അല്ലാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശം അഥവാ നുബുവ്വത്ത് ലഭിച്ച വരെയാണ് നബി എന്ന അറബി പദം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യ കുലത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽപ്പരം പ്രവാചകരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഖുർആനിൽ 25 നബിമാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ണിയിലെ അവസാനത്തെ നബി മുഹമ്മദ് നബി ആണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നബി&oldid=2140325" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്