നവംബർ 2013. Retrieved 26 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 21. "21st National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,32. Archived (PDF) from the original on 4 ഏപ്രിൽ 2012. Retrieved 29 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 22. "22nd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,33. Archived (PDF) from the original on 4 ഏപ്രിൽ 2012. Retrieved 1 ഒക്ടോബർ 2011.
 23. "23rd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 1. Archived (PDF) from the original on 24 ജൂലൈ 2011. Retrieved 4 ഒക്ടോബർ 2011.
 24. "Mrigayaa @ MrinalSen.org". Archived from the original on 7 സെപ്റ്റംബർ 2011.
 25. "25th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 2,44. Archived (PDF) from the original on 19 ജനുവരി 2017. Retrieved 4 ഒക്ടോബർ 2011.
 26. "26th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. Archived (PDF) from the original on 24 ഏപ്രിൽ 2012. Retrieved 4 ഒക്ടോബർ 2011.
 27. Asian recorder, Volume 26. K. K. Thomas at Recorder Press. 1980. Archived from the original on 30 ജൂൺ 2012. Retrieved 29 ജൂൺ 2012.
 28. "28th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 6. Archived (PDF) from the original on 21 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 4 ഒക്ടോബർ 2011.
 29. "29th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 4. Archived (PDF) from the original on 4 ഒക്ടോബർ 2011. Retrieved 4 ഒക്ടോബർ 2011.
 30. "30th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 6. Archived (PDF) from the original on 24 ഏപ്രിൽ 2012. Retrieved 4 ഒക്ടോബർ 2011.
 31. "31st National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 6. Archived (PDF) from the original on 24 ഏപ്രിൽ 2012. Retrieved 9 ഡിസംബർ 2011.
 32. "32nd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. p. 7. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 6 ജനുവരി 2012.
 33. "33rd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 8–9. Archived (PDF) from the original on 21 സെപ്റ്റംബർ 2013. Retrieved 7 ജനുവരി 2012.
 34. "34th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 10–11. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 7 ജനുവരി 2012.
 35. "35th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 12–13. Archived (PDF) from the original on 22 മാർച്ച് 2012. Retrieved 9 ജനുവരി 2012.
 36. "36th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 12–13. Archived (PDF) from the original on 4 നവംബർ 2016. Retrieved 9 ജനുവരി 2012.
 37. "37th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 12–13. Archived (PDF) from the original on 2 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 29 ജനുവരി 2012.
 38. "38th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 14–15. Archived (PDF) from the original on 15 ഡിസംബർ 2017. Retrieved 9 ജനുവരി 2012.
 39. "39th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 14–15. Archived (PDF) from the original on 15 ഡിസംബർ 2017. Retrieved 27 ഫെബ്രുവരി 2012.
 40. "40th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 14–15. Archived (PDF) from the original on 9 മാർച്ച് 2016. Retrieved 2 മാർച്ച് 2012.
 41. "41st National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 12–13. Archived (PDF) from the original on 7 നവംബർ 2017. Retrieved 3 മാർച്ച് 2012.
 42. "42nd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 6–7. Archived (PDF) from the original on 7 നവംബർ 2017. Retrieved 5 മാർച്ച് 2012.
 43. "43rd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 6–7. Archived (PDF) from the original on 24 ഏപ്രിൽ 2012. Retrieved 6 മാർച്ച് 2012.
 44. "44th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 6–7. Archived (PDF) from the original on 7 നവംബർ 2017. Retrieved 9 ജനുവരി 2012.
 45. "45th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 6–7. Archived (PDF) from the original on 7 നവംബർ 2017. Retrieved 11 മാർച്ച് 2012.
 46. "46th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 6–7. Archived (PDF) from the original on 7 നവംബർ 2017. Retrieved 12 മാർച്ച് 2012.
 47. "47th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 6–7. Retrieved 13 March 2012.
 48. "48th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 22–23. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 13 മാർച്ച് 2012.
 49. "49th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 18–19. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 14 മാർച്ച് 2012.
 50. "50th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 18–19. Archived (PDF) from the original on 3 മാർച്ച് 2016. Retrieved 14 മാർച്ച് 2012.
 51. "51st National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 10–11. Archived (PDF) from the original on 7 ജനുവരി 2018. Retrieved 15 മാർച്ച് 2012.
 52. "52nd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 10–11. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 28 ജനുവരി 2012.
 53. "53rd National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 10–11. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 19 മാർച്ച് 2012.
 54. "54th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 8–9. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 24 മാർച്ച് 2012.
 55. "55th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 14–15. Archived (PDF) from the original on 29 ഒക്ടോബർ 2013. Retrieved 26 മാർച്ച് 2012.
 56. "56th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 14–15. Retrieved 27 March 2012.
 57. "57th National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. pp. 48–49. Archived (PDF) from the original on 3 മാർച്ച് 2016. Retrieved 28 മാർച്ച് 2012.
 58. "58th National Film Awards, 2010" (PDF). Directorate of Film Festivals. Archived (PDF) from the original on 8 ജൂലൈ 2011. Retrieved 29 മാർച്ച് 2012.
 59. "59th National Film Awards for the Year 2011 Announced". Press Information Bureau (PIB), India. Archived from the original on 31 ഒക്ടോബർ 2014. Retrieved 7 മാർച്ച് 2012.
 60. "60th National Film Awards Announced" (PDF) (Press release). Press Information Bureau (PIB), India. Archived (PDF) from the original on 11 ജൂൺ 2014. Retrieved 18 മാർച്ച് 2013.
 61. "61st National Film Awards" (PDF). Directorate of Film Festivals. 16 ഏപ്രിൽ 2014. Archived from the original (PDF) on 16 ഏപ്രിൽ 2014. Retrieved 16 ഏപ്രിൽ 2014.
 62. "62nd National Film Awards" (PDF) (Press release). Directorate of Film Festivals. 24 മാർച്ച് 2015. Archived (PDF) from the original on 2 ഏപ്രിൽ 2015. Retrieved 24 മാർച്ച് 2015.
 63. "63rd National Film Awards" (PDF) (Press release). Directorate of Film Festivals. 28 മാർച്ച് 2016. Archived (PDF) from the original on 7 ഒക്ടോബർ 2016. Retrieved 28 മാർച്ച് 2016.
 64. "64th National Film Awards" (PDF) (Press release). Directorate of Film Festivals. Archived from the original (PDF) on 6 ജൂൺ 2017. Retrieved 7 ഏപ്രിൽ 2017. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived from the original on 2017-06-06. Retrieved 2020-08-20.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 65. https://dff.gov.in/images/News/66th_NFA_Results.pdf

പുറംകണ്ണികൾ തിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

 1. P. J. Antony (Leading Actor) and Sumithra (Leading Actress) were awarded with Medallion.
 2. Utpal Dutt (Leading Actor) and Gita Sen (Leading Actress) were awarded with Medallion.