പാടൽ പെട്ര സ്ഥലം

(പാഡൽ പെട്ര സ്ഥലം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

CEആറുമുതൽ ഒൻപതുവരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ശൈവനായനാർമാരുടെ കാവ്യങ്ങളിൽക്കൂടി പുകൾപെറ്റ 275[1] ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പാടൽ പെട്ര സ്ഥലം (Paadal Petra Sthalam) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മഹാശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമാർന്നതാണ് . വൈഷ്ണവ ആഴ്‌വാർമാരുടെ കാവ്യങ്ങളിൽകൂടി പ്രസിദ്ധമായ 108 വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളെ ദിവ്യദേശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നായന്മാരും മാണിക്യവാചകരും. ഇടതുനിന്ന് വലത്തോട്ട്: തിരുജ്ഞാനസംബന്ധർ, അപ്പർ, സുന്ദരമുർത്തി, മാണിക്യവാചകർ
Om symbol
Om symbol
തിരുമുറൈ
Om symbol
Om symbol
63-നായനാർമാരുടെ 12-പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ തമിഴ്-ശൈവ സ്തോത്രകൃതി.
ഭാഗം കൃതി രചയിതാവ്
1,2,3 Tirukadaikkappu സംബന്ധർ
4,5,6 തേവാരം തിരുനാവുക്കരശ്
7 Tirupaatu സുന്ദരർ
8 തിരുവാചകം &
Tirukkovaiyar
മാണിക്കവാചകർ
9 Tiruvisaippa &
Tiruppallaandu
Various
10 തിരുമന്ത്രം തിരുമൂലർ
11 Various
12 പെരിയപുരാണം സേക്കിയാർ
പാടൽ പെട്ര സ്ഥലം
പാടൽ പെട്ര സ്ഥലം
രാജ രാജ ചോളൻ ഒന്നാമൻ
Nambiyandar Nambi

തേവാരം തിരുത്തുക

തേവാരം (തമിഴ്: തേറമം) യഥാർത്ഥത്തിൽ "ദിവ്യ ഗായകരുടെ കാവ്യോപഹാരത്തെയും ശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ തേവാരം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നതു് ശൈവഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രാമാണികഗ്രന്ഥങ്ങളായ തിരുമുറ എന്ന ഗ്രന്ഥസഞ്ചയത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴു കൃതികളെയാണു്. ശൈവ കുറുവറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് തമിഴ് കവികൾ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ശൈവ വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖ്യദേവൻ തിരുജ്ഞാനസംബന്ധർ, തിരുനാവുക്കരസർ (അക്ക അപ്പർ)), സുന്ദരമൂർത്തി നായനാർ (അക്ക സുന്ദരാർ) എന്നിവരെയാണ് കരുതിവരുന്നത്.[2]ഹിന്ദുമതത്തിലെ ശൈവവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറുപത്തിമൂന്ന് ഭക്തരിൽ മൂവർ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. തമിഴിൽ പാത്തികം എന്നു പേരുള്ള പത്തു ഗാനങ്ങളിലാണ് തേവരത്തിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഉള്ളത്. ചില സംഗീത വിദഗ്ദ്ധർ തേവാരം ഒരു ദിവ്യ സംഗീത രൂപമായി കരുതുന്നു.[3]

തേവാരത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 275 ക്ഷേത്രങ്ങളെ പാടൽ പെട്ര സ്ഥലങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സൂക്തങ്ങളിൽ ആലപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കടകവിരുദ്ധമായി, വൈപ്പു സ്തലം തേവാരം പാട്ടുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. ആധുനിക കാലത്ത്, തമിഴ് നാട്ടിലെ മിക്ക ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒധുവേർസ് എന്നു പേരുള്ള സംഗീതജ്ഞന്മാർ ദിവസവും തേവാരം പാട്ടുകൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.[4]

പാഡൽ പെട്ര സ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

Chola Nadu - North of Kaveri Chola Nadu - South of Kaveri Eezha Nadu Pandya Nadu Malai Nadu

1. Kovil(Chidambaram)
2. Tiruvetkalam
3. Tirunelvayil
4. Tirukkazhippalai
5. Tirunallurpperumanam
6. Mahendrapalli
7. Ten Tirumullaivayil
8. Kalikkaamoor
9. Tiruchaaikaadu
10. Pallavaneeswaram
11. Thiruvenkadu
12. Keezhai Tirukkattuppalli
13. Thirukkurugavur
14. Sirkazhi
15. Tirukkolakka
16. Pullirukkuvelur
(Vaideeswaran Koyil)

17. Kannaar Kovil
18. Tirukkadaimudi
19. Tiruninriyur
20. Tiruppunkur
21. Tiruneedur
22. Anniyur
23. Tiruvelvikudi
24. Edirkolpaadi
25. Tirumanancheri
26. Tirukkurukkai
27. Karuppariyalur
28. Kurakkukka
29. Tiruvaalkoliputrur
30. Tirumannippadikkarai
31. Omampuliyur
32. Tirukkaanaattumulloor
33. Tirunaarayur
34. Kadambur
35. Pandanallur
36. Kanjanoor
37. Tirukkodikka
38. Tirumangalakkudi
39. Tiruppanantaal
40. Tiruvaappaadi
41. Tirucheignalur
42. Tirundudevankudi
43. Tiruviyalur
44. Kottaiyur
45. Innambar
46. Thirupirambiyam
47. Vijayamangai
48. Tiruvaikavur
49. Vadakurangaaduturai
50. Tiruppazhanam
51. Thiruvaiyaru
52. Tiruneittanam
53. Tirupperumpuliyur
54. Thirumazhapadi
55. Tiruppazhuvur (Aalanturai)
56. Tirukkaanoor
57. Anbilalanturai
58. Tirumaanturai
59. Tiruppaatrurai
60. Tiru Aanaikkaa
61. Tiruppainneeli
62. Tiruppaachilasramam
63. Tiruveengoimalai

1. Vaatpokki
2. Kadambar Kovil
3. Thirupparaithurai
4. Tirukkarkudi
(Uyyakkondan Malai)
5. Thirumukeeswaram
6. Tiruchirappalli
7. Tiruverumbur
8. Nedunkalam
9. Melaittirukkattuppalli
10. Tiruvalampozhil
11. Tiruppoonturutti
12. Thirukkandiyur
13. Tiruchotrutturai
14. Tiruvedikudi
15. Tenkudittittai
16. Tirupullamangai
17. Tiruchakrapalli
18. Thirukkarugavur
19. Tiruppaalaitturai(Papanasam)
20. Tirunallur
21. Aavoor Pasupateeswaram
22. Satthi Mutram
23. Patteswaram
24. Pazhayarai
25. Tiruvalanchuzhi
26. Adi Kumbeswarar Temple
27. Tirukkudandai Keezhkottam
28. Kudandaikkaaronam
29. Tirunageswaram
30. Tiruvidaimarudur
31. Ten Kurangaaduturai
32. Tiruneelakkudi
33. Tiruvaikalmaadakkovil
34. Tirunallam
35. Tirukkozhambam
36. Tiruvavaduturai
37. Tirutturutti
38. Tiruvazhundur
39. Mayiladuturai
40. Viilanagar
41. Tiruppariyalur
42. Tiruchemponpalli
43. Tirunanipalli
44. Tiruvalampuram
45. Tiruttalaichankadu
46. Aakkoor
47. Tirukkadavur
48. Tirukkadavur Mayaanam
49. Tiruvettakkudi
50. Tiruttelicheri
51. Dharumapuram
52. Thirunallar
53. Tirukkottaru
54. Ambar
55. Ambar Maakaalam
56. Tirumeeyachur
57. Tirumeeyachur Ilamkovil
58. Thilataipati
59. Tiruppaampuram
60. Sirukudi
61. Tiruveezhimizhalai
62. Tiruvanniyur
63. Karuvili Kottittai
64. Penu Perunturai
65. Naraiyur
66. Arisirkaraiputtur
67. Sivapuram
68. Kalayanallur
69. Tirukkarukkudi
70. Tiruvanchiyam
71. Nannilam
72. Tirukkondeeswaram
73. Tiruppanaiyur
74. Virkudi
75. Tiruppugalur
76. Tiruppugalur Vardhamaneswaram
77. Ramanadeeswaram
78. Tiruppayatrankudi
79. Tiruchenkattankudi
80. Thirumarugal
81. Tiruchaattamangai
82. Nagaikkaronam
83. Sikkal
84. Keevalur
85. Tiruttevur
86. Palliyin Mukkoodal
87. Achaleswaram
88. Tiruvarur
89. Arurparavaiumandali
90. Vilamar
91. Karaveeram
92. Peruvelur
93. Talaiyalankadu
94. Tirukkudavaayil
95. Tirucherai
96. Tirunalurmayaanam
97. Kaduvaaikaaraiputhur
98. Tiruvirumpoolai
99. Aradaipperumpazhi
100.Avalivanallur
101.Paridiniyamam
102. Tiruvenniyur (Koyil venni)
103. Tiruppoovanur
104. Paadaaleeswaram
105. Tirukkalar
106. Tiruchitremam
107. Tiru Usaattaanam
108. Tiruidumbavanam
109. Kadikkulam
110. Tandalaineeneri
111. Kottur
112. Vanduturai
113. Tirukkollampudur
114. Pereyil
115. Tirukkollikkadu
116. Tenkoor
117. Tirunellikka
118. Tirunatyattankudi
119. Tirukkarayil
120. Kanraappur
121. Valivalam
122. Kaichinam
123. Tirukkolili
124. Tiruvaimur
125. Tirumaraikkadu
126. Tiru Agathiyan Palli
127. Kodikkarai
128. Kiliyanur
129. Tiruvidaivai

1. Tirukkonamalai
2. Tirukketheeswaram

1. Aalavaai (Madurai)
2. Aappudaiyaar Kovil
3. Tirupparankunram
4. Tiruvedakam
5. Tirukkodunkunram
6. Tirupputhur
7. Thiruppunavayil
8. Rameswaram
9. Tiruvadanai
10. Tirukkaanapper
11. Tiruppoovanam
12. Thiruchuzhial
13. Thirukutralam
14. Tirunelveli

1. Thiruvanchikulam

Kongu Nadu Nadu Nadu Tondai Nadu Tulu Nadu Vada Nadu

1. Avinaasi
2. Thirumuruganpoondi
3. Tiru Nana Thirunana
4. Kodimadachenkunoor (Thiruchengode)
5. Venchamaakoodal
6. Paandikkodumudi
7. Karuvoor Aanilai

1. Tirunelvayil Aratturai
2. Pennaagadam
3. Goodalaiyatrur
4. Erukkattampuliyur
5. Tiruttinai Nagar
6. Tiruchopuram
7. Tiruvatikai
8. Thirunaavalur
9. Tirumudukunram
10. Tirunelvennei
11. Tirukkovilur
12. Arankandanallur
13. Tiruvidaiyaru
14. Thiruvennainallur
15. Tirutturaiyur
16. Vatukur
17. Tirumaanikkuzhi
18. Thirupathiripuliyur
19. Tirumundeeswaram
20. Puravaar Panankattur
21. Tiru Aamaathur
22. Tiruvannamalai

1. Kachi Ekambam
2. Kachi Metrali
3. Onakanthan Thali
4. Kachi Anekatangavadam
5. Kachi Nerikkaaraikkadu
6. Kuranganilmuttam
7. Tirumaagaral
8. Tiruvothur
9. Panankattur
10. Tiruvallam
11. Thirumarperu
12. Tiruvooral,Takkolam
13. Ilambayankottur
14. Tiruvirkolam
15. Thiruvalangadu
16. Tiruppaasur
17. Tiruvenpakkam
18. Tirukkallil
19. Sri Kalahasti
20. Thiruvotriyur
21. Tiruvalithayam
22. Vada Tirumullaivayil
23. Thiruverkadu
24. Tirumayilai
25. Tiruvanmyur
26. Tirukkachoor
27. Tiruvidaichuram
28. Tirukkalunkunram
29. Tiru Acharapakkam
30. Tiruvakkarai
31. Arasili
32. Irumbai Maakalam

1. Gokarnam

1.Indraneelaparvatam
(Nepal)

3. Anekatangavadam
(Gowrikund)

4. Tirukkedaram
(Kedarnath)

5. Tirukkayilaayam
(Mount Kailash)

പഞ്ചഭൂതസ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

This refers to the temples that are the manifestation of the five elements - land, water, air, sky, fire.

Category Temple Location
Land Ekambareswarar Temple Kanchipuram
Fire Arunachaleshwarar Temple Thiruvannamalai
Water Thiruvanaikaval Trichy
Sky Chidambaram Temple Chidambaram
Air Sri Kalahastheeswara Swami Temple Kalahasthi, Andhra Pradesh

Pancha Bhoota stalam Map

പഞ്ചസഭൈസ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

The temples where Lord Shiva is believed to have performed the Cosmic Dance.

Category Temple Location Element
Rathinachabai Vada aaranyeswarar Temple Thiruvalangadu, Chennai Emerald
Porchabai നടരാജർ ക്ഷേത്രം ചിദംബരം സ്വർണ്ണം
Vellichabai മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം മധുര വെള്ളി
Thamirachabai Nellaiappar Temple Tirunelveli Copper
Chithirachabai Kutralanathar Temple Thirukutralam Art

Pancha Sabhai Map

അഷ്ട വീരട്ടം സ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

The temples where Lord Shiva is believed to have performed with fury. The eight temples are in 1. Thiruvadhikai 2. Thirukoyilur 3. Thirukkadayur 4. Vazhoovur 5. Thirukkurakaval ( kurukkai ) 6. Thiruppaliyalur 7. Thirukandiyur 8. Thiruvirkudi.

Temple Location District Image
Tiruvadigai Veerattaaneswarar Temple Tiruvadigai, Panruti Cuddalore district
 
Korukkai Veeratteswarar Temple Tirukurukkai Nagapattinam district
 
Tirukkovilur Veerateshwarar Temple Tirukoilur Tiruvannamalai district
 
Amirtagateswarar Temple Thirukadaiyur Nagapattinam district
 
Vazhuvur Verateswarar Temple Vazhuvoor, Mayiladuthurai Nagapattinam district
 
Keelaparasalur Veerateswarar Temple Tirupariyalur Nagapattinam district
 
Kandeeswarar Temple Thirukkandiyur Thanjavur district
 
Tiruvirkudi Veerataneswarar Temple Thiruvirkudi Thiruvarur district

സപ്തവിടങം തിരുത്തുക

Temple Vidangar Temple Dance pose Meaning
Thyagarajar Temple, Tiruvarur Vidhividangar Ajaba Natanam Dance without chanting, resembling the dance of Sri Thyagaraja resting on Lord Vishnu's chest
Dharbaranyeswarar Temple, Tirunallar Nagaravidangar Unmatha natanam Dance of an intoxicated person
Kayarohanaswamy Temple, Nagapattinam Sundaravidangar Vilathi natanam Dancing like waves of sea
Kannayariamudayar Temple, Thirukarayil Adhividangar Kukuda natanam Dancing like a cock
Brahmapureeswarar Temple, Thirukkuvalai Avanividangar Brunga natanam Dancing like a bee that hovers over a flower
Vaimoornaathar Temple, Tiruvaimur Nallavidangar Kamala natanam Dance like lotus that moves in a breeze
Vedaranyeswarar Temple, Vedaranyam Bhuvanivividangar Hamsapatha natanam Dancing with the gait of a swan

Saptha Stanam തിരുത്തുക

Temple Place District
Aiyarappar temple Thiruvaiyaru Thanjavur
Apathsahayar Temple Tirupazhanam Thanjavur
Odhanavaneswarar Temple Tiruchotruthurai Thanjavur
Vedapuriswarar Temple Thiruvedhikudi Thanjavur
Kandeeswarar Temple Thirukkandiyur Thanjavur
Puvananathar Temple Thirupanturuthi Thanjavur
Neyyadiappar Temple Tiruneithaanam Thanjavur

സപ്ത മംഗായി സ്തംഭങ്ങൾ തിരുത്തുക

The seven temples are

Temple Presiding deity/consort Mangai Location
Chakravageshwarar Temple Chakravageshwarar/Devanayagi Chakramangai Chakkarapalli, Thanjavur
Arimutheeswarar Temple Arimutheeswarar/Gnambikai Harimangai Ariyamangai, Thanjavur
Krithivageswarar temple Krithivageswarar/Alangaravalli Soolamangai Soolamangalam, Thanjavur
Jambugeswarar Temple Jambugeswarar/Akilandeswari Nandimangai Tirupullamangai, Thanjavur
Pasumangai Temple Pasupatiswarar/Palvalainayagi Pasumangai Thirukkandiyur, Thanjavur
Chandramouleeswarar Temple Chandramouleeswarar/Rajarajeswari Thazhamangai Thazhamangai, Thanjavur
Tirupullamangai Temple Alandurainathar/Soundaranayagi Pullamangai Pullamangai, Thanjavur

ആതരസ്ഥലം തിരുത്തുക

'

Tantric Chakra Description Temple Location Symbol
Anthagam
(Sanskrit: आज्ञा, ājňā, [aːɟɲʌ])
Brain directly behind eyebrow Natarajar Temple Chidambaram
Visuthi
(Sanskrit: विशुद्ध, Viśuddha)
Neck region near spine Sri Kalahastheeswara Swami Temple Kalahasthi
Anahata
(Sanskrit: अनाहत, Anāhata)
Central channel behind spine Kashi Vishwanath Temple Varanasi  
Manipooragam
(Sanskrit: मणिपूर, Maṇipūra)
Spine directly behind the navel Arunachaleshwarar Temple Thiruvannamalai  
Swathistanam
(Sanskrit: स्वाधिष्ठान, Svādhiṣṭhāna)
One's own abode Thiruvanaikaval Trichy  
Moolatharam
(Sanskrit: मूलाधार, Mūlādhāra)
Basal end of the spinal Thyagaraja Swamy Temple Tiruvarur  

ചിത്രശാല തിരുത്തുക

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

References തിരുത്തുക

  1. "A comprehensive description of the 275 Shivastalams glorified by the Tevaram hymns". templenet.com. ശേഖരിച്ചത് 11 January 2011.
  2. "Understanding some aspects of Hinduism". Colombo, Sri Lanka: Daily News. 24 March 2011. Retrieved 26 July 2015 – via HighBeam. (Subscription required (help)).
  3. SAK, Durga (1 January 2009). "The Oxford Illustrated Companion to South Indian Classical Music". Journal of the Indian Musicological Society. Indian Musicological Society. Retrieved 26 July 2015 – via HighBeam. (Subscription required (help)).
  4. Shulman, David (1 January 1997). "Tevaram: Ayvuttunai (Tevaram: Etudes et glossaire tamouls)". The Journal of the American Oriental Society. Retrieved 26 July 2015 – via HighBeam. (Subscription required (help)).
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാടൽ_പെട്ര_സ്ഥലം&oldid=3973937" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്