മാണിക്യവാചകർ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശിവഭക്തനായ കവിയായിരുന്നു [1]. അദ്ദേഹം മധുരയിലെ പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നുവത്രെ. ഒരിക്കൽ ശിവദർശനം ലഭിച്ചു എന്നും പിന്നീട് ജീവിതം ശിവഭക്തിയ്ക്കായി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ അറുപത്തിമൂവരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കാറില്ല എന്നാൽ തിരുജ്ഞാനസംബന്ധർ, തിരുനാവുക്കരശർ, സുന്ദരമുർത്തി എന്നിവരോടൊപ്പം നാൽവരായി സമയാചാര്യന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു[2]. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളായ തിരുവാചകവും[3] തിരുക്കോവൈയാറും തിരുമുറൈയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു[4][5]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. ബ്രിട്ടാനിക്ക
  2. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2015-03-23. Retrieved 2015-03-20.
  3. http://sreyas.in/thiruvachakam-malayalam-scanned-pdf
  4. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2016-03-10. Retrieved 2015-03-20.
  5. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2015-03-16. Retrieved 2015-03-20.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാണിക്യവാചകർ&oldid=4071213" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്