വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം 1

ചാലക്കുടിതിരുത്തുക

ഒരു മാതിരി എല്ലാം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു കൂടി പടങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാം കയറ്റിയാൽ വളരെ വലിയതായിപ്പോവില്ലേ എന്ന് പേടുയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എന്റെ നാടും കൂടിയാണ്‌. --ചള്ളിയാൻ 13:22, 17 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം വിക്കിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിലൊന്നാണ്‌ ഇത്.. ചാലക്കുടിയെപ്പറ്റിയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെയും നാടായതു കൊണ്ട്.. വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല..--Vssun 18:14, 17 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇതു പോലെ നന്നായെങ്കിൽ.--ജസീം സന്ദേശം · ഓട്ടോഗ്രാഫ് 10:42, 21 മേയ് 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ചാലക്കുടി ലേഖനത്തിൽ പരമാവധി ചാലക്കുടിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പൊതു വിവരങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണ രുപത്തിലാണ് എന്നു തന്നെ പറയാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേഖനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പിന്തുണക്കുന്നു. --  ജിഗേഷ്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  11:49, 21 മേയ് 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - നിലവാരമുള്ള ലേഖനം. ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. Simynazareth 19:45, 17 ജൂൺ 2007 (UTC)simynazareth
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - കേരളത്തിലെ പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക. തെളിവുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നു രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതു കൂടി നൽകിയാൽ പെർഫെക്റ്റ്. പത്രങ്ങളിലോ മറ്റോ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമായിരിക്കും.മൻ‌ജിത് കൈനി 00:28, 18 ജൂൺ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുമുരാരി (സംവാദം) 04:30, 18 ജൂൺ 2007 (UTC)

  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 20:24, 20 ജൂൺ 2007 (UTC)

കാവേരി നദിതിരുത്തുക

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ നലവാരം ഉണ്ട്. വാക്കുകൾക്ക് കുറച്ച് സാഹിത്യം കലർത്തിയാൽ തകർക്കാം --ചള്ളിയാൻ 13:29, 17 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു സമകാലികവിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.--Vssun 00:26, 21 ജൂലൈ 2007 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി--Vssun 07:52, 25 ജൂലൈ 2007 (UTC)

മാമാങ്കംതിരുത്തുക

അത്യാവശ്യത്തിന് വീവരങ്ങൾ കയ്യറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. ലേഖനം വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നു എന്നാണേൻറെ അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് റഫറൻസ് ദുർലഭമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ. --ചള്ളിയാൻ 10:30, 18 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ട്. കൂടുതൽ റഫറൻസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ 16:21, 12 മേയ് 2007 (UTC)

 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല. --Vssun 05:46, 14 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

മഹാത്മാഗാന്ധിതിരുത്തുക

 •   എതിർക്കുന്നു അതേയ്, ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചേർത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളും വിപുലീകരിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറച്ചു കൂടി സമയം തരൂ. റഫറൻസുകൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌ --ചള്ളിയാൻ 09:08, 18 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു -:ഈ ലേഖനം വിപുലമാക്കാൻ (സമ്പൂർണ്ണമാക്കാൻ) ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.മൻ‌ജിത് കൈനി 19:13, 27 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

 N --Vssun 05:47, 14 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

 •   കാലം കടന്നുപോയി ലേഖനം വലുതായി. തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Lijujacobk (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരംതിരുത്തുക

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നോമിനേഷൻ വന്ന അഞ്ച് ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംശോധനായജ്ഞത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.--Vssun 20:10, 20 മേയ് 2007 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അഭിപ്രായമില്ല. ഇത് തെറ്റാണ്‌. ഒരാളുടെ മാത്രം ഇൻപുട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. മറ്റെല്ലാവർക്കും എന്താ സ്വന്തം ചരിത്രം അറിയില്ലേ? ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. ഇനിയും കയറ്റാനുണ്ട്. മാക്സ് മുള്ളറെ പറ്റിയും റോമിളാ ഥാപ്പറെ പറ്റിയും ഇല്ല. ആര്യധിനിവേശം തെറ്റായ സംജ്ഞയാണ്‌ അതിനു വിശദാംശങ്ങൾ കൺറ്റു പിടിക്കണം ഡൽഹിയിലുള്ളവർ ഒന്നു രണ്ടു റഫറൻസ് ബുക്കുകൾ അയച്ചു തന്നാൽ കൊള്ളാം (വായിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ) --ചള്ളിയാൻ 03:07, 21 മേയ് 2007 (UTC)

 N --Vssun 05:47, 14 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

കാർഗിൽ യുദ്ധംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Vssun 12:54, 7 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു, എങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രമിച്ച് കുറെ ചെമല ലിങ്കുകൾ എങ്കിലും നീല ആക്കണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു Simynazareth 14:11, 7 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ബിൽ ക്ലിന്റണേക്കൂടി നീലയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം :-) ShajiA 16:05, 7 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - സമഗ്രമായ ലേഖനം, മികച്ച ഭാഷാന്തരം. പട്ടാളക്കാരൻ കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു എന്നമട്ടിലല്ലാത്ത റഫറൻസുകളും.മൻ‌ജിത് കൈനി 18:31, 10 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -കാർഗിൽ വാർഷികത്തിനു മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരീം കൂടി നല്ലതായിരുന്നു. എന്നാലും കുറച്ചു കൂടി റിസർച്ച് ആവാം എന്ന് തോന്നുന്നു --ചള്ളിയാൻ 04:30, 11 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി.--Vssun 19:39, 19 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

കേരളംതിരുത്തുക

പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ നല്ല ലേഖനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 16:24, 26 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 15:21, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Wikiwriter 11:06, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--suneesh 14:23, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Lijo 09:55, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 04:11, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ഇബ്‌സൻതിരുത്തുക

ഇബ്‌സൻ - ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. Simynazareth 13:16, 10 ജൂലൈ 2007 (UTC)simynazareth

 N പിന്തുണയില്ല --Vssun 16:48, 17 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപതാകതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു --മുരാരി (സംവാദം) 08:29, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു അനുകൂലിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 09:05, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--മൻ‌ജിത് കൈനി 12:55, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി..--Vssun 18:22, 19 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

തിരുവനന്തപുരംതിരുത്തുക

പുതുതായി നോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുതിരുത്തുക

--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:48, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു

കുറച്ചു കൂടി ചിത്രങ്ങൾ ആവാമെന്നു തോന്നുന്നു..ഒന്നു ശ്രമിച്ചുകൂടേ? എങ്കിൽ ഞാൻ അനുകൂലിക്കാം.Aruna 06:56, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയവക്കായി തെണ്ടുന്നുണ്ട്  Y ചെയ്തു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:45, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നോമിനേഷനെ അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 09:32, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 15:26, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുMohanpn 21:43, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
  - തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 08:56, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)

നായതിരുത്തുക

 • നല്ല ലേഖനം വിക്കിയിലെ പുതുമുഖനക്ഷത്രം.. ഹിരുമോന്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 18:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കുറെയധികം അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.അവലംബങ്ങൾ കുറവാണ് അനൂപൻ 18:20, 19 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഏറെ കുറേ അക്ഷര തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് --മുരാരി (സംവാദം) 11:55, 3 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 12:45, 3 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Arayilpdas 17:18, 3 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി റെഫറൻസുകൾ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും.--Shiju Alex 17:22, 3 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 18:36, 4 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

ഭരതനാട്യംതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ധേശിക്കുന്നു. --Vssun 18:23, 5 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

അനുകൂലിക്കുന്നു. ലേഖനം നന്നായിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലതെങ്കിലും (ഉദാഹരണത്തിനു - മുദ്രകൾ) മറ്റൊരു ലേഖനമാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നെന്നു അഭിപ്രായമുണ്ട്.--ജ്യോതിസ് 20:41, 10 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

കുറേ റഫറൻസുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമാവാം. കുറച്ചുപടങ്ങൾ കൂടിയാവാം, :)--— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് challiyan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 18:06, 19 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

ഹബിൾ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു --Vssun 19:35, 30 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു- പരമാവധി തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്. പൂർണ്ണമായും അനുകൂലിക്കുന്നു.--സുഗീഷ് 19:20, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു simy 02:55, 1 നവംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ShajiA 15:15, 2 നവംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --മുരാരി (സംവാദം) 05:50, 14 നവംബർ 2007 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്താ ലേഖനമാക്കി --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 08:03, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

റഫറൻസുകൾ കിട്ടാനില്ല. ഒരേ ഒരു പുസ്തകം മാത്രം. എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു? --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 08:17, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

ഒന്നേയുള്ളൂ എങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ തലത്തിലും റഫറൻസായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് പോരേ..--സുഗീഷ് 08:21, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇത്രയും മതി എന്നു തന്നെയാൺ എൻറെ അഭിപ്രായം.Aruna 08:24, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ല എങ്കിലും ന്റെ മാത്രം തിരുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട്.--സുഗീഷ് 08:27, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Aruna 08:05, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ലേഖനമാണ്‌ . ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം.--സുഗീഷ് 08:14, 28 നവംബർ 2007 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം കൊള്ളാം, അന്തർവിക്കികണ്ണികളും ആധാരസൂചികയും ഇല്ലാത്തത് വലിയ ഒരു പോരായ്മതന്നെയാണ് --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:50, 28 നവംബർ 2007 (UTC)
 Y ചെയ്തു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:16, 30 നവംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഷാജി 19:07, 29 നവംബർ 2007 (UTC)

തിരുവനന്തപുരംതിരുത്തുക

പുതുതായി നോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുതിരുത്തുക

--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:48, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു

കുറച്ചു കൂടി ചിത്രങ്ങൾ ആവാമെന്നു തോന്നുന്നു..ഒന്നു ശ്രമിച്ചുകൂടേ? എങ്കിൽ ഞാൻ അനുകൂലിക്കാം.Aruna 06:56, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയവക്കായി തെണ്ടുന്നുണ്ട്  Y ചെയ്തു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:45, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നോമിനേഷനെ അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 09:32, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 15:26, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുMohanpn 21:43, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
  - തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 08:56, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)

തൃശൂർ പൂരംതിരുത്തുക

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു'തൃശൂർ പൂരം' തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു - ആധാരപ്രമാണങ്ങൾ , ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ സമ്പൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു , നല്ല അവതരണം. --ഷാജി 04:57, 15 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Mohanpn 21:47, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 11:41, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
  31 ജനുവരി 2008-ന്‌ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 11:42, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)

കിശേപ്പിതിരുത്തുക

 • ഇത്തരം "നാടൻ ലേഖനങ്ങൾ" കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --ജേക്കബ് 16:42, 4 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഒന്നു രണ്ട് റഫറൻസ് വച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നോക്കാം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനുകൂലമാക്കി കണക്കാക്കാം --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 08:08, 28 നവംബർ 2007 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നുനാടൻ കളി ആയാലും റഫറൻസുകൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടില്ലേ?--അനൂപൻ 08:25, 28 നവംബർ 2007 (UTC)
 N പിന്തുണയില്ല --Vssun 09:23, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു --Vssun 13:51, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:39, 12 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു നേരംകൊല്ലി കളിക്കാരനും ചൂതാട്ടക്കാരനുമായ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ കുറിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ലേഖനം എഴുതിയതു തന്നെ തെറ്റ്. അത് തിര‍ഞ്ഞെടുക്കുകയോ? -- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  19:11, 12 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ലേഖനം പൂർണമാൺ. പക്ഷേ ചിത്രങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുമല്ലോ?Aruna 12:54, 13 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 01:23, 15 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ജ്യോതിസ് 03:43, 15 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -- പലയിടങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നുണ്ട്. പടത്തിന്റെ ലെജൻഡ്... പിന്നെ പ്രമുഖർ പൊക്കിപ്പറയുന്നത് അല്പം കൂടുതലല്ലേ... വലിയ ഖണ്ഡികകൾ വായിക്കാനെളുപ്പത്തിനായി ഉപശീർഷകങ്ങളാക്കിത്തിരിക്കണം.. പടങ്ങൾ ഇല്ല, ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരാൾടെ പടം നല്ലതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണ്‌. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം... --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 04:40, 15 മാർച്ച് 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 17:40, 15 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരംതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാന് യോഗ്യമെന്നു കരുതുന്നു--പ്രവീൺ:സംവാദം 12:34, 13 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 13:55, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 04:52, 1 മാർച്ച് 2008 (UTC)

മാർത്താണ്ഡവർമ്മതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി സുനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. ഞാൻ പിൻ‍താങ്ങുന്നു

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 08:16, 28 നവംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Arayilpdas 13:19, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 10:34, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 14:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

വിമാനംതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 17:32, 27 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 19:15, 27 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 00:59, 29 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 16:49, 30 മാർച്ച് 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 18:23, 7 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ജ്യോതിശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 08:13, 28 നവംബർ 2007 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 23:37, 6 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ബിനോ 10:44, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 10:53, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 13:27, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നുണ്ട്(സാങ്കേതികപദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) - ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
 • ..വർണ്ണരാജിയിലെ near infrared മുതൽ near ultraviolet wavelength വരെയുള്ള ..
 • ..സഹായികളായ (mirrors, lenses, CCD detectors and photographic films) ഇവ ഒക്കെ..
 • .. ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് celestial mechanics എന്നു ..
 • .. അതു ഭൂമിയുടെ heliopause വരെ ..
 • .. ഭൂമിയുടെ magnetosphere-മായി പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്ത് Van Allen radiation belts-നും ..
 • .. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും tectonics -ഉം മറ്റും ..
 • .. മൂലമോ surface erosion ഉണ്ടാകുന്നു...
 • .. ക്ലസ്റ്ററുകൾ ആണ് . The collective matter is formed into filaments and walls, leaving large voids in between..
 • .. കണ്ടെത്തിയ cosmic microwave background radiation-ലാണ്...
--ഷാജി 15:01, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
  ഇതിനെ നേരത്തേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. --Vssun 04:10, 3 ജൂൺ 2008 (UTC)

ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ചരിത്രംതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 17:25, 27 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 23:38, 6 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ബിന്നാഗ്‌ 11:31, 11 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അഭി 17:44, 11 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ബിനോ 10:43, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 17:00, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

മോഹൻ‌ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--അഭി 07:16, 16 ജൂൺ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 12:33, 16 ജൂൺ 2008 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 04:07, 19 ജൂൺ 2008 (UTC) 

മാർപ്പാപ്പതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 04:06, 19 ജൂൺ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 11:37, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)
  --Vssun 04:32, 3 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ബെംഗലൂരുതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു --Vssun 11:30, 11 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം -- ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയുടെ തർജ്ജമ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കുറച്ചു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. 1 മാസം കൂടെ കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ ചേർ‍ത്തോളാം.--അനൂപൻ 12:34, 11 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--കുറച്ചു ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം. പിന്നീടാവട്ടെ--അനൂപൻ 12:34, 11 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:31, 11 മേയ് 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 04:11, 3 ജൂൺ 2008 (UTC)

കൊമോഡോ ഡ്രാഗൺതിരുത്തുക

സംശോധനായജ്ഞം നടത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായി നിർദേശിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 22:31, 9 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 18:37, 12 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 04:39, 16 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 15:13, 16 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 16:31, 16 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 • ലേഖനത്തിന്റെ പദാനുപദ പരിഭാഷ പലയിടത്തും തെറ്റുകൾ കയറിക്കൂടാനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നു കുടെ പീർ റിവ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്. എനിക്ക് നോക്കീട്ട് പ്രാന്താവുന്നു. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 17:17, 16 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Sahridayan 09:11, 17 ജൂലൈ 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി--Vssun 22:35, 17 ജൂലൈ 2008 (UTC)

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹംതിരുത്തുക

പഴയ നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ

രണ്ടുവട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട്, പരാജയപ്പെട്ട ലേഖനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രാവശ്യത്തേയും പോരായ്മകൾ തീർന്നു എന്നു കരുതുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്നാംവട്ടവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 10:10, 1 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഏകദേശം പൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.. --സുഗീഷ് 05:07, 18 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ലേഖനം, തിരഞ്ഞെടുക്കമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം --Yousefmadari 07:52, 1 മേയ് 2010 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. --Rameshng:::Buzz me :) 05:30, 25 മേയ് 2010 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - ശക്തമായി. കഴിഞ്ഞ നിർദ്ദേശത്തിനു ശേഷം ജോർജ്ജിച്ചായൻ ഏതാനും ചിത്രങ്ങളും അവലംബത്തിനു മാത്രമായി രണ്ടുമൂന്ന് വാക്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തതല്ലാതെ ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. നിറയെ മൗലികമായ പ്രസ്താവനകളുള്ള ലേഖനം കോപ്പിയടിച്ച ലേഖനത്തിൽനിന്ന് ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല. ഇത് നയലംഘനമാണ്‌. പ്രോത്സാഹ്യമല്ല. --തച്ചന്റെ മകൻ 06:49, 25 മേയ് 2010 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി--Vssun 17:21, 2 ജൂൺ 2010 (UTC)

സത്യജിത് റേതിരുത്തുക

സംശോധനായജ്ഞം നടത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായി നിർദേശിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 23:13, 18 ജൂലൈ 2008 (UTC) :

 •   എതിർക്കുന്നു -- ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഈ ലേഖനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ല. റഫറൻസുകൾ തീരെ കുറവ്. കുറച്ചു കൂടി ചിത്രങ്ങൾ വേണം. ഇവയൊക്കെ ചേർത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിഗണിക്കാം--Anoopan| അനൂപൻ 06:35, 19 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- ഞാൻ തന്നെ ചിത്രങ്ങളും റഫറൻസുകളും ചേർത്തു.--Anoopan| അനൂപൻ 04:59, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 11:56, 4 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ജോർജ്ജ് ഓർവെൽതിരുത്തുക

2008 ജൂലൈ മാസത്തിലെ നാമനിർദ്ദേശവും നടപടികളും

 • ഈ ലേഖനത്തെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 14:05, 25 ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 19:37, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ; ഏകദേശം പൂണ്ണമായ ഒരു ജീവചരിത്രമാണിത് എന്നു തോന്നിയതിനാൽ --സുഗീഷ് 19:08, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 09:24, 1 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

മുസ്തഫാ കമാൽ അത്താതുർക്ക്തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 04:27, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല. --Vssun 06:25, 16 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ഇന്ത്യാചരിത്രംതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.simy 06:49, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)


 •   അനുകൂലിക്കുന്നുതെരഞ്ഞെടുത്ത ലെഖനം ഇനി ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മാറ്റാം. ഇപ്പോൽ ധാരാളം ലെഖനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി വരുന്നുണ്ട്. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 10:00, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)


 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 20:17, 9 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 12:11, 10 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

 •  സിദ്ദീക്കിനും, സിമിക്കും ഇത്രയായിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ. ഒരു ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പേജിലാണോ വേറൊരു ലേഖനന്ത്തിന്റെ നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 06:58, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   ഇപ്പോൾ ശരിയായി. സിമി തന്നെ അതു ഫിക്സ് ചെയ്തെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ സം‌വാദം മായിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 08:33, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 06:26, 16 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ഹജ്ജ്തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 17:34, 29 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Abdullah.k.a 07:07, 2 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC) വോട്ട് അസാധു. 100 തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 80 മാത്രം. --Anoopan| അനൂപൻ 07:25, 2 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു simy 07:28, 2 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -- റഫറൻസുകൾ തീരെ കുറവ്, വിഷയം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലേഖനം നിഷ്പക്ഷമല്ല. പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ അവലം‌ബം ചേർക്കേണ്ടുന്ന വാചകങ്ങൾ. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ എതിർക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 07:31, 2 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   റെഫറൻസുകൾ തീരെക്കുറവ് എന്നു തോന്നിയില്ല (17 റെഫറൻസുകൾ). വിഷയം അടുക്കും ചിട്ടയും വേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ തിരുത്താവുന്നതാണ്. നിഷ്പക്ഷമല്ല എന്നു തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ {{npov}} ചേർക്കുക. പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ അവലംബം ചേർക്കേണ്ട വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും അവലംബം ഫലകം ചേർക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൈവശമുള്ള ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ആക്കിയെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ലേഖനത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ പീർ റിവ്യൂ ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാവുന്നതാണ്. simy 11:44, 4 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   എല്ലാവരും ഒത്തു ചേർന്നു പീർ റിവ്യൂ ചെയ്താൽ ഇതു തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരം ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ അനാവശ്യമായ വാചകങ്ങൾ തിരുകി കയറ്റി ലേഖനത്തെ നശിപ്പിക്കരുത്. അതിനുള്ള ശ്രമം ആനു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.--Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 11:49, 4 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   ആദ്യ വാചകം മുതൽ തെറ്റുകളുണ്ട്. ഹജ്ജിന്റെ സീസണാവുമ്പോഴേക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:08, 5 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   കാടടച്ച് വെടി വെക്കാതെ തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിക്ക് ഖാലിദെ..തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാമല്ലൊ--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 09:20, 5 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനാവശ്യ സംവാദത്തിനു താത്പര്യമില്ല. ഇതാണ് ആദ്യ വാചകം: “മുഹമ്മദ് നബി ഖുറ്‌ആനിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ച മാതൃകയിൽ...“ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു തെറ്റുകൾ. ഐ.പികൾ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ശരിയാക്കണമെന്നുണ്ട്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:25, 5 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Abdullah.k.a 11:33, 20 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 11:04, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ജാവാ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 11:41, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 11:47, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു simy 12:37, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --കുമാരേട്ടൻ| Kumarettan| कुमारेटन... 14:45, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു സാങ്കേതികമായി സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 22:28, 6 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഒരു ലേഖനം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാകുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ.--Anoopan| അനൂപൻ 14:55, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --നല്ല ലേഖനം. രമേശ്‌‌|rameshng 15:49, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അഭി 13:01, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
  -- തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 06:26, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

സിംഹംതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു..--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 19:38, 5 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 11:21, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടൂക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 04:02, 26 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരു പൗലോസ് എന്നോ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ എന്നോ പൊരേ. പിന്നെ ഇതിലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഒക്കെ കത്തോലിക്ക ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നയം ഇതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 19:00, 5 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഷിജുവിനോടു യോജിക്കുന്നു. തലക്കെട്ട് ഒന്നു ശരിയാക്കണം. ജോർജ്ജുകുട്ടിയുടെ ഇതിലെ അദ്ധ്വാനം പ്രശംസനീയമാണ്‌. --ജ്യോതിസ് 19:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു simy 19:47, 5 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു തലക്കെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെപ്പോലെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. --ജേക്കബ് 22:25, 6 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- നല്ല നിലവാരമുള്ള ലേഖനം--Anoopan| അനൂപൻ 14:53, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- കൊള്ളാം. നല്ല ലേഖനം രമേശ്‌‌|rameshng 15:49, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടൂത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 07:11, 1 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ഇമ്മാനുവേൽ കാന്റ്തിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. Vssun 11:39, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 22:26, 6 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 14:54, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനം. രമേശ്‌‌|rameshng 15:49, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh| സുഭീഷ് 15:15, 3 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 22:35, 14 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ഊട്ടിതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 11:44, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു---Abdullah.k.a 10:41, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ചില തലക്കെട്ടുകൾക്കടിയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ.. ഇനിയും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രമേശ്‌‌|rameshng 15:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ⓃⒺⒺⓁⒶⓂⒶⓝⓖⓄ ☪ 15:49, 15 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
 തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 00:04, 1 നവംബർ 2008 (UTC)

ഹ്യൂസ്റ്റൺ (ടെക്സസ്)തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 23:20, 3 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)


വിവർത്തനം പകുതിയേ ആയിട്ടുള്ളൂ.. എല്ലാരും ഒന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മുഴുവൻ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു.. --ജേക്കബ് 23:29, 3 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ
 1. ഗതാഗതസം‌വിധാനം
 2. വൈദ്യസേവനരംഗം
 3. വിദ്യാഭ്യാസരംഗം
വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങൾ
 1. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം
--ജേക്കബ് 01:25, 7 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പീർ റിവ്യൂവിനും പൂർത്തീകരണത്തിനുമായി നൽകുന്നു. സാങ്കേതിതപദങ്ങളും മറ്റും കൂടുതലായുള്ളതിനാൽ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ കാര്യമായി കൈവച്ചിട്ടില്ല - വിവർത്തനം ചെയ്ത രണ്ടു വരികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. --ജേക്കബ് 04:09, 13 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --അഭി 07:12, 18 ഡിസംബർ 2008 (UTC)

ഡെൽഹി മെട്രോ റെയിൽവേതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 07:03, 10 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

 •   തലക്കെട്ട് ദില്ലിയിലെ അതിവേഗ തീവണ്ടി ഗതാഗത മാർഗ്ഗം എന്ന് വേണ്ടേ? കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഡെൽഹി മെട്രോ / ദില്ലി മെട്രോ? (റെയിൽ / തീവണ്ടി) ഗതാഗതം എന്നെങ്കിലും. തലക്കെട്ടും ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ വിവരണവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു. റെയിൽ - തീവണ്ടി, റെയിൽ‌വേ - തീവണ്ടിപ്പാത ഇതു രണ്ടും കൂട്ടികലർത്തി ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:38, 13 നവംബർ 2008 (UTC)
  -- തലക്കെട്ട് മാറ്റി. തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Anoopan| അനൂപൻ 08:42, 16 നവംബർ 2008 (UTC)

പൂച്ചതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 04:58, 16 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 04:40, 1 ഡിസംബർ 2008 (UTC)

ഡെൽഹിതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി രണ്ടാമതും‍ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 06:32, 9 മേയ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -ഉഗ്രൻ ലേഖനം --simy 12:28, 15 മേയ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-ഒന്നു മിനുക്കിയാൽ ഒരു മികച്ച ലേഖനം തന്നെ ആവും--Anoopan| അനൂപൻ 13:11, 15 മേയ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഗിടിലൻ..--Subeesh Talk‍ 13:22, 15 മേയ് 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 08:57, 17 മേയ് 2009 (UTC)

ഫ്രീഡ്രിക്ക് നീച്ചതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. --Vssun 04:14, 3 ഡിസംബർ 2008 (UTC)

  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 04:51, 9 ജനുവരി 2009 (UTC)

ചാൾസ് ഡാർവിൻതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 07:03, 9 ജനുവരി 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--  Rameshng | Talk  14:46, 17 ജനുവരി 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:06, 17 ജനുവരി 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 05:48, 21 ജനുവരി 2009 (UTC)

താജ് മഹൽതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 04:47, 2 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)

  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 04:28, 2 മാർച്ച് 2009 (UTC)

ബുരിഡന്റെ കഴുതതിരുത്തുക

പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

പൊതുവേ വലുതായ ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു തത്വചിന്താസങ്കൽപ്പം ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞവട്ടം ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങൾ മെയിലിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയില്ല.. --ജേക്കബ് 19:14, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 06:43, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 15:32, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --ലൂയി വാമ്പ 14:35, 17 ജനുവരി 2009 (UTC)

 •  -സുരക്ഷ എന്ന ഉപവിഭാഗം പൂർണ്ണമായി തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടില്ല.പതിപ്പുകളുടെ ചരിത്രം എന്ന പട്ടികയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം തർജ്ജമ ചെയ്യാനുണ്ട്. മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ എന്നൊരു ഉപ വിഭാഗം കൂടെ എഴുതിച്ചേർക്കാനുണ്ട്(ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ല) .ഇത്രയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാവും അഭികാമ്യം --Anoopan| അനൂപൻ 06:38, 20 ജനുവരി 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 04:30, 2 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 16:36, 9 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)

സോറൻ കീർ‌ക്കെഗാഡ്തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 12:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--  Rameshng | Talk  13:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:08, 5 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട്. --സുഗീഷ് 11:15, 12 ഏപ്രിൽ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു —ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്തിൽ---തച്ചന്റെ മകൻ 11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2009 (UTC)
  -- തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 16:36, 23 ഏപ്രിൽ 2009 (UTC)

നീലത്തിമിംഗലംതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 17:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Mohanpn 11:16, 22 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 13:08, 5 മാർച്ച് 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 17:46, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)

മനുഷ്യൻതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 17:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2009 (UTC)

 • എതിർക്കുന്നു. നിരവധി മേഖലകൾ ഇനിയും വികസിപ്പിക്കാനുണ്ട്. --Challiovsky Talkies ♫♫ 13:07, 30 ഏപ്രിൽ 2009 (UTC)

 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 11:11, 6 മേയ് 2009 (UTC)

ഡെൽഹിതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി രണ്ടാമതും‍ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 06:32, 9 മേയ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -ഉഗ്രൻ ലേഖനം --simy 12:28, 15 മേയ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-ഒന്നു മിനുക്കിയാൽ ഒരു മികച്ച ലേഖനം തന്നെ ആവും--Anoopan| അനൂപൻ 13:11, 15 മേയ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഗിടിലൻ..--Subeesh Talk‍ 13:22, 15 മേയ് 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 08:57, 17 മേയ് 2009 (UTC)

കുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം (കൊടുങ്ങല്ലൂർ)തിരുത്തുക

കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവലംബം നൽകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങൾ റഫർ ചെയ്തവർക്ക് അതിന് കഴിയുമായിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാവുന്നതാണ്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 12:16, 4 മേയ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ലേഖനം.. അവലംബങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മലയാളം വിക്കിയുടെ തനതായ ഒരു ലേഖനം.!! --  Rameshng | Talk  13:39, 4 മേയ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കൈവെക്കണം--Anoopan| അനൂപൻ 07:49, 4 ജൂൺ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നു, നല്ല റഫറൻസുകളുടെ അഭാവം, വാസ്തുകലയെപ്പറ്റി ഒന്നുമില്ല. --Challiovsky Talkies ♫♫ 08:08, 4 ജൂൺ 2009 (UTC) പീറ് റിവ്യൂ നടത്താനുണ്ട്. ഭാഷയും നന്നാക്കണം --Challiovsky Talkies ♫♫ 12:31, 5 ജൂൺ 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 13:52, 5 ജൂൺ 2009 (UTC)

രാമായണംതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൊള്ളാമെന്നു തോനുന്നു. --അഖിൽ ഉണ്ണിത്താൻ 14:09, 22 ജൂൺ 2010 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു - "ചരിത്രവീക്ഷണം" എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ആധികാരികതയില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഫലകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതു നീക്കുന്നതുവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുചിതമല്ലെന്ന് എന്റെ പക്ഷം. --കൃഷ്ണമൂർത്തി 05:00, 24 ജൂൺ 2010 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല.--Vssun (സുനിൽ) 03:55, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

മൈക്കെലാഞ്ജലോതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 11:32, 3 ജൂൺ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Lijo 07:07, 6 ജൂൺ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--  Rameshng | Talk  15:42, 6 ജൂൺ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjith IT Public 13:06, 16 ജൂൺ 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 08:10, 21 ജൂൺ 2009 (UTC)

ബറൂക്ക് സ്പിനോസതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 15:09, 25 ജൂൺ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 16:40, 25 ജൂൺ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു----Lijo 18:10, 4 ജൂലൈ 2009 (UTC)
  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 09:41, 5 ജൂലൈ 2009 (UTC)

തുർക്കിതിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 15:06, 25 ജൂൺ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു - നിരവധി വാചകങ്ങൾക്ക് അവലംബം ആവശ്യമാണ്‌. നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. --Anoopan| അനൂപൻ 17:15, 25 ജൂൺ 2009 (UTC)
 N പിന്തുണയില്ല.--Vssun 15:19, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)

ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ്തിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 15:12, 25 ജൂൺ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 16:39, 25 ജൂൺ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - തുടർച്ചയായി ക്രിസ്തീയലേഖനങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.--Anoop menon 17:41, 11 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   - ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ അവലംബങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട്. സുന്നഹദോസിനു ശേഷം, വസ്ത്രധാരണരീതി, പാഷാണ്ഡത ആരോപിച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, സുന്നഹദോസിന്റെ കാനോനകൾ, സുന്നഹദോസിന്റെ ഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തമായ അവലംബം നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.അതുപോലെ സുന്നഹദോസിൽ പങ്കെടുത്ത പള്ളികൾ‍ എന്ന ഫലകത്തിനും വേണ്ട അവലംബങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല( ലേഖനത്തിന്റെ സം‌വാദം താൾ കാണുക). --Anoopan| അനൂപൻ 14:09, 13 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 15:20, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)

മുതുവാൻതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 08:19, 19 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഒരു വിധം നല്ല ലേഖനം. ഉള്ള വാചകങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനു അവലംബം നൽകി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.--Anoopan| അനൂപൻ 16:15, 26 ജൂലൈ 2009 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുന്നു. --Vssun 05:21, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)

കേരളംതിരുത്തുക

പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ നല്ല ലേഖനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 16:24, 26 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 15:21, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Wikiwriter 11:06, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--suneesh 14:23, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Lijo 09:55, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി. --Vssun 04:11, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)