കണ്ണൂർ ലോക്‌സഭാ നിയോജകമണ്ഡലം

(Kannur (Lok Sabha constituency) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
തിരിച്ചുവിടൽ താൾ

തിരിച്ചുവിടുന്നു: