1987-ൽ ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ രൂപതയിൽ കോമോ പ്രവിശ്യയിലെ എർബയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കത്തോലിക്കാ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ സേവനമാണ് റേഡിയോ മരിയ. (ഔദ്യോഗികമായി ദ വേൾഡ് ഫാമിലി ഓഫ് റേഡിയോ മരിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) വേൾഡ് ഫാമിലി ഓഫ് റേഡിയോ മരിയ 1998-ൽ രൂപീകരിച്ചു, പ്രധാനമായും ഔവർ ലേഡി ഓഫ് മെഡ്‌ജുഗോർജെയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളും സന്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 55 രാജ്യങ്ങളിൽ ശാഖകളുണ്ട്. ആരാധന, കാറ്റെചെസിസ്, ആത്മീയത, ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആത്മീയ സഹായം, വിവരങ്ങൾ, സംഗീതം, സംസ്കാരം എന്നിവ ഇതിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Radio Maria
പ്രക്ഷേപണ പ്രദേശംWorldwide
ഫ്രീക്വൻസിFM, AM, Shortwave, Cable,
SCA/SCMO, DAB, DRM, DVB-T,
Satellite, Sirius XM,
Internet streaming
പ്രൊഗ്രാമിങ്
FormatCatholic
ഉടമസ്ഥത
ഉടമസ്ഥൻAssociazione Radio Maria (The World Family of Radio Maria)
Radio Vaticana
ചരിത്രം
ആദ്യ പ്രക്ഷേപണം
1987 (1987)
Links
Webcastwww.radiomaria.org/radio-maria-in-the-world-2/
Websitewww.radiomaria.org
The World Family of Radio Maria
Radio Maria emission in Chile.

യൂറോപ്പിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ

തിരുത്തുക
Nation Radio station (language) Website Availability Catholic Church
 Albania Radio Maria Shqiptare (Albanian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.al/ FM coverage in major cities of Albania Albania
 Armenia Radio Maria Armenia http://www.radiomaria.am/[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി] Armenia
 Austria Radio Maria Österreich (German ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.at/ FM in selected cities; digital and cable nationwide Austria
 Belgium Radio Maria België (Dutch ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.be/ FM and DAB+ coverage of Flanders (Belgique) Belgium
 Belarus Radio Maria Belarus (Belarusian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.by/ Internet streaming Belarus
 Bosnia and Herzegovina Radio Marija BiH (Croatian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomarija.ba/ FM in Sarajevo and Banja Luka Bosnia and Herzegovina
 Croatia Radio Marija Hrvatska (Croatian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomarija.hr/ FM in Zagreb, Split and Virovitica[1] Croatia
 France Radio Maria France (French ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.fr/ 1467 AM in Southern France, 95.4 FM in Monaco France
 Germany Radio Horeb (German ഭാഷയിൽ) http://www.horeb.org/ Affiliate station.
FM in selected areas; digital and cable nationwide;
FM in Maspalomas, Canary Islands
Germany
 Hungary Mária Rádió Magyarország (Hungarian ഭാഷയിൽ) http://www.mariaradio.hu/ FM national coverage Hungary
 Ireland Radio Maria Ireland (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.ie/ Saorview (digital terrestrial television) channel 210 Ireland
 Italy Radio Maria (Italian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.it/ FM national coverage in Italy,
parts of Switzerland and Austria;
FM coverage in major cities of Albania.
DAB+ and DVB-T coverage in selected areas in Italy.
Italy
Radio Maria Südtirol (German ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.bz.it/ FM coverage in South Tyrol (Italy) and Tyrol (Austria) Südtirol
 Kosovo Radio Maria Kosovë (Albanian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomariakosove.org/ Kosovo
 Latvia Radio Marija Latvija (Latvian ഭാഷയിൽ) http://rml.lv/ Latvia
 Lithuania Marijos Radijas Lietuva (Lithuanian ഭാഷയിൽ) http://www.marijosradijas.lt/ FM national coverage Lithuania
 Malta Radju Marija Malta (Maltese ഭാഷയിൽ) http://www.radjumarija.org/ FM national coverage (102.3 FM in Malta, and 107.8 in Gozo). DAB+ Malta
 Monaco Radio Maria Monaco (Italian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.it/ FM national coverage Monaco
 Netherlands Radio Maria Nederland (Dutch ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.nl/ DAB+ national coverage, and internet Netherlands
 North Macedonia Радио Марија Македонија (Macedonian ഭാഷയിൽ)
Radio Marija Makedonija (Croatian ഭാഷയിൽ)
Radio Maria Maqedonia (Albanian ഭാഷയിൽ)
http://www.radiomaria.mk/ North Macedonia
 Romania Radio Maria România (Romanian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.ro/ FM in Transylvania: Oradea, Zalău, Blaj and Baia Mare Romania
Mária Rádió Erdély (Hungarian ഭാഷയിൽ) http://www.mariaradio.ro/ FM in Transylvania: Oradea, Hargita and Tășnad Romania
 Russia Радио Мария (Russian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.ru/1[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി] 1053 AM in Saint Petersburg

92.6 FM in Vyborg

Russia
 San Marino Radio Maria Italia (Italian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.it/ FM national coverage in San Marino San Marino
 Serbia Radio Marija Srbija (Serbian ഭാഷയിൽ)
Mária Rádió Szerbia (Hungarian ഭാഷയിൽ)
http://www.radiomarija.rs/
http://www.mariaradio.rs/
FM in some cities, mainly in Vojvodina, but also in the south and southeast of the country Serbia
 Slovakia Mária Rádió Felvidék (Hungarian ഭാഷയിൽ) http://www.mariaradio.sk/ Digital and cable in the German-speaking part of Switzerland Slovakia
 Spain Radio María España (Spanish ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.es/ DAB+ and FM national coverage in Spain and Andorra Spain
 Switzerland Radio Maria Deutschschweiz (German ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.ch/ DAB+ and cable in the German-speaking part of Switzerland Switzerland
 Ukraine Радіо Марія (Ukrainian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.org.ua/ 69.68 FM (OIRT band) in Kiev Ukraine
 United Kingdom Radio Maria United Kingdom (English ഭാഷയിൽ) Cambridge United Kingdom
 Vatican City Radio Maria Italia (Italian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.it/ Vatican City

ഏഷ്യയിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ

തിരുത്തുക
Nation Radio Station (language) Website Availability Catholic Church
 China Radio Maria Macao (Chinese) http://www.radiomaria.mo/ China
 Indonesia Radio Maria Indonesia (Indonesian ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.co.id/ 104.2 FM in Medan, North Sumatra Indonesia
 Iraq Radio Mariam Erbil http://www.radiomariam.iq 104.9 FM in Erbil Iraq
 Israel Radio Maria Nazareth (Hebrew) Israel
 India Radio Maria India (English) http://www.radiomaria.org.in/ India
 Philippines Radio Maria Philippines (English ഭാഷയിൽ)
Radyo Maria Pilipinas (Filipino ഭാഷയിൽ)
http://www.radiomaria.ph/ FM in 4 cities, mainly on Luzon Island; cable coverage in selected areas, Cignal Channel 315 Philippines
Middle East Radio Mariam http://www.radiomariam.org/ Internet radio Middle East

ഓഷ്യാനിയയിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ

തിരുത്തുക
Nation Radio Station (language) Website Availability Catholic Church
 Papua New Guinea Radio Maria Papua New Guinea (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomariapng.org/ FM national coverage[2] and Shortwave[3] Papua New Guinea
 Australia Radio Maria Australia (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomariapng.org/ FM national coverage[4] and Shortwave[5] Australia

ആഫ്രിക്കയിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ

തിരുത്തുക
Nation Radio station (language) Availability Website Catholic Church
 Angola Radio Maria Angola (Portuguese ഭാഷയിൽ) Angola
 Burkina Faso Radio Maria Burkina Faso (French ഭാഷയിൽ) http://www.radiomariaburkinafaso.org/ 91.6 FM in Ouagadougou, 96.9 FM in Koupéla Burkina Faso
 Burundi Radio Maria Burundi (French ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.bi/ FM in major cities Burundi
 Cameroon Radio Maria Cameroon http://www.radiomaria.cm/ Cameroon
 Central African Republic Radio Maria Centrafrique (French ഭാഷയിൽ) http://www.radiomariacentrafrique.org/ FM in major cities Central African Republic
 Democratic Republic of the Congo Radio Maria RDC, Kinshasa morning (French ഭാഷയിൽ), afternoon/evening (Lingala ഭാഷയിൽ)
Radio Maria RDC, Bukavu morning (French ഭാഷയിൽ), afternoon/evening (Swahili ഭാഷയിൽ)
Radio Maria RDC, Goma morning (French ഭാഷയിൽ), afternoon/evening (Swahili ഭാഷയിൽ)
Radio Maria RDC, Kananga morning (French ഭാഷയിൽ), afternoon/evening (Luba-Lulua ഭാഷയിൽ)
http://www.radiomaria.cd/ Democratic Republic of the Congo
 Equatorial Guinea Radio María Guinea Ecuatorial (Spanish ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.gq/ Equatorial Guinea
 Gabon Radio Maria Gabon http://www.radiomariagabon.org/ FM in major cities Gabon
 Guinea Radio Voice of Peace http://www.radiomaria.cd/ Guinea
 Ivory Coast Radio Maria Côte d'Ivoire http://www.radiomaria.ci/ FM in major cities Ivory Coast
 Kenya Radio Maria Kenya (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.co.ke/ 88.1 FM in Murang'a Kenya
 Lesotho Radio Maria Lesotho Lesotho
 Liberia Radio Maria Liberia Liberia
 Madagascar Radio Maria Madagascar http://www.radiomaria.mg/ Madagascar
 Malawi Radio Maria Malawi http://www.radiomaria.mw/ Malawi
 Mozambique Rádio Maria Moçambique (Portuguese ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.org.mz/ FM in major cities Mozambique
 Republic of the Congo Radio Maria Congo (French ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.cg/ FM in major cities Republic of the Congo
 Rwanda Radio Maria Rwanda (Kinyarwanda ഭാഷയിൽ)
Radio Maria Rwanda (French ഭാഷയിൽ)
Radio Maria Rwanda (English ഭാഷയിൽ)
http://www.radiomaria.rw/ FM national coverage Rwanda
 Sierra Leone Radio Maria Sierra Leone (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.sl/ FM in major cities[6] Sierra Leone
 South Africa Radio Veritas (English ഭാഷയിൽ) http://www.radioveritas.co.za/ Archived 2019-01-30 at the Wayback Machine. Affiliate station.
576 AM in Meyerton
South Africa
 Tanzania Radio Maria Tanzania (English ഭാഷയിൽ)
Radio Maria Tanzania (Swahili ഭാഷയിൽ)
http://www.radiomaria.co.tz/ FM in major cities Tanzania
 Togo Rádio Maria Togo (French ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.tg/ FM in major cities Togo
 Uganda Radio Maria Uganda (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.ug/ FM in major cities Uganda
 Zambia Radio Maria Zambia (English ഭാഷയിൽ) http://www.radiomaria.org.zm/ Archived 2018-11-07 at the Wayback Machine. FM in major cities, covering also areas of Malawi and Mozambique Zambia

അമേരിക്കയിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ

തിരുത്തുക
Nation Radio station (language) Availability Website Catholic Church
 Argentina Radio María Argentina (Spanish ഭാഷയിൽ) AM and FM national coverage http://www.radiomaria.org.ar/ Argentina
 Bolivia Radio María Bolivia (Spanish ഭാഷയിൽ) FM national coverage http://www.radiomaria.org.bo/ Bolivia
 Brazil Rádio Maria Brasil (Portuguese ഭാഷയിൽ) 107.9 FM in Brasília http://www.radiomaria.net.br/ Brazil
 Canada Radio Maria Canada (Italian ഭാഷയിൽ)
Radio Maria Canada (French ഭാഷയിൽ)
FM subcarriers in Montréal (CIRA-FM 91.3) and Toronto (CHIN-FM 100.7) http://www.radiomariacanada.org/ Canada
HMWN Radio Maria (English ഭാഷയിൽ) FM subcarrier in Toronto (CFNY-FM 102.1) http://www.hmwn.net/ Archived 2016-01-21 at the Wayback Machine. Canada
 Chile Radio María Chile (Spanish ഭാഷയിൽ) FM national coverage http://www.radiomaria.cl/ Chile
 Colombia Radio María Colombia (Spanish ഭാഷയിൽ) AM in major cities http://www.radiomariacol.org/ Colombia
 Costa Rica Radio María Costa Rica (Spanish ഭാഷയിൽ) 610 AM in San José http://www.radiomaria.cr/ Costa Rica
 Dominican Republic Radio María República Dominicana (Spanish ഭാഷയിൽ) 1240 AM in Santo Domingo http://www.radiomariadominicana.org/[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി] Dominican Republic
 Ecuador Radio María Ecuador (Spanish ഭാഷയിൽ) FM national coverage http://www.radiomariaecuador.org/ Ecuador
 El Salvador Radio María El Salvador (Spanish ഭാഷയിൽ) 810 AM nationwide and 107.3 FM in San Salvador http://www.radiomaria.org.sv/ El Salvador
 Guatemala Radio María Guatemala (Spanish ഭാഷയിൽ) FM national coverage http://www.radiomaria.org.gt/ Guatemala
 Mexico Radio María México (Spanish ഭാഷയിൽ) Multiple stations, most owned by Fundación Cultural para la Sociedad Mexicana http://www.radiomariamexico.com/ Archived 2018-12-24 at the Wayback Machine. Mexico
 Nicaragua Radio María Nicaragua (Spanish ഭാഷയിൽ) 1400 AM Managua, FM in major cities http://www.radiomaria.org.ni/ Nicaragua
 Panama Radio María Panamá (Spanish ഭാഷയിൽ) FM national coverage http://www.radiomaria.org.pa/ Archived 2019-01-26 at the Wayback Machine. Panama
 Paraguay Radio María Paraguay (Spanish ഭാഷയിൽ) 107.3 FM in Asunción http://www.radiomaria.org.py/ Archived 2019-01-26 at the Wayback Machine. Paraguay
 Peru Radio María Perú (Spanish ഭാഷയിൽ) FM national coverage http://www.radiomariaperu.org/ Peru
 Uruguay Radio María Uruguay (Spanish ഭാഷയിൽ) FM in major cities, 1470 AM in Melo http://www.radiomaria.org.uy/ Uruguay
 USA Radio Maria United States (English ഭാഷയിൽ) AM and FM in Louisiana, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, Texas and Wisconsin; FM HD-3 affiliate in Miami, Florida (programming originates from station KJMJ.) http://radiomaria.us/
https://web.archive.org/web/20080425023725/http://www.radiomariausa.org/
USA
Radio Maria Stati Uniti (Italian ഭാഷയിൽ) FM subcarriers in NYC, Chicago and Bridgeport http://nyi.radiomariausa.org/ USA
Radio María Estados Unidos (Spanish ഭാഷയിൽ) FM subcarriers in Boston, NYC, Washington, Chicago and Houston https://web.archive.org/web/20080425023725/http://www.radiomariausa.org/%3Cbr%3Ehttp%3A//mas.radiomariausa.org/
https://web.archive.org/web/20100806153836/http://nys.radiomariausa.org/%3Cbr%3Ehttp%3A//www.radiomariachicago.com/%3Cbr%3Ehttp%3A//www.radiomariahouston.com/
USA
 Venezuela Radio María Venezuela (Spanish ഭാഷയിൽ) 1450 AM in Caracas http://www.radiomaria.org.ve/ Venezuela

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. List of radio programme content providers, Croatian Post and Electronic Communications Agency, retrieved 2011-10-25
  2. Catholic Radio Network of Papua New Guinea. "Brief History". Archived from the original on 2011-09-11. Retrieved 2011-06-14. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  3. Bclnews (2011-03-30). "4960kHz Radio Maria Papua Nuova Guinea". Retrieved 2011-06-14.
  4. Catholic Radio Network of Papua New Guinea. "Brief History". Archived from the original on 2011-09-11. Retrieved 2011-06-14. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  5. Bclnews (2011-03-30). "4960kHz Radio Maria Papua Nuova Guinea". Retrieved 2011-06-14.
  6. "Radio Maria – Sierra Leone" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-05-31. Retrieved 2011-06-14. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റേഡിയോ_മരിയ&oldid=4080449" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്