എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യക്കാർ

ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടിക
Mount Everest.

എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുക

1960 ലാണ് ഇന്ത്യ എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി കീഴടക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് . 1965 ലാണ് ഈ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതും ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്നതും .1965 മുതൽ 2018 വരെ മൊത്തം 465 തവണ 422 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി കയറി .ഇതിൽ 74 വനിതകൾ 81 തവണ കൊടുമുടി കയറി . 29 ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കൊടുമുടി കയറി ( മൊത്തം 43 മൾട്ടിപ്പിൾ സമ്മിറ്റ് ) . 4 വനിതകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ( മൊത്തം 7 മൾട്ടിപ്പിൾ സമ്മിറ്റ് ) കൊടുമുടി കയറി . തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിയിൽ 8 ഇന്ത്യക്കാർ മരണപ്പെട്ടു.

അവ്താർ സിംഗ് ചീമ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

1965 മെയ് 20 നു ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ അവ്താർ സിംഗ് ചീമയും നവാങ് ഗോംബു ഷെർപയും കൊടുമുടിയിൽ കയറി . അവ്താർ സിംഗ് ചീമ എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി .

നവാങ് ഗോംബു - എവറസ്റ്റ് രണ്ടു തവണ കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി തിരുത്തുക

1965 മെയ് 20 നു ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ അവ്താർ സിംഗ് ചീമയും നവാങ് ഗോംബു ഷെർപയും കൊടുമുടിയിൽ കയറി . ഇതോടു കൂടി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി രണ്ടു തവണ കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം നവാങ് ഗോംബു ഷെർപ കരസ്ഥമാക്കി. ആദ്യത്തേത് 1963 ൽ അമേരിക്കൻ പര്യവേഷണത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു.

ബചേന്ദ്രി പാൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

1984 മെയ് 23 നു ശ്രീമതി. ബചേന്ദ്രി പാൽ കൊടുമുടിയിൽ കയറി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു [1]

സന്തോഷ് യാദവ് - എവറസ്റ്റ് രണ്ടുതവണ കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത തിരുത്തുക

1993 മെയ് 10 നു ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് 1993 ഇന്തോ-നേപ്പാൾ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം തവണ കൊടുമുടിയിൽ കയറി . രണ്ടുതവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. 1992 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് [2]

ഡിക്കി ഡോൾമ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത തിരുത്തുക

1993 മെയ് 10 നു ശ്രീമതി. ഡിക്കി ഡോൾമ ( 19 വയസ് ) കൊടുമുടിയിൽ കയറി .അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു [3]

നിമാ വാങ്‌ചുക് - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

59 ആം വയസിൽ കൊടുമുടി കയറിയ നിമാ വാങ്‌ചുക് ഷെർപ (ഗാംഗ്‌ടോക്ക്) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [4]

കൃഷ്ണാ പാട്ടീൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

2009 മെയ് 21 നു ശ്രീമതി. കൃഷ്ണാ പാട്ടീൽ ( 16 വയസ് 7 മാസം ) കൊടുമുടിയിൽ കയറി .അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു.എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത ചരിത്ര നേട്ടവും കൈവരിച്ചു. [5]

അർജുൻ വാജ്‌പായ് - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

2010 മെയ് 22 നു 16 വയസ്സ്, 11 മാസം, 18 ദിവസം പ്രായമുള്ള അർജുൻ വാജ്‌പൈ കൊടുമുടിയിൽ കയറി ,അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [6].

അൻഷു ജംസെൻപ - ആദ്യ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് തിരുത്തുക

അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയായ അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 12 നും , മെയ് 21 നും ഒരേ സീസണിൽ തന്നെ തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ആദ്യ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [7].

പ്രേംലത അഗർവാൾ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

48 ആം വയസിൽ കൊടുമുടി കയറിയ ശ്രീമതി. പ്രേമലത  അഗർവാൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [8].

അരുണിമ സിൻഹ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അംഗവിച്ഛേദനം നടത്തപ്പെട്ട വനിത തിരുത്തുക

തീവണ്ടി കയറി കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട അരുണിമ സിൻഹ എന്ന വനിത 2013 മെയ് 21 ന് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു [9].

താഷി മലിക് , നങ്ഷി മലിക് - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇരട്ട സഹോദരികൾ തിരുത്തുക

ശ്രീമതി. താഷി മലിക് , ശ്രീമതി നങ്ഷി മലിക് സഹോദരികൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇരട്ടകൾ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [10].

ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി തിരുത്തുക

2013 മെയ് 20 ന് കൊടുമുടി കയറിയ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [11]

മലാവത്ത് പൂർണ്ണ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി തിരുത്തുക

ശ്രീമതി മലാവത്ത് പൂർണ്ണ 2014 മെയ് 25 ന് 13 വയസും 11 മാസവും വയസ്സിൽ കൊടുമുടി കയറി, എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയായി ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു [12] , [13],[14].

ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ - എവറസ്റ്റ് രണ്ടുതവണ കീഴടക്കുന്ന മലയാളി തിരുത്തുക

2016 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി മാസിഫ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിലൂടെ മെയ് 20 ന് രണ്ടാം തവണ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയതോടെ രണ്ടുതവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ /ഏക മലയാളി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ കരസ്ഥമാക്കി [15] .

അൻഷു ജംസെൻപ - ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് , ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (5) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയായ അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 16 നും , മെയ് 21 നും ഒരേ സീസണിൽ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. ഇതോടു കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (5) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതയായി ഇവർ മാറി .2011 ലും ഇവർ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു [16] ,[17] ,[18], [19].

അനിത ദേവി - രണ്ടു വഴിയിലൂടെയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

സൗത്ത് കോൾ വഴിയും നോർത്ത് കോൾ വഴിയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം അനിതാ ദേവി എന്ന ഹരിയാന പൊലീസിലെ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കൈവരിച്ചു [20],[21].

ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി - ഏറ്റവും കൂടുതൽ (7) തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി 2018 മെയ് 20 നു എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി . ഇതോടു കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (7) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു [22].

അജീത് ബജാജ് & ശ്രീമതി. ദിയ സുസന്ന - ഒരുമിച്ച് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ അച്ഛനും മകളും തിരുത്തുക

ഡെൽഹി സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകളും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചു മെയ് 16 ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി ചരിത്രം സൃഷ്ട്ടിച്ചു. [23] , [24]

സംഗീത സിന്ധി ബഹൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

53 ആം വയസിൽ കൊടുമുടി കയറിയ ശ്രീമതി. സംഗീത സിന്ധി ബഹൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [25],[26]

അബ്ദുൽ നാസർ.പി - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി തിരുത്തുക

2019 മെയ് 16 ന് കൊടുമുടി കയറിയതോടെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി എന്ന നേട്ടത്തിന് അർഹനായി [27]

വർഷം 1960 തിരുത്തുക

1960 ആദ്യ ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പര്യവേഷണം 1960 ൽ ബ്രിഗേഡിയർ ഗ്യാൻ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു, ഇത് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് . പര്യവേഷണത്തിലെ അംഗങ്ങളായ കേണൽ നരേന്ദ്രകുമാർ, സോനം ഗ്യാറ്റ്‌സോ ,നവാങ് ഗോംബു ഷെർപ എന്നിവർ കൊടുമുടിക്കു ഏകദേശം 700 അടി (223 മീറ്റർ ) താഴെ 28,300 അടി (8,625 മീറ്റർ) ഉയരം വരെ എത്തി, പക്ഷേ വളരെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം അവർക്ക് ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങേണ്ടി വന്നു [28],[29].

വർഷം 1962 തിരുത്തുക

1962 രണ്ടാം ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പര്യവേഷണം 1962 ൽ മേജർ ജോൺ ഡയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു, ഇതും പരാജയപ്പെട്ടു. പര്യവേഷണത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ക്യാപ്റ്റൻ എം എസ് കോഹ്‌ലി,സോനം ഗ്യാറ്റ്‌സോ , ഹരി ദങ്ങ് എന്നിവർ കൊടുമുടിക്കു ഏകദേശം 400 അടി (131 മീറ്റർ ) താഴെ 28,600 അടി (8,717 മീറ്റർ) ഉയരം വരെ എത്തി, പക്ഷേ വളരെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം അവർക്കും ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങേണ്ടി വന്നു [30],[31].

വർഷം 1965 തിരുത്തുക

1965 മൂന്നാം ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം - വിജയകരമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

1965 ൽ ക്യാപ്റ്റൻ എം എസ് കോഹ്‌ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ മൂന്നാം ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിൽ 21 പ്രധാന പര്യവേഷണ അംഗങ്ങളും 50 ഷെർപകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.കേണൽ നരേന്ദ്രകുമാർ ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ.പ്രാരംഭ ശ്രമം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തിലായിരുന്നു.മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് അവർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി മികച്ച കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി 2 ആഴ്ച കാത്തിരുന്നു. മെയ് അവസാനത്തോടെ പര്യവേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ തുടർച്ചയായ നാലു സംഘങ്ങളായി ഒമ്പതു പേർ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യം എന്ന നേട്ടം ഭാരതം നേടി.മലയാളിയായ സി. ബാലകൃഷ്ണൻ വയർലെസ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയി ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. അവ്താർ സിംഗ് ചീമ
 2. നവാങ് ഗോംബു ഷെർപ
 3. സോനം ഗ്യാറ്റ്‌സോ
 4. സോനം വാംഗ്യാൽ
 5. സി. പി. വോഹ്‌റ
 6. ആംഗ് കാമി ഷെർപ
 7. എച്ച്. പി. എസ്. അഹ്‌ലുവാലിയ
 8. എച്ച്. സി. എസ്. റാവത്ത്
 9. ഫു ദൊർജീ ഷെർപ

1966 മുതൽ 1983 വരെ വർഷങ്ങൾ തിരുത്തുക

1966 മുതൽ 1983 വരെ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

1966 മുതൽ 1983 വരെ 18 വർഷം ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല [35]

വർഷം 1984 തിരുത്തുക

1984 ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

1965 ലെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ പര്യവേഷണത്തിനുശേഷം, 18 വർഷത്തേക്ക് മറ്റു പര്യവേഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1984 ൽ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം ദർശൻ കുമാർ ഖുള്ളറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊത്തം 5 ആളുകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി . ശ്രീമതി. ബചേന്ദ്രി പാൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു . ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പ്രേം ചന്ദ് ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ .സൗത്ത് കോൾ,നേപ്പാൾ വഴി മൊത്തം 5 ആളുകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.അവരിൽ 4 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും അവരിൽ ഒരാൾ വനിത ആയിരുന്നു [36],[37].

ബചേന്ദ്രി പാൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

1984 മെയ് 23 നു ശ്രീമതി. ബചേന്ദ്രി പാൽ കൊടുമുടിയിൽ കയറി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു

സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഫു ദൊർജീ- (ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ) [38]
 2. ശ്രീമതി. ബചേന്ദ്രി പാൽ
 3. ഡോർജി ലാറ്റൂ ഷെർപ
 4. സോനം പൽസർ ഷെർപ
 5. ആംഗ് ഡോർജെ ഷെർപ (ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാതെ)

1985 മുതൽ 1991 വരെ വർഷങ്ങൾ തിരുത്തുക

1985 മുതൽ 1991 വരെ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

1985 മുതൽ 1991 വരെ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല [39],[40].[41],[42],[43][44],[45].

വർഷം 1992 തിരുത്തുക

1992 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

1992 ൽ മേജർ ഹുകം സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് ആദ്യ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു . ചിത്തരഞ്ജൻ .ആർ. പട്നായിക് ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ .ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് [46] എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു.സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി മൊത്തം 8 ആളുകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.അവരിൽ ഒരാൾ വനിത ആയിരുന്നു [47] ,[48]. മലയാളിയായ സുരേഷ് കുമാർ ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സമ്മിറ്റ് ബിഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല .

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സുനിൽ ദത്ത ശർമ്മ
 2. പ്രേം സിംഗ് (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  
 3. കൻഹയ ലാൽ പോഖ്രിയാൽ
 4. മോഹൻ സിംഗ് ഗുഞ്ചിയാൽ
 5. ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  
 6. ലോബ്സാങ് (ദീപക്) ഷെർപ സെറിംഗ് (ഡാർജിലിംഗ്)
 7. സാങ്കെ മുക്തുക് ഷെർപ (ഡാർജിലിംഗ്) (മൂന്നിൽ ആദ്യ തവണ )
 8. വാങ്‌ചുക് ഷെർപ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  

വർഷം 1993 തിരുത്തുക

1993 ൽ 12 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 7 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു.എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി. 1 മരണം [49]

1993 ഇന്തോ-നേപ്പാൾ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

യുവജനകാര്യ കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ ഇന്ത്യൻ പർവതാരോഹണ ഫൌണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതാ പര്യവേഷണമായിരുന്നു 1993 ലെ ഇന്തോ-നേപ്പാൾ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം.21 അംഗ ടീമിനെ ശ്രീമതി. ബചേന്ദ്രി പാൽ നയിച്ചു.ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് ,റിത ഗോംബു മർവ എന്നിവർ ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർമാർ .സൗത്ത് കോൾ , നേപ്പാൾ വഴി മൊത്തം 18 ആളുകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 11 പേർ ഇന്ത്യക്കാർ, അതിൽ ഏഴുപേർ വനിതകൾ. ഈ പര്യവേഷണം നിരവധി ലോക റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു .1993 മെയ് 10 നു ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് കൊടുമുടിയിൽ കയറി .അങ്ങനെ രണ്ടുതവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി .1992 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് .1993 മെയ് 10 നു ശ്രീമതി. ഡിക്കി ഡോൾമകൊടുമുടിയിൽ കയറി .അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു [50], [51].

സന്തോഷ് യാദവ് - എവറസ്റ്റ് രണ്ടുതവണ കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത തിരുത്തുക

1993 മെയ് 10 നു ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് 1993 ഇന്തോ-നേപ്പാൾ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം തവണ കൊടുമുടിയിൽ കയറി . രണ്ടുതവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. 1992 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത്

ഡിക്കി ഡോൾമ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത തിരുത്തുക

1993 മെയ് 10 നു ശ്രീമതി. ഡിക്കി ഡോൾമ ( 19 വയസ് ) കൊടുമുടിയിൽ കയറി .അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു

ഒരു പര്യവേഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ (18) തിരുത്തുക

പര്യവേഷണത്തിൽ മൊത്തം 18 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന റെക്കോർഡ് പര്യവേക്ഷണം എന്ന നേട്ടം ഈ സംഘം കരസ്ഥമാക്കി.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകൾ(7) തിരുത്തുക

പര്യവേഷണത്തിൽ മൊത്തം 7 വനിതകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന റെക്കോർഡ് പര്യവേക്ഷണം എന്ന നേട്ടം ഈ സംഘം കരസ്ഥമാക്കി.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവ് (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 2. ശ്രീമതി. ഡിക്കി ഡോൾമ
 3. ശ്രീമതി. കുങ്ക ഭൂട്ടിയ
 4. ദാൽ ദേവ് (ബൽ‌ദേവ്) കുൻ‌വാർ
 5. നിമാ നോർബു ഡോൾമ
 6. ശ്രീമതി. സുമൻ കുട്ടിയാൽ
 7. ശ്രീമതി. സവിത മാർട്ടോളിയ
 8. ശ്രീമതി. ദീപു ശർമ്മ
 9. രാജീവ് ശർമ്മ
 10. ശ്രീമതി. രാധാദേവി താക്കൂർ (താക്കുറ അക്ക ബിനുർമ)
 11. കുസാങ് ഡോർജെ ഷെർപ (അഞ്ചിൽ ആദ്യ തവണ)
 12. ലോപ്‌സാങ് ജംഗ്ബു ഷെർപ
 13. ഡോർജെ (ഡോർജെ ലംബു, ബിഗ് ഡോർജെ) ഷെർപ
 14. ന്ഗതെംബഷെർപ
 15. ന്ഗതെംബ (ന്ഗതെംബ) ഷെർപ
 16. നിമ ഡോർജെ ഐ ഷെർപ
 17. ഒങ്കഡ ചിറിംഗ് ഷെർപ അക്കാ ഷെറിംഗ്
 18. ടെൻസിംഗ് ഷെർപ

1993 ഓസ്‌ട്രേലിയൻ-മാസിഡോണിയൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

താഷി വാങ്‌ചുക് ടെൻസിംഗ് നയിച്ച 1993 ഓസ്‌ട്രേലിയൻ-മാസിഡോണിയൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം അംഗമായിരുന്ന ടെൻസിങ് നോർഗേയുടെ മരുമകൻ ലോബ്സാങ് ടിഷെറിംഗ് ഭോട്ടിയ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. ഇറങ്ങുന്ന വഴിയിൽ വീണു മരിച്ചു.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ലോബ്സാങ് ടിഷെറിംഗ് ഭോട്ടിയ(ഇറങ്ങുന്ന വഴിയിൽ വീണു മരണപ്പെട്ടു ) [52]

വർഷം 1994 & 1995 തിരുത്തുക

1994,1995 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

1994,1995 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല [53],[54]

വർഷം 1996 തിരുത്തുക

1996 ൽ 8 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. എല്ലാം നോർത്ത് കോൾ ടിബറ്റ് വഴി. 3 മരണം [55] ,

1996 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

1996 ൽ മൊഹീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് രണ്ടാമത് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു . പരാഷ് മണി ദാസ് , ഹർഭജൻ  സിംഗ് ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർമാർ .നോർത്ത് കോൾ ,ടിബറ്റ് വഴിയുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം ആയിരുന്നു ഇത് . മൊത്തം 8 ആളുകൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.ഈ വർഷം ആയിരുന്നു മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം 12 പേർ കൊടുമുടിയിൽ മരണമടഞ്ഞ ദുരന്തം നടന്നത് . 3 ഇന്ത്യക്കാരും ഇതിൽ മരണമടഞ്ഞു .മലയാളിയായ സുരേഷ് കുമാർ ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സമ്മിറ്റ് ബിഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല [56].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ത്സെവാങ് പാൽജോർ. (മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ചു.പാൽജോറിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഉച്ചകോടിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അടയാളമായി കണക്കാക്കുന്നു.)
 2. ഡോർജെ മോറപ്പ്. (മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയിൽ മരണപ്പെട്ടു )
 3. ത്സെവാങ് സമൻല. (മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയിൽ മരണപ്പെട്ടു )
 4. താഷി റാം നേഗി
 5. ഹിരാ റാം സിംഗ് (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  
 6. കുസാങ് ഡോർജി ഷെർപ (അഞ്ചിൽ രണ്ടാം തവണ)
 7. നാദ്രെ ഷെർപ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  
 8. സാങ്കു മുക്തക് ഷെർപ (മുന്നിൽ രണ്ടാം തവണ )

ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് - 1996 ലെ ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

1996 ലെ ദുരന്തത്തിൽ 3 ഇന്ത്യക്കാർ മരണമടഞ്ഞു . അതിൽ ത്സെവാങ് പാൽജോറിന്റെ ശവശരീരം ആണ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് . 2014 മുതൽ ഈ ശവശരീരം കാണാനില്ല [57]

വർഷം 1997 തിരുത്തുക

1997 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

1997 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല

വർഷം 1998 തിരുത്തുക

1998 ൽ 3 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. എല്ലാം നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി [58],[59].

1998 സ്വാതന്ത്ര്യ സുവർണ്ണ ജൂബിലി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

ആദ്യ സിവിലിയൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം ആയ 1998 സ്വാതന്ത്ര്യ സുവർണ്ണ ജൂബിലി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം മുംബൈ സ്വദേശിയായ ഹൃഷികേശ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചത്. മൊത്തം 8 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 2 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 6 ഷെർപകളുമാണ് [60],[61].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സുരേന്ദ്ര ചവാൻ ( ആദ്യ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി )
 2. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി (ഏഴിൽ ആദ്യ തവണ)
 3. ദാവ താഷി ഷെർപ
 4. ദാവ നോർബു II ഷെർപ
 5. ടാംടിൻ (തോംറ്റിംഗ്, ടാംഡിംഗ്) ഷെർപ
 6. നവാങ് ടെൻസിംഗ് I ഷെർപ .
 7. ഫിൻസോ നോർബു ഷെർപ
 8. നിയാം ഗ്യാൽ‌സെൻ‌ ഷെർ‌പ

1998 ഹിമാലയൻ കിങ്‌ഡംസ്‌ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

ഡേവിഡ് വാൽഷ് നയിച്ച ഹിമാലയൻ കിംഗ്ഡം പര്യവേഷണത്തിലെ ഷേർപയായിരുന്ന കുസാങ് ഡോർജി ഷെർപ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. കുസാങ് ഡോർജി ഷെർപ (അഞ്ചിൽ മൂന്നാം തവണ)

വർഷം 1999 തിരുത്തുക

1999 ൽ 3 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി [62],[63], [64].

1999 മില്ലേനിയം ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

1999 ൽ ശ്രീമതി. സന്തോഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1999 മില്ലേനിയം ഇന്ത്യൻ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശരദേന്ദു ഉപാധ്യായ ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. 3 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. അമർ പ്രകാശ് ദോഗ്ര (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )   
 2. കുസാങ് ദൊർജീ ഷെർ‌പ (അഞ്ചിൽ നാലാം  തവണ)
 3. സാങ്കേ മുക്ട്ക ഷെർ‌പ (മൂന്നിൽ മൂന്നാം തവണ )   

വർഷം 2000 തിരുത്തുക

2000 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

2000 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല [65].

വർഷം 2001 തിരുത്തുക

2001 ൽ 7 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി .[66]

2001 ഇന്ത്യൻ ആർമി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2001 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇൻഫൻട്രി കേണൽ ക്രിഷൻ കുമാറാണ് ആയിരുന്നു. സതീഷ് ചന്ദർ ശർമ്മ യായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. മൊത്തം 15 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 8 ഷെർപകളുമാണ് [67],[68] ,[69],[70].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ചഞ്ചൽ സിംഗ് ധസില
 2. നീൽ ചന്ദ് ഡോഗ്ര
 3. മൊഹീന്ദർ സിംഗ് നേഗി
 4. പാൽഡൻ ജിയാച്ചോ നേഗി
 5. അമർ പ്രകാശ് ദോഗ്ര (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )
 6. സൗരഭ് സിംഗ് ശേഖാവത്ത് (മൂന്നിൽ ആദ്യ തവണ )  
 7. ചെറിംഗ് നോർബു ബോദ്
 8. ടിൽ ബിക്രം ബുദ്ധത്തോക്കി
 9. ഡെണ്ടി ഷെർപ
 10. ലക്പ നൂറു ഷെർപ
 11. മിങ്‌മ ടിഷെറിംഗ് (മിങ്‌മ ചിരി) ഷെർപ
 12. എൻ‌ഗ ടെമ്പ ഷെർപ
 13. പസാംഗ് ഗെലു ഷെർപ
 14. പസാംഗ് റിഞ്ചി ഷെർപ
 15. പസാങ് ടെണ്ടി ഷെർപ

വർഷം 2002 തിരുത്തുക

2000 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

2002 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല [71].

വർഷം 2003 തിരുത്തുക

2003 ൽ 11 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 9 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 2 പേർ [72].

2003 ഇന്തോ-നേപ്പാൾ ആർമി എവറസ്റ്റ്, ലോട്‌സ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2003 ലെ -നേപ്പാൾ ആർമി എവറസ്റ്റ്, ലോട്‌സ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കേണൽ അശോക് ആബെ ആയിരുന്നു. മേജർ ചന്ദ്രശേഖർ മന്ദ യായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. മൊത്തം 16 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 9 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 7 ഷെർപകളുമാണ് [73],[74]

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. അങ്‌ചുക് ചെറിംഗ്
 2. താഷി ഗ്യാപോ
 3. രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ജലാൽ (മൂന്നിൽ ആദ്യ തവണ )  
 4. ജഗത് സിംഗ് നേഗി (മൂന്നിൽ ആദ്യ തവണ )  
 5. ലളിത് കുമാർ നേഗി
 6. കുൻവർ സിംഗ് റാവത്ത്
 7. സൗരഭ് സിംഗ് ശേഖാവത്ത്(മുന്നിൽ രണ്ടാം തവണ )
 8. അഭിജിത് സിംഗ്
 9. ലാൽ സിംഗ് താപ്പ
 10. ഡമായ് ചിരി ഷെർപ
 11. ഡെണ്ടി ഷെർപ
 12. പസാംഗ് ഷെർപ
 13. പസാംഗ് റിഞ്ചി ഷെർപ
 14. പസാംഗ് റീത്ത ഷെർപ
 15. പെമ്പ റിൻസി / റിഞ്ചി ഷെർപ
 16. പെമ്പ ഷെറിംഗ് (പെമ്പ ചിരി) ഷെർപ

2003 ഹിമാലയൻ പർവതാരോഹണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2003 ലെ ഹിമാലയൻ പർവതാരോഹണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കേണൽ വിജയ് സിംഗ് താക്കൂർ ആയിരുന്നു. കുൽവന്ത് സിംഗ് ധാമി യായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. മൊത്തം 2 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. കുസാങ് ഡോർജി ഷെർപ (അഞ്ചിൽ അഞ്ചാം  തവണ)
 2. നാദ്രെ ഷെർപ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )

വർഷം 2004 തിരുത്തുക

2004 ൽ 5 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. എല്ലാം നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി [75].

2004 ഇന്ത്യൻ നേവി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2004 ലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നേവി എവറസ്റ്റ് നോർത്ത് ഫെയ്സ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സത്യബ്രത ധാം ആയിരുന്നു. അമിത് പാണ്ഡെ യായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. മൊത്തം 12 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 5 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 7 ഷെർപകളുമാണ് [76], [77].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സത്യബ്രത ധാം (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )       
 2. വൈക്കിംഗ് ഭാനൂ
 3. അഭിഷേക് കങ്കൻ
 4. രാകേഷ് കുമാർ ലഗ്വാൾ
 5. വികാസ് കുമാർ മെഹ്‌റ

വർഷം 2005 തിരുത്തുക

2005 ൽ 12 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 4 പേർ വനിതകൾ  ആയിരുന്നു. എല്ലാം നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി.1 മരണം [78].

2005 ഇന്ത്യൻ ആർമി വനിത എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2005 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി വനിത എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മേജർ സൗരഭ് സിംഗ് ശേഖാവത്ത് ആയിരുന്നു. ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ആനന്ദ് സ്വരൂപ് ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. മൊത്തം 15 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 9 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 6 ഷെർപകളുമാണ്[79],[80].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സൗരഭ് സിംഗ് ശേഖാവത്ത് (മൂന്നിൽ മൂന്നാം തവണ )   
 2. ടോപ്‌ഗേ ഭൂട്ടിയ
 3. ശ്രീമതി. സിറിംഗ് ലഡോൾ
 4. ശ്രീമതി. ഡാച്ചൻ ലാമോ
 5. ശ്രീമതി. ഷിപ്ര മജുംദാർ
 6. ജഗത് സിംഗ് നേഗി (മുന്നിൽ രണ്ടാം തവണ )
 7. ശ്രീമതി. അശ്വിനി അജിത്‌സിംഗ് സഡേക്കർ പവാർ
 8. കമാൻ സിംഗ്
 9. സുർജിത് സിംഗ്

2005 ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2005 ലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമിത് ചൗധരി ആയിരുന്നു. അമിത് പാണ്ഡെ യായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ. മൊത്തം 7 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 3 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 4 ഷെർപകളുമാണ് [81],[82].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സിരിഗെരേശവ ശങ്കരപ്പ ചൈതന്യ (ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീഴുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു ) )[83]
 2. നിക്കു റാം ചൗധരി
 3. രമേശ് ചന്ദ്ര ത്രിപാഠി

വർഷം 2006 തിരുത്തുക

2006 ൽ 20 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 8 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 12 പേർ. 1 മരണം [84].

2006 ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്(ബി എസ് എഫ്) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2006 ലെ ആദ്യ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്(ബി എസ് എഫ്) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മേജർ ശരബ് ചന്ദുബ് നേഗി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 16 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 9 ഷെർപകളുമാണ് [85] [86],[87].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശരബ് ചന്ദുബ് നേഗി
 2. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി (ഏഴിൽ രണ്ടാം തവണ)
 3. കമലാഷ് കുമാർ ബൗന്തിയാൽ
 4. മനോജ് ദഹൽ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )
 5. കേദാർ സിംഗ് കോരംഗ
 6. പർവീൺ സിംഗ് ലോഹിയ
 7. ഭഗത് സിംഗ് റാവത്ത്

2006 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

അർനോൾഡ് കോസ്റ്റർ നയിച്ച ഒരു പര്യവേഷണത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ മല്ലി മസ്താൻ ബാബു എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.

 1. മല്ലി മസ്താൻ ബാബു (ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി)

2006 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2006 ൽ ഹർഭജൻ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് മൂന്നാം എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു . പ്രേം സിംഗ് ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ മൊത്തം 14 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 12 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 2 ഷെർപകളുമാണ് [88],[89]

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. പ്രേം സിംഗ് (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )
 2. നവാങ് ഡോർജെ
 3. മുഹമ്മദ് അലി ഖാൻ
 4. ശ്രീ കിഷൻ (ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീഴുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു )
 5. പ്രദീപ് കുമാർ
 6. വിശാൽ മണി മൈതാനി
 7. ഹിരാ റാം സിംഗ് (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )
 8. പസാങ് ടെൻസിംഗ് ഷെർപ (ഡാർജിലിംഗ്) (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )   
 9. വാങ്‌ചുക് ഷെർപ (ഡാർജിലിംഗ്) (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )
 10. ജോട്ട് (ജ്യോതി) സിംഗ് ഭണ്ഡാരി
 11. ഓങ്‌ഡ ഗ്യാൽ‌സെൻ‌ ഷെർ‌പ (ഡാർ‌ജിലിംഗ്) (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )   
 12. സംഗേ ഫ്യൂറി ഷെർപ (ഡാർജിലിംഗ്)

വർഷം 2007 തിരുത്തുക

2007 ൽ 14 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 1 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 13 പേർ [90].

2007 ഇന്ത്യൻ ആർമി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2007 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഈശ്വർ സിംഗ് ആയിരുന്നു. മൊത്തം 24 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 12 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 12 ഷെർപകളുമാണ്[91],[92] ,[93].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ടിഷെറിംഗ് ആങ്‌ചോക്ക്
 2. അമർ ദേവ് ഭട്ട്
 3. മാരുതി ഖണ്ടാഗ്ലെ
 4. സച്ചിൻ റാവു സാഹിബ് പാട്ടീൽ
 5. ധർമ്മജോത് സിംഗ്
 6. ബൽവന്ത് സിംഗ് നേഗി
 7. ഖേം ചന്ദ് താക്കൂർ
 8. നരേന്ദ്ര സിംഗ് ചന്ദൽ
 9. ദയാനന്ദ് ധാലി
 10. നന്ദകുമാർ ജഗ്താപ്
 11. രാം ബഹാദൂർ മാൾ
 12. തേജ്പാൽ സിംഗ് നേഗി (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  

2007 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

ഈ വർഷം തന്നെ ശേഖർ ബാബു ബച്ചിനെപള്ളി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശേഖർ ബാബു ബച്ചിനെപള്ളി

2007 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

മൈക്കൽ പാട്രിക് വില്യം (മൈക്ക്) ഗ്രോകോട്ട നയിച്ച കോഡ്‌വെൽ എക്‌സ്ട്രീം എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഷെർപയായ ഓങ്‌ഡ ഗ്യാൽ‌സൺ ഷെർപ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഓങ്ങ്ട ഗ്യാൽ‌സെൻ‌ ഷെർ‌പ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  

വർഷം 2008 തിരുത്തുക

2008 ൽ 20 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 4 പേർ വനിതകൾ   ആയിരുന്നു.എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി [94].

2008 ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്നോ ലയൺ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2008 ലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്നോ ലയൺ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ അശോക് ആബെ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 18 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 9 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 9 ഷെർപകളുമാണ് [95] , [96].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സോനം ഗുർമി
 2. പസാങ് ടെൻ‌സിൻ ലെക്‌സോ
 3. മിസ്. ഡെചെൻ ലാമോ(രണ്ടാം തവണ)
 4. തുപ്റ്റൻ ലോബ്സാംഗ് (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )
 5. ജിഗ്മി നംഗ്യാൽ
 6. താഷി ഫുന്റോക്
 7. ടെൻ‌സിൻ റിഗ്ഡൻ
 8. കുംചോക്ക് ടെൻപ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )
 9. ചമ്പ യൗന്റെൻ

2008 ഗ്യാംടീഷോ റ്റെഷെറിങ് ബുട്ടിയ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2008 ൽ ഗ്യാംടീഷോ റ്റെഷെറിങ് ബുട്ടിയ നേതൃത്വം നൽകിയ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിൽ മൊത്തം 22 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 10 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 12 ഷെർപകളുമാണ് [97]. 59 ആം വയസിൽ കൊടുമുടി കയറിയ നിമാ വാങ്‌ചുക് ഷെർപ (ഗാംഗ്‌ടോക്ക്) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ദാവാ ദെൻഡപ്പ് ഭൂട്ടിയ
 2. കുൻസാങ് ഗ്യാറ്റ്സോ ഭൂട്ടിയ
 3. അതുൽ കാർവാൾ
 4. യാദുറം ശർമ്മ
 5. നിമാ വാങ്‌ചുക് ഷെർപ (ഗാംഗ്‌ടോക്ക്) (ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ- 59 വയസ് )
 6. ശ്രീമതി. യാങ്ഡി ഷെർപ
 7. ആശിഷ് കുമാർ സിംഗ്
 8. എൻ. സൂരജ് സിംഗ്
 9. രാം സിംഗ്
 10. ശ്രീമതി. ഫുൾ മായ തമംഗ്

2008 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

3 ഷെർപകളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യൻ അഭിഭാഷകയായ കൽപ്പന ഡാഷ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി . 2004 ലും 2006 ലും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കാരണം പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായതു.

 1. മിസ്. കൽപ്പന ഡാഷ് (ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സ്ത്രീ)

വർഷം 2009 തിരുത്തുക

2009 ൽ 13 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 2 പേർ വനിതകൾ   ആയിരുന്നു.എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി [98].

2009 നെഹ്‌റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടൈനീറിങ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2009 ലെ നെഹ്‌റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടൈനീറിങ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മംഗൾ മൂർത്തി മസൂർ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 17 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 10 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 7 ഷെർപകളുമാണ്

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. പ്രതാപ് സിംഗ് ബിഷ്ത്
 2. ശ്രീമതി. കവിത ബുറത്തോക്കി
 3. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി (ഏഴിൽ മൂന്നാം തവണ)
 4. വിനോദ് ഗുസെയ്ൻ
 5. സതാൽ സിംഗ് പൻവർ
 6. ഖുഷാൽ സിംഗ് റാണ
 7. ദശരത് സിംഗ് റാവത്ത്
 8. ദിനേശ് സിംഗ് റാവത്ത്
 9. വിശ്വേശ്വർ സെംവാൾ
 10. സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ബോധ

കൃഷ്ണാ പാട്ടീൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

2009 മെയ് 21 നു ശ്രീമതി. കൃഷ്ണാ പാട്ടീൽ ( 16 വയസ് 7 മാസം ) കൊടുമുടിയിൽ കയറി .അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്നചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു.എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത ചരിത്ര നേട്ടവും കൈവരിച്ചു. [99]

 1. ശ്രീമതി .കൃഷ്ണാ പാട്ടീൽ- (മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത) [100].

2009 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ 3 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.

 1. ഗൗരവ് ശർമ്മ
 2. ടാപ്പി മൈ

വർഷം 2010 തിരുത്തുക

2010 ൽ 4 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 1 പേർ വനിത.എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി [101].

അർജുൻ വാജ്‌പായ് - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

2010 മെയ് 22 നു 16 വയസ്സ്, 11 മാസം, 18 ദിവസം പ്രായമുള്ള അർജുൻ വാജ്‌പൈ കൊടുമുടിയിൽ കയറി ,അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. വസന്ത് കുമാർ സിംഗ് റോയ്
 2. ദേബാഷിഷ് വിശ്വാസം
 3. അർജുൻ വാജ്‌പൈ (എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ)
 4. ശ്രീമതി.മമത സോധ

വർഷം 2011 തിരുത്തുക

2011 ൽ 19 ഇന്ത്യക്കാർ 20 തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി . അതിൽ 8 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു(ഇരട്ട സമ്മിറ്റ് ശ്രീമതി അൻഷു ജംസെൻപ).എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി .[102]

അൻഷു ജംസെൻപ - ആദ്യ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് തിരുത്തുക

അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയായ അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 12 നും , മെയ് 21 നും ഒരേ സീസണിൽ തന്നെ തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ആദ്യ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [103].

 1. ശ്രീമതി. അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 12 ന് ഒന്നാം തവണ (അഞ്ചിൽ ആദ്യ തവണ)  
 2. ശ്രീമതി. അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 21 ന് രണ്ടാം തവണ (അഞ്ചിൽ രണ്ടാം തവണ)

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വനിതാ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2011 ലെ ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് വനിതാ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നരേന്ദർ കുമാർ ദാഹിയാ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 19 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 12 ഷെർപകളുമാണ് [104],[105],[106].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി. നിവേദിത ചൗധരി
 2. ഡേവിഡുട്ട പാണ്ഡെ
 3. ശ്രീമതി. നിരുപമ പാണ്ഡെ . ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി)
 4. ഗണേഷ് സിംഗ് പോഖാരിയ
 5. ശ്രീമതി. രാജിക ശർമ്മ
 6. രാജു സിന്ധു
 7. ജസ്ബിർ സിംഗ്

2011 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ 11 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. 48 ആം വയസിൽ കൊടുമുടി കയറിയ ശ്രീമതി. പ്രേമലത അഗർവാൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി

 1. ശ്രീമതി. ടൈൻ മേന, (അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത]
 2. ജോഗബ്യാസ ഭോയ്
 3. ഗണേഷ് ചന്ദ്ര ജെന
 4. ദിപങ്കർ ഘോഷ്
 5. രാജിബ് ഭട്ടാചാര്യ
 6. ശ്രീമതി. സുനിത സിംഗ് ചോക്കൺ
 7. ശ്രീമതി. പ്രേമലത  അഗർവാൾ ,എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത
 8. ശ്രീമതി. സുഷമ കൗശിക്
 9. വികാസ് കൗശിക്
 10. നരീന്ദർ സിംഗ്
 11. പവൻ ഗ്രേവൽ

വർഷം 2012 തിരുത്തുക

2012 ൽ 52 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 10 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു.സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 45 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 7 പേർ [107]

2012 ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2012 ൽ പ്രേം സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്തോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് നാലാമത് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. മൊത്തം 8 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു ഷെർപയുമായിരുന്നു [108],[109].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. കൃഷ്ണ പ്രസാദ് ഗുരുങ്
 2. പ്രദീപ് കുമാർ നേഗി
 3. പസാങ് ടെൻസിംഗ് ഷെർപ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 4. ദേവേന്ദ്ര സിംഗ്
 5. വീരേന്ദർ സിംഗ്
 6. രത്തൻ സിംഗ് സോണൽ
 7. മിങ്‌മ ഡോർച്ചി ഷെർപ

2012 ഇന്ത്യൻ ആർമി വനിതാ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2012 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി വനിതാ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ അജയ് കോത്തിയാൽ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 28 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 15 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 13 ഷെർപകളുമാണ് [110],[111]

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി. നേഹ ഭട്നഗർ
 2. പ്രഭു ദയാൽ ബിഷ്ത്
 3. ശ്രീമതി. പ്രാച്ചി രമേശ് ഗോളെ
 4. രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ജലാൽ (മുന്നിൽ രണ്ടാം തവണ ),(ഓക്‌സിജൻ ഇല്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ സൈനികൻ) [112]
 5. രൺ‌വീർ സിംഗ് ജാംവാൾ (മൂന്നിൽ ആദ്യ തവണ )  
 6. ഗാരി ജാർമാൻ ലാമറെ
 7. ശ്രീമതി. സ്മിത ലക്ഷ്മൺ (കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത) [113].
 8. ശ്രീമതി. നെയ്‌ഖ്‌രീട്യൂണിയ ലീനയു
 9. ഷെറാബ് പാൽഡൻ
 10. ശ്രീമതി. ദീപിക റാത്തോഡ് (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )     
 11. ശ്രീമതി. നമ്രത റാത്തോഡ്
 12. ശ്രീമതി. പൂനം സാങ്‌വാൻ
 13. സുധീർ സിംഗ് (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )     
 14. തേജ്പാൽ സിംഗ് നേഗി (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 15. പ്രവീൺ താപ്പ

2012 ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്നോ ലയൺ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2012 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്നോ ലയൺ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഭൂപേഷ് ഹദ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 11 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 4 ഷെർപകളുമാണ്

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഭൂപേഷ് ഹദ
 2. ശ്രീമതി. ചോക്യി
 3. ചോംഫിൽ
 4. തുപ്റ്റൻ ലോബ്‌സാങ് (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 5. റ്റെമ്പ താഷി
 6. താക്‌പ ടെൻസിങ്
 7. റ്റാംഡിങ് ടീസേവാങ്

2012 ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈനീറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2012 ലെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈനീറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ നീരജ് റാണ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 10 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 6 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 4 ഷെർപകളുമാണ്

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ങ്ങോടുപ് ബുട്ടിയ
 2. കമൽ നയൻ
 3. യമുന പ്രസാദ് പനേരു
 4. പവേൽ ശർമ്മ
 5. പഹുചുംഗ് ഷെർപ
 6. മഹാവീർ സിംഗ്

2012 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ [114] തിരുത്തുക

 1. കാസി ഷെർപ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  
 2. ശ്രീഹരി അശോക് തപ്‌കീർ
 3. സാഗർ സഞ്ജയ് പാൽക്കർ
 4. ആനന്ദ് അശോക് ബാൻസോഡ്
 5. ശ്രീമതി. തൂലിക റാണി
 6. ആശിഷ് ശരദ് മാനെ
 7. പ്രസാദ് നരേന്ദ്ര ജോഷി
 8. കൃഷ്ണ സുഖദേവ് ധോക്കലെ
 9. ചേതൻ ഷിരീഷ് കേത്കർ
 10. രൂപേഷ് ഭാരത് ഖോപാഡെ
 11. സുരേന്ദ്ര രവീന്ദ്ര ജലിഹാൽ
 12. രാഹുൽ ബാലു യെലങ്കെ
 13. കപിൽ റുഹിൽ സിംഗ്
 14. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി (ഏഴിൽ നാലാം തവണ)
 15. രാജേന്ദ്ര സിംഗ് പാൽ
 16. മേഘ്‌ലാൽ മഹാട്ടോ
 17. ശ്രീമതി. ബിനിറ്റ സോറൻ

വർഷം 2013 തിരുത്തുക

2013 ൽ 67 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 11 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാം സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി [115]

അരുണിമ സിൻഹ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അംഗവിച്ഛേദനം നടത്തപ്പെട്ട വനിത തിരുത്തുക

തീവണ്ടി കയറി കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട അരുണിമ സിൻഹ എന്ന വനിത 2013 മെയ് 21 ന് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു [116].

 1. ശ്രീമതി. അരുണിമ സിൻഹ

താഷി മലിക് , നങ്ഷി മലിക് - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇരട്ട സഹോദരികൾ തിരുത്തുക

ശ്രീമതി. താഷി മലിക് , ശ്രീമതി നങ്ഷി മലിക് സഹോദരികൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇരട്ടകൾ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [117].

 1. ശ്രീമതി. താഷി മലിക്
 2. ശ്രീമതി നങ്ഷി മലിക്

ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി തിരുത്തുക

2013 മെയ് 20 ന് കൊടുമുടി കയറി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന നേട്ടം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ കരസ്ഥമാക്കി [118]

2013 ഇന്തോ നേപ്പാൾ സംയുക്ത ആർമി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2013 ലെ ഇന്തോ നേപ്പാൾ സംയുക്ത ആർമി എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കേണൽ രൺ‌വീർ സിംഗ് ജാംവാൾ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 43 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 11 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 32 ഷെർപകളുമാണ്. [119].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. രൺ‌വീർ സിംഗ് ജാംവാൾ (മുന്നിൽ രണ്ടാം തവണ )
 2. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ(എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറിയ ആദ്യ മലയാളി) ,(രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )  
 3. മിങ്‌മാർ ഗുരുങ്
 4. രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ജലാൽ (മൂന്നിൽ മൂന്നാം തവണ )   
 5. മനോജ് ജോഷി
 6. ഹജാരി ലാൽ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )
 7. ചാറ്റർ സിംഗ്
 8. ശിവരാജ് സിംഗ്
 9. സുധീർ സിംഗ് (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 10. സുഖ്‌വീർ സിംഗ്
 11. സോനം തിൻലാസ്

2013 നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2013 ലെ നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർ (എൻ.സി.സി.) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സതീഷ് ചന്ദർ ശർമ്മ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 25 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 11 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 14 ഷെർപകളുമാണ് [120].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. രജത് ബക്തപ
 2. രഘുവീർ ചന്ദ്
 3. ശങ്കർ സിംഗ് ചിരോം
 4. അശ്വനി കുമാർ
 5. റാഫിക് അഹമ്മദ് മാലിക്
 6. ജഗത് സിംഗ് നേഗി (മൂന്നിൽ മൂന്നാം തവണ )
 7. ബിദ്യാചന്ദ് സിംഗ് ഫൈറെമ്പം
 8. സന്ദീപ് റായ്
 9. ഖിമി റാം താക്കൂർ
 10. അരവിന്ദ് രതൂരി
 11. കർമ്മ ദാവ താക്കൂർ

2013 സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ബ്യൂറോ (എസ്എസ്ബി) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2012 ലെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ബ്യൂറോ (എസ്എസ്ബി) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സോമിത് ജോഷി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 11 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 5 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 6 ഷെർപകളുമാണ് [121],[122].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സോമിത് ജോഷി
 2. തമീ(മാന്)ഭാഗങ്
 3. സുബോദ് കുമാർ ചന്ദോള
 4. വിനോദ് സിംഗ് നേഗി
 5. രാഹുൽ കുമാർ ത്യാഗി

2013 നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2013 ലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സുർജിത് സിംഗ് ലെയ്‌ഷെങ്‌തേം ആയിരുന്നു. മൊത്തം 21 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 11 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 10 ഷെർപകളുമാണ് [123] , [124], [125] .

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. മനീഷ് കുമാർ ദേക
 2. ആനന്ദ് ഗുരുങ്
 3. ശ്രീമതി. അൻഷു ജംസെൻപ (അഞ്ചിൽ മൂന്നാം തവണ)
 4. നിമ ലാമ
 5. ചിനെഖിംഗൻബ നെയിമരക്പാം
 6. ശ്രീമതി. ബിദ്യപതി ദേവി നിങ്‌തൗതം
 7. മോഹൻ പുയാംച
 8. തരുൺ സൈകിയ
 9. കാസി ഷെർപ്പ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 10. ശ്രീമതി. മൈർത്തോംഗ് വാൻസുക് (മേഘാലയയയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത)
 11. ഡേവിഡ് സോഹ്മാംഗൈഹ

2013 സനവർ ലോറൻസ് സ്കൂൾഎവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2012 ലെ സനവർ ലോറൻസ് സ്കൂൾഎവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നീരജ് റാണ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 13 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 6 ഷെർപകളുമാണ് [126],[127]

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഫത്തേ സിംഗ് ബ്രാർ
 2. പൃഥ്വി സിംഗ് ചഹാൽ
 3. രാഘവ് ജോനെജ
 4. ശുഭം കൗശിക്
 5. ഗുരിബാദത്ത് സിംഗ് സോമാൽ
 6. അജയ് സോഹാൽ
 7. ശ്രീമതി. പ്രിയങ്ക മങ്കേഷ് മോഹിറ്റ്

2013 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഭൂഷൺ ഉദയ് ഹർഷെ
 2. ആനന്ദ് ശിവ്ലിംഗ് മാലി
 3. ഗണേഷ് കൃഷ്ണ മോറെ
 4. രവീന്ദ്ര കുമാർ സിംഗ്
 5. പ്രേം കുമാർ സിംഗ്
 6. ശ്രീമതി. തുസി ദാസ്
 7. ശ്രീമതി. ഛാന്ദ ഗായേൻ
 8. ഉജ്ജാൽ റേ
 9. ദേബ്ദാസ് നന്ദി
 10. ശ്രീമതി. അനിത ദേവി (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )
 11. സുഷെൻ മഹാട്ടോ
 12. ശ്രീമതി. കാന്ത മനുദേവി
 13. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി (ഏഴിൽ അഞ്ചാം തവണ)
 14. ഹേമന്ത് സച്ച്ദേവ്
 15. രാംലാൽ ശർമ്മ
 16. സഞ്ജയ് കോഡെയ്ൻ സൻസു
 17. സത്യബ്രത ധാം (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 18. രാജീവ് സൗമിത്ര
 19. മുറാദ് ലാല

വർഷം 2014 തിരുത്തുക

2014 ൽ 5 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ ഒരാൾ വനിതയായിരുന്നു .എല്ലാം നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി [128].

മലാവത്ത് പൂർണ്ണ - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി തിരുത്തുക

2014 ലെ ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെന്റർസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശേഖർ ബാബു ബച്ചിനെപള്ളി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 5 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. ശ്രീമതി മലാവത്ത് പൂർണ്ണ 2014 മെയ് 25 ന് 13 വയസും 11 മാസവും വയസ്സിൽ, ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയായി ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു [129] , [130],[131].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി മലാവത്ത് പൂർണ്ണ ( ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത)
 2. സാധനപള്ളി ആനന്ദ് കുമാർ
 3. കിഷോർ ദത്താത്രയ ധൻകുഡെ (രണ്ടിൽ ആദ്യ തവണ )   
 4. ബിപ്ലാബ് ബൈദ്യ
 5. ദേബബ്രത മുഖർജി

വർഷം 2015 തിരുത്തുക

2015 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല തിരുത്തുക

2015 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയില്ല [132].

വർഷം 2016 തിരുത്തുക

2016 ൽ 50 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 15 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു.സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 44 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 6 പേർ. 1 മരണം [133].

2016 ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2016 ലെ ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശേഖർ ബാബു ബച്ചിനെപള്ളി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 13 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 5 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 8 ഷെർപകളുമാണ് [134] ,[135] .

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സുഹൈൽ ശർമ്മ
 2. ദുബി ഭദ്രയ്യ
 3. എസ്. പ്രഭാകരൻ
 4. ബാലൻ ശിവരാമൻ
 5. ശ്രീമതി. ഗൊല്ലപ്പള്ളി രാമമൂർത്തി രാധിക
 6. ശ്രീമതി. അപർണ കുമാർ

ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ - രണ്ടുതവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി തിരുത്തുക

2016 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി മാസിഫ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിലൂടെ മെയ് 20 ന് രണ്ടാം തവണ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയതോടെ രണ്ടുതവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന മലയാളി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [136] .

2016 ഇന്ത്യൻ ആർമി മാസിഫ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2016 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി മാസിഫ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കേണൽ രൺ‌വീർ സിംഗ് ജാംവാൾ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 27 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 10 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 17 ഷെർപകളുമാണ്. [137] , [138].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. രൺ‌വീർ സിംഗ് ജാംവാൾ (മൂന്നിൽ മൂന്നാം തവണ )
 2. കെ. ശിവകുമാർ (തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി) [139]
 3. ഹജാരി ലാൽ
 4. അങ്കുർ റാവത്ത്
 5. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ.പി. വീട്ടിൽ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ ) എവറസ്റ്റ് രണ്ടുതവണ കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ കേരളീയൻ  
 6. മിർസ സാഹിദ് ബെയ്ഗ്
 7. ഉമേഷ് റായ്
 8. പ്രതാപ് സിംഗ്
 9. റിൻ‌സിൻ‌ ഡോർ‌ജെ ബോദ്‌
 10. ഡോർജി ഗ്യാൽസൺ

2016 നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർ (എൻ.സി.സി.) വനിതാ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2016 ലെ നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർ (എൻ.സി.സി.) വനിതാ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗൗരവ് കാർക്കി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 28 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 14 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 14 ഷെർപകളുമാണ് [140] , [141]

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഗൗരവ് കാർക്കി
 2. ശ്രീമതി. റിഗ്സൺ ഡോൾക്കർ
 3. ശ്രീമതി. ലാൽറിന്റ്ലുവാംഗി
 4. ശ്രീമതി. താഷി ലസ്കിറ്റ്
 5. ശ്രീമതി. പൂജ മെഹ്‌റ
 6. ശ്രീമതി. ദീപിക റാത്തോഡ് (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )
 7. ബാൽക്കർ സിംഗ്
 8. ശ്രീമതി. സുലക്ഷന തമാങ്
 9. ശ്രീമതി. സെറിംഗ് ആംഗ്മോ
 10. ശ്രീമതി. ത്രിശാല ഗുരുങ്
 11. ശ്രീമതി. സ്റ്റാൻസിൻ ലസ്കിറ്റ്
 12. വിശാൽ അഹ്ലാവത്ത്
 13. ശ്രീമതി. ഡോളിൻ ഖാർബി
 14. ശ്രീമതി. കുമാരി നൂതൻ

2016 സറ്റോറി അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2016 ലെ സറ്റോറി അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജിതേഷ് പോപേഷ്യൽ മോഡി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 16 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 6 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 10 ഷെർപകളുമാണ്

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ദേബ് രാജ് ദത്ത
 2. കുണ്ടൽ അജിത് ജോയ്‌ഷെർ
 3. ഭഗവാൻ സിംഗ് കുശ്വാഹ
 4. ശ്രീമതി. ചേതന സാഹു
 5. പ്രദീപ് ചന്ദ്ര സാഹു
 6. റഫീഖ് താഹിർ ഷെയ്ഖ്

2016 സെവൻ സമ്മിറ്റ് ട്രെക്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2016 ലെ സെവൻ സമ്മിറ്റ് ട്രെക്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇറാനിയൻ ആയ അസിം ഘെയ്ചിസസ് ആയിരുന്നു. മൊത്തം 25 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 6 പേർ ഇന്ത്യക്കാർ ആയിരുന്നു.

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി. സീമ ഗോസ്വാമി
 2. നബ കുമാർ ഫുക്കോൺ
 3. നരേന്ദർ സിംഗ്
 4. രുദ്ര പ്രസാദ് ഹാൽഡർ
 5. മലായ് മുഖർജി
 6. രമേശ് ചന്ദ്ര റോയ്
 7. സത്യരുപ്പ് സിദ്ധാന്ത (കർണാടക യിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി )

20016 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ 7 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി.

 1. നന്ദ ദുലാൽ ദാസ്
 2. ഹെൻ‌റി ഡേവിഡ് ടെറാൻ
 3. ഖോർസിംഗ് ടെറാംഗ്
 4. അങ്കുർ ബഹൽ
 5. സുഭാഷ് പോൾ (ക്ഷീണം മൂലം മരണപ്പെട്ടു )
 6. രത്‌നേഷ് പാണ്ഡെ
 7. ഹർഷദ് കമലക്ഷ റാവു

വർഷം 2017 തിരുത്തുക

2017 ൽ 48 ഇന്ത്യക്കാർ 49 തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 6 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു(ഇരട്ട സമ്മിറ്റ് ശ്രീമതി അൻഷു ജംസെൻപ).സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 31 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 18 പേർ. 1 മരണം [142].

അൻഷു ജംസെൻപ - ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് , ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (5) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയായ അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 16 നും , മെയ് 21 നും ഒരേ സീസണിൽ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. ഇതോടു കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (5) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി ഇവർ മാറി .2011 ലും ഇവർ ഡബിൾ സമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു [143] ,[144] ,[145], [146].

സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി. അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 16 ന് (അഞ്ചിൽ നാലാം  തവണ)
 2. ശ്രീമതി. അൻഷു ജംസെൻപ 2011 മെയ് 21 ന് (അഞ്ചിൽ അഞ്ചാം  തവണ)

2017 ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2017 ലെ ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശേഖർ ബാബു ബച്ചിനെപള്ളി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 37 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 16 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 21 ഷെർപകളുമാണ് [147] .

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഭാരത് തമ്മിനേനി
 2. സുരേഷ് ബാബു ഗുല്ലമാരുസു
 3. നാഗരാജു സുന്ദരന
 4. സത്യ റാവു കരേ
 5. കൃഷ്ണ റാവു വൂയക
 6. ദുർഗ റാവു കുഞ്ച
 7. സാഗർ ബോഡ്‌ല
 8. ചെന്ന റാവു ഗജവെല്ലി
 9. ധർമ്മ തേജ മോത്തുകുരി
 10. ഈശ്വരയ്യ സീലം
 11. ഹരി പ്രസാദ് ഗണഗപന്ത
 12. സുന്ദരാജു റിപ്പല്ലെ
 13. ശ്രീമതി. റാണി ബോഡ്ഡു
 14. ശ്രീമതി. ആശ സിംഗ്
 15. ശ്രീമതി. സന്ധ്യ ഭായ് വാദിതെ
 16. ശ്രീമതി. അപർണ അരവിന്ദ് പ്രഭുദേസായി

അനിത ദേവി - രണ്ടു വഴിയിലൂടെയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

സൗത്ത് കോൾ വഴിയും നോർത്ത് കോൾ വഴിയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം അനിതാ ദേവി എന്ന ഹരിയാന പൊലീസിലെ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കൈവരിച്ചു [148].

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശ്രീമതി.അനിത ദേവി (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 2. ദീപക് മധുസൂദൻ പട്ടിദാർ

2017 ഇന്ത്യൻ നേവി എവറസ്റ്റ്, ലോട്‌സ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2017 ലെ ഇന്ത്യൻ നേവി എവറസ്റ്റ്, ലോട്‌സ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെഫ്റ്റനന്റ് സഞ്ജയ് കെ. കുൽക്കർണി ആയിരുന്നു. ലെഫ്റ്റനന്റ് വിനിത് ദോഷി ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ മൊത്തം 20 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 9 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 11 ഷെർപകളുമാണ് [149],[150].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ശശാങ്ക് തിവാരി
 2. ചന്ദ്രവീർ സിംഗ് യാദവ്
 3. അനന്ത് കുക്രേത്തി
 4. ബിക്കാസ് മഹാറാണ
 5. അവിനാശ് കല്യാൺ ബവാനെ
 6. ഹരി ഓം
 7. നാഗരാജൻ ഹരി പ്രസാദ്
 8. ആശിഷ് ഗുപ്ത
 9. സന്ദീപ് സിംഗ്

2017 ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്നോ ലയൺ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2017 ലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്നോ ലയൺ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വിശാൽ ദുബെ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 13 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 6 ഷെർപകളുമാണ് [151],[152].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. കർമ്മ സോപ
 2. കൽഡൻ പഞ്ജുർ
 3. സോനം ഫുന്റോക്
 4. അർജൻ ടോപ്‌ഗെ
 5. കുഞ്ചോക് ടെൻപ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 6. എൻഗവാങ് ഗെലെക്
 7. കെൽസാങ് ഡോർജി ഭൂട്ടിയ

2017 ഏഷ്യൻ ട്രെക്കിങ്ങ് ONGC എക്കോ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2017 ലെ ഏഷ്യൻ ട്രെക്കിങ്ങ് ONGC എക്കോ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സതേന്ദ്ര കെ സംഗ്വാൻ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 16 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 7 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 9 ഷെർപകളുമാണ് [153].

 1. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി   (ഏഴിൽ ആറാം തവണ)
 2. യോഗേന്ദർ ഗാർബിയാൽ
 3. ങ്ങായിസിംഗ് ജാഗോയി
 4. രാഹുൽ ജംഗൽ
 5. പ്രഭാത് ഗൗരവ് സോനു
 6. നിർമ്മൽ കുമാർ
 7. സന്തോഷ് കുമാർ സിംഗ്

2017 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. കിഷോർ ദത്താത്രയ ധൻകുഡെ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )
 2. ബ്രിജ് മോഹൻ ശർമ്മ
 3. രവി കുമാർ (മരണപ്പെട്ടു)
 4. ഹേമന്ത് ഗുപ്ത
 5. കുന്താൽ കൻറാർ
 6. മുഹമ്മദ് സാഹബുദ്ദീൻ

വർഷം 2018 തിരുത്തുക

2018 ൽ 69 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 8 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു.സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി 51 പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി 18 പേർ. [154].

ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ (7) തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ തിരുത്തുക

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി 2018 മെയ് 20 നു എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി . ഇതോടു കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (7) എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു [155].

അജീത് ബജാജ് & ശ്രീമതി. ദിയ സുസന്ന - ഒരുമിച്ച് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ അച്ഛനും മകളും തിരുത്തുക

ഡെൽഹി സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകളും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചു മെയ് 16 ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി ചരിത്രം സൃഷ്ട്ടിച്ചു. [156] , [157]

സംഗീത സിന്ധി ബഹൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത തിരുത്തുക

53 ആം വയസിൽ കൊടുമുടി കയറിയ ശ്രീമതി. സംഗീത സിന്ധി ബഹൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി [158],[159]

2018 ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്(ബി എസ് എഫ്) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2018 ലെ രണ്ടാമത് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബി എസ് എഫ്) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 30 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 15 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 15 ഷെർപകളുമാണ് [160], [161],[162], [163].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ലവ് രാജ് സിംഗ് ധർമ്മശക്തി (ഏഴിൽ ഏഴാം  തവണ)
 2. പ്രീതം ചന്ദ്
 3. അൻവർ ഹുസൈൻ
 4. ആസിഫ് ജാൻ
 5. പ്രവീൺ കുമാർ
 6. പർവീൺ സിംഗ്
 7. വികാഷ് സിംഗ് റാവത്ത്
 8. സുരേഷ് ഛേത്രി
 9. മനോജ് ദഹൽ (രണ്ടിൽ രണ്ടാം തവണ )  
 10. രവി കാന്ത് നേഗി
 11. കമലേഷ് കുമാർ
 12. സുനീൽ കുമാർ
 13. അവിനാശ് നേഗി
 14. കേദാർ സിംഗ്
 15. ദർശൻ തമാങ്

2018 ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2018 ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന പോലീസ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുഞ്ച്യാൽ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 16 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 8 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 8 ഷെർപകളുമാണ് [164],[165].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. മനോജ് കുമാർ ജോഷി
 2. വിജേന്ദ്ര കുര്യാൽ
 3. പ്രവീൺ സിംഗ്
 4. യോഗേഷ് സിംഗ്
 5. സൂര്യകാന്ത് യൂണിയാൽ
 6. രവി ചൗഹാൻ
 7. വീരേന്ദ്ര പ്രസാദ്
 8. സഞ്ജയ് കുമാർ ഉപേറ്റി

2018 നിമാസ് ഇന്ത്യ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2018 ലെ നിമാസ് ഇന്ത്യ (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടൈനീറിങ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ്പോർട്സ്) എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സർഫ്രാസ് സിംഗ് ആയിരുന്നു. മൊത്തം 13 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 8 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 5 ഷെർപകളുമാണ് [166],[167],[168].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സർഫ്രാസ് സിംഗ് കുലാർ
 2. ഡോർജി ഖണ്ടു
 3. ഗജൂർ മാൻ റായ്
 4. ഹേം സിംഗ്
 5. പ്രവീന്ദ്ര കുമാർ
 6. സഞ്ജയ് കുമാർ
 7. ടോങ്‌ചെൻ നിംസോംഗ
 8. രാം സിംഗ് റാവത്ത്

2018 ഫോഴ്‌സ് മോട്ടോഴ്‌സ്എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2018 ലെ ഫോഴ്‌സ് മോട്ടോഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സൗരജ് ജിംഗൻ ആയിരുന്നു. മൊത്തം 13 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 5 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 2 ഷെർപകളുമാണ് sherpas [169] ,[170].

സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. സൗരജ് ജിംഗൻ
 2. സമീർ നിക്കോളാസ് പാത്തം

2018 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഭഗവാൻ ഭിക്കോബ ചാവാലെ
 2. പ്രജിത് റസിക്ലാൽ പർദേശി
 3. ശ്രീമതി. സംഗീത സിന്ധി ബഹൽ (എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത)
 4. തമുത് ടക
 5. കിഷോൺ ടെക്സെംഗ്
 6. ശ്രീമതി മേഘ പർമർ
 7. അമിത് കുമാർ
 8. സന്ദീപ് മൻസുഖാനി
 9. സന്ദീപ് ടോളിയ
 10. നവദീപ് ബിട്ടു
 11. സ്വർണലത ദലൈ
 12. ശ്രീമതി മനീഷ ജയകൃഷ്ണ വാഗ്മറെ
 13. പൂനം
 14. രാഹുൽ ഗുപ്ത
 15. ശ്രീമതി മുരി ലിംഗി
 16. റോഹ്താഷ് ഖിലാരി
 17. ശ്രീമതി ശിവംഗി പഥക്
 18. വികാസ് ശംഭു പ്രസാദ് ദിമ്രി

2018 ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം തിരുത്തുക

2018 ലെ ട്രാൻസെൻഡ്‌ അഡ്‌വെഞ്ചേഴ്‌സ് എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശേഖർ ബാബു ബച്ചിനെപള്ളി ആയിരുന്നു. മൊത്തം 40 പേർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അവരിൽ 18 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 22 ഷെർപകളുമാണ് [171]

നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. ഹിമാംസ ഷെയ്ക്ക്
 2. രാജ കൊജ്ജ
 3. കവിദാസ് പാണ്ഡുരംഗ് കാറ്റ്മോഡ്
 4. ഉമാകാന്ത് സുരേഷ് മാധവി
 5. പ്രമേഷ് സീതാറാം അൽ
 6. ശ്രീമതി. മനീഷ ധർമ്മ ധർ‌വേ
 7. മെഹുൽ പ്രവീചന്ദ്ര ജോഷി
 8. വെങ്കട സൂര്യ പ്രകാശ് കൊരിക്കല
 9. അജീത് ബജാജ് (ഒരുമിച്ച് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ അച്ഛനും മകളും)
 10. ശ്രീമതി. ദിയ സുസന്ന ബജാജ് (ഒരുമിച്ച് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ അച്ഛനും മകളും)
 11. ശ്രീമതി. ആശ കിരൺ റാണി കോയി
 12. പ്രവീൺ കുമാർ ജുജാവരപു
 13. രാജു ഗോസാല
 14. ബോറേജ് പ്രസന്ന കുമാർ
 15. ഭാനു സൂര്യ പ്രകാശ് പോഡുഡോലു
 16. വികാസ് മഹാദേ സോയം
 17. വിക്രം ചന്ദ്ര നായിക്
 18. വെങ്കിടേഷ് മഹേശ്വരി ഇന്ദ്ല

വർഷം 2019 തിരുത്തുക

2019 ൽ 77 ഇന്ത്യക്കാർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. അതിൽ 18 പേർ വനിതകൾ ആയിരുന്നു.സൗത്ത് കോൾ നേപ്പാൾ വഴി പേർ,നോർത്ത് കോൾ, ടിബറ്റ് വഴി പേർ.

അബ്ദുൽ നാസർ.പി - എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി തിരുത്തുക

2019 മെയ് 16 ന് കൊടുമുടി കയറിയതോടെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി എന്ന നേട്ടത്തിന് അർഹനായി [172]

2019 ൽ ഇതര പര്യവേഷണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് കോൾ, നേപ്പാൾ വഴി കയറിയവർ തിരുത്തുക

 1. അബ്ദുൽ നാസർ.പി
 2. അദിതി വൈദ്യ
 3. അനുജ വൈദ്യ, (ആദ്യത്തെ ഗുജറാത്തി സഹോദരിമാർ).[173]അവലംബം തിരുത്തുക

 1. "Bachendri Pal- The first Indian woman to reach the summit of Mount Everest.-". www.everesthistory.com.
 2. "Santosh Yadav- The first woman in the world to scale Mt. Everest twice-". santoshyadavmountaineer.com. Archived from the original on 2019-12-21. Retrieved 2019-09-08.
 3. "Dicky Dolma- The youngest woman in the world to climb Mt Everest in 1993-". www.everesthistory.com.
 4. "Mr Nima Wangchuk Sherpa, Sikkim, reached the summit of Mount Everest on May 22 2008". www.quora.com.
 5. "Krushnaa Patil - The youngest Indian woman in the world to climb the Mount Everest-". www.dnaindia.com.
 6. "The youngest in the world to climb Mount Everest". www.tripoto.com.
 7. "Anshu Jamsenpa summited the tallest mountain in the world on May 12 and May 21 -". www.atlfmonline.com. Archived from the original on 2019-09-04. Retrieved 2019-09-06.
 8. "The oldest Indian woman to have scaled Mount Everest". www.tatasteel.com. Archived from the original on 2019-09-06. Retrieved 2019-09-06.
 9. "Arunima Sinha has achieved what is unthinkable to many -". www.everesthistory.com.
 10. "TASHI AND NUNGSHI MALIK, PASSIONATE MOUNTAINEERS AND GUINNESS WORLD RECORD HOLDERS -". www.everesthistory.com.
 11. "എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളി -". www.mathrubhumi.com. Archived from the original on 2019-08-28. Retrieved 2019-09-08.
 12. "Indian Girl, 13, Becomes the Youngest Person to Climb Mount Everest-". www.people.com.
 13. "Indian Girl, 13, Becomes the Youngest Person to Climb Mount Everest-". wwww.thebetterindia.com.
 14. "Indian Girl, 13, Becomes the Youngest Person to Climb Mount Everest-". www.bbc.com.
 15. "എവറസ്റ്റ് രണ്ടു തവണ കീഴടക്കിയ മലയാളി-". ww.asianetnews.com.
 16. "Anshu Jamsenpa Becomes The First Woman To Scale Mt Everest Twice In 5 Days-". www.huffingtonpost.in.
 17. "Anshu Jamsenpa Becomes The First Woman To Scale Mt Everest Twice In 5 Days-". www.edition.cnn.com.
 18. "Anshu Jamsenpa Becomes The First Woman To Scale Mt Everest Twice In 5 Days-". www.indiatoday.in.
 19. "ANSHU JAMSENPA: THE FIRST WOMAN TO CLIMB MOUNT EVEREST TWICE IN 5 DAYS -". www.transhimalaya.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 20. "The First Indian woman to climb the peak from the both side -". www.tribuneindia.com.
 21. "The First Indian woman to climb the peak from the both side -". www.hindustantimes.com.
 22. "BSF soldier conquered the highest peak for a record 7th time. -". www.indiatoday.in.
 23. "First Indian Father and Daughter climb Everest -". www.timesofindia.indiatimes.com.
 24. "First Indian Father and Daughter climb Everest -". www.ndtv.com.
 25. "the oldest Indian woman climb Everest-". www.news18.com.
 26. "the oldest Indian woman climb Everest-". www.financialexpress.com.
 27. "Pattambi man scales Mt. Everest-". www.thehindu.com.
 28. "Failed Indian attempt on Mount Everest-1960 -". www.himalayanclub.org.
 29. "Failed Indian attempt on Mount Everest-1960 -". www.everesthistory.com.
 30. "Failed Indian attempt on Mount Everest-1962 -". www.himalayanclub.org.
 31. "Failed Indian attempt on Mount Everest-1960 -". www.everesthistory.com.
 32. "First successful Indian Expedition of 1965-". www.istampgallery.com.
 33. "First successful Indian Expedition of 1965-". www.thebetterindia.com.
 34. "The first Indians on Everest-First successful Indian Expedition of 1965-". www.himalayanclub.org.
 35. "Everest Summits in the 1970's -". www.everesthistory.com.
 36. "Indian Summitters of 1984-". www.everesthistory.com.
 37. "Indian Everest Expedition 1984-". www.himalayanclub.org.
 38. "The first Indian man to climb Mount Everest without oxygen-Phu Dorjee -". www.indianbookofrecords.com. Archived from the original on 2019-08-27. Retrieved 2019-09-04.
 39. "Everest Summits 1991". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 40. "Everest Summits 1990". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 41. "Everest Summits 1989". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 42. "Everest Summits 1988". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 43. "Everest Summits 1987". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 44. "Everest Summits 1986". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 45. "Everest Summits during 1980-1985". EverestHistory.com. Retrieved 2017-06-05.
 46. "Ms. Santosh Yadav-". www.everesthistory.com.
 47. "Indian Summitters of 1992-". www.everesthistory.com.
 48. "1992 Indo-Tibetan Border Police Expedition to Mount Everest-". www.himalayanclub.org.
 49. "Indian Summitters of 1993-". www.everesthistory.com.
 50. "Indo-Nepalese women's Everest expedition 1993-". pib.gov.in.
 51. "Indo-Nepalese women's Everest expedition 1993-". www.snmiasacademy.com. Archived from the original on 2019-08-27. Retrieved 2019-09-05.
 52. "1993 summitters -". www.everesthistory.com.
 53. "Everest Summits 1994-". www.everesthistory.com.
 54. "Everest Summits 1995-". www.everesthistory.com.
 55. "Indian Summitters of 1996-". www.everesthistory.com.
 56. "1996 Indo-Tibetan Border Police expedition to Mount Everest-". www.himalayanclub.org.
 57. "Frozen Climber of Mt. Everest 'Green Boots'-". www.theepochtimes.com.
 58. "1998 expedition to Mount Everest led by Rishikesh Yadav-". www.everestnews.com.
 59. "1998 expedition to Mount Everest led by Rishikesh Yadav-". www.adventurestats.com. Archived from the original on 2016-06-24. Retrieved 2019-09-05.
 60. "1998 expedition to Mount Everest led by Rishikesh Yadav-". www.everestnews.com.
 61. "1998 expedition to Mount Everest led by Rishikesh Yadav-". www.adventurestats.com. Archived from the original on 2016-06-24. Retrieved 2019-09-05.
 62. "1999 Indian Everest Millennium Expedition Spring Kangshung Face led by Santosh Yadav-". www.k2news.com.
 63. "1999 Indian Everest Millennium Expedition Spring Kangshung Face led by Santosh Yadav-". www.k2news.com.
 64. "1999 Indian Everest Millennium Expedition Spring Kangshung Face led by Santosh Yadav-". wwww.adventurestats.com. Archived from the original on 2016-06-24. Retrieved 2019-09-05.
 65. "Summit list 2000". www.himalayandatabase.com.
 66. "2001 Indian Army Mount Everest Expedition led by Krishan Kumar -". www.everestnews.com.
 67. "2001 Indian Army Mount Everest Expedition led by Krishan Kumar -". www.everestnews.com.
 68. "2001 Indian Army Mount Everest Expedition led by Krishan Kumar-". www.istampgallery.com.
 69. "2001 Indian Army Mount Everest Expedition led by Krishan Kumar-". www.indianarmy.nic.in.
 70. "2001 Indian Army Mount Everest Expedition led by Krishan Kumar-". wwww.adventurestats.com. Archived from the original on 2021-05-05. Retrieved 2019-09-05.
 71. "Summit list 2002". www.himalayandatabase.com.
 72. "2003 Indo-Nepal Army on Everest and Lhotse Expedition-". www.k2news.com.
 73. "I2003 Indo-Nepal Army on Everest and Lhotse Expedition-". www.himalayanclub.org.
 74. "2003 Indo-Nepal Army on Everest and Lhotse Expedition-". www.indianarmy.nic.in.
 75. "Summit list 2004 spring -". www.himalayandatabase.com.
 76. "The First Indian Navy Mount Everest North Face Expedition 2004 -". www.everestnews2004.com.
 77. "The First Indian Navy Mount Everest North Face Expedition 2004 -". www.everestnews2004.com.
 78. "Summit list 2005 spring-". www.himalayandatabase.com.
 79. "2005 Indian Army Women Everest Expedition -". www.everestnews.com.
 80. "2005 Indian Army Women Everest Expedition -". www.indianarmy.nic.in.
 81. "The First 2005 Indian Air Force Everest Expedition-". www.everestnews.com.
 82. "Indian Air Force Everest Expedition 2005-". www.himalayandatabase.com.
 83. "Sirigereshiva Shankarappa Chaitanya missing-". www.everestnews.com.
 84. "Season Lists: Ascents - Spring 2006-". www.himalayandatabase.com.
 85. "Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 2006-". www.himalayandatabase.com.
 86. "Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 2006-". www.everestnews.com.
 87. "Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 2006-". www.everestnews.com.
 88. "Third Indo-Tibetan Border Police Everest expedition 2006 -". www.himalayandatabase.com.
 89. "Third Indo-Tibetan Border Police Everest expedition 2006 -". www.everestnews.com.
 90. "Season Lists: Ascents - Spring 2007". www.himalayandatabase.com.
 91. "2007 Indian Army Everest Expedition-". www.indianarmy.nic.in.
 92. "2007 Indian Army Summits 12 on Everest -". www.everestnews.com.
 93. "2007 Indian Army Everest Expedition-". www.everestnews.com.
 94. "Season Lists: Ascents - Spring 2008". www.himalayandatabase.com.
 95. "2008 Indian Army Snow Lion Everest Expedition-". www.himalayanclub.org.
 96. "2008 Indian Army summits 20 climbers plus Sherpas and help with rescues!-". www.everestnews.com.
 97. "2008 Indian Army summits 20 climbers plus Sherpas and help with rescues!-". www.everestnews.com.
 98. "Season Lists: Ascents - Spring 2009". www.himalayandatabase.com.
 99. "Krushnaa Patil - The youngest Indian woman in the world to climb the Mount Everest-". www.dnaindia.com.
 100. "She first woman from Maharashtra". www.htimesofindia.indiatimes.com.
 101. "Season Lists: Ascents - Spring 2010". www.himalayandatabase.com.
 102. "Season Lists: Ascents - Spring 2011". The Himalayan Database. Retrieved 2017-06-05.
 103. "Anshu Jamsenpa summited the tallest mountain in the world on May 12 and May 21 -". www.atlfmonline.com. Archived from the original on 2019-09-04. Retrieved 2019-09-06.
 104. "2011 Indian Air Force Women Everest Expedition -". www.deccanherald.com.
 105. "2011 Indian Air Force Women Everest Expedition -". www.pib.gov.in.
 106. "Indian Air Force Summits Everest -". www.everestnews.com.
 107. "Season Lists: Ascents - Spring 2012". The Himalayan Database. Retrieved 2017-05-29.
 108. "2012 Indo-Tibetan Border Police expedition to Mount Everest-". www.indiatoday.in.
 109. "2012 Indo-Tibetan Border Police expedition to Mount Everest-" (PDF). www.itbpolice.nic.in.
 110. "2012 Indian Army Women Everest Expedition -". www.indianarmy.nic.in.
 111. "2012 Indian Army Women Everest Expedition -". www.timesofindia.indiatimes.com.
 112. "Rajendra Singh Jalal become first Soldier to scale Mt Everest without Oxygen". Biharprabha.com. Retrieved 2017-06-11.
 113. "First Woman from Karnataka to Climb on Top – Mount Everest-". karnatakafirst.in.
 114. "Lovraj Dharmashaktu from India-". www.everesthistory.com.
 115. "Season Lists: Ascents - Spring 2013". The Himalayan Database. Retrieved 2017-05-29.
 116. "Arunima Sinha has achieved what is unthinkable to many -". www.everesthistory.com.
 117. "TASHI AND NUNGSHI MALIK, PASSIONATE MOUNTAINEERS AND GUINNESS WORLD RECORD HOLDERS -". www.everesthistory.com.
 118. "എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളി -". www.mathrubhumi.com. Archived from the original on 2019-08-28. Retrieved 2019-09-08.
 119. "2013 Joint Indian Army Everest Expedition-". www.corecommunique.com.
 120. "2013 National Cadet Corp(NCC) Everest Expedition -". www.timesofindia.indiatimes.com.
 121. "2013 Special Service Bureau (SSB) Everest Expedition -". www.ssb.nic.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 122. "2013 Special Service Bureau (SSB) Everest Expedition -". www.news18.com.
 123. "The First 2013 North East India Everest Expedition -". www.indiatoday.in.
 124. "The First 2013 North East India Everest Expedition -". www.e-pao.net.
 125. "The First 2013 North East India Everest Expedition -". www.e-pao.net.
 126. "2013 The Lawrence School, Sanawar Lawrence School Climb Everest -". www.indiatoday.in.
 127. "2013 The Lawrence School, Sanawar Lawrence School Climb Everest -". www.hillpost.in.
 128. "Season Lists: Ascents - Spring 2014". The Himalayan Database. Retrieved 2017-05-29.
 129. "Indian Girl, 13, Becomes the Youngest Person to Climb Mount Everest-". www.people.com.
 130. "Indian Girl, 13, Becomes the Youngest Person to Climb Mount Everest-". wwww.thebetterindia.com.
 131. "Indian Girl, 13, Becomes the Youngest Person to Climb Mount Everest-". www.bbc.com.
 132. "Season Lists: Ascents - Spring 2015". www.himalayandatabase.com.
 133. "Season Lists: Ascents - Spring 2016". www.himalayandatabase.com.
 134. "2016 Transcend Adventurous Everest Expedition -". www.transadventures.com. Archived from the original on 2019-09-02. Retrieved 2019-09-07.
 135. "first tribal lad from Andhra Pradesh climb Mount Everest -". www.thehindu.com.
 136. "എവറസ്റ്റ് രണ്ടു തവണ കീഴടക്കിയ മലയാളി-". ww.asianetnews.com.
 137. "2016 Indian Army Everest Massif Expedition-". www.pib.gov.in.
 138. "2016 Indian Army Everest Massif Expedition-". www.indianexpress.com.
 139. "The first person from Tamil Nadu -". wwww.thehindu.com.
 140. "2016 National Cadet Corps(NCC) Girls Everest Expedition-". www.pib.gov.in.
 141. "2016 National Cadet Corps(NCC) Girls Everest Expedition-". www.pib.gov.in.
 142. "Season Lists: Ascents - Spring 2017". www.himalayandatabase.com.
 143. "Anshu Jamsenpa Becomes The First Woman To Scale Mt Everest Twice In 5 Days-". www.huffingtonpost.in.
 144. "Anshu Jamsenpa Becomes The First Woman To Scale Mt Everest Twice In 5 Days-". www.edition.cnn.com.
 145. "Anshu Jamsenpa Becomes The First Woman To Scale Mt Everest Twice In 5 Days-". www.indiatoday.in.
 146. "ANSHU JAMSENPA: THE FIRST WOMAN TO CLIMB MOUNT EVEREST TWICE IN 5 DAYS -". www.transhimalaya.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 147. "2017 Transcend Adventurous Everest Expedition -". www.alanarnette.com.
 148. "The First Indian woman to climb the peak from the both side -". www.tribuneindia.com.
 149. "2017 Indian Navy Everest-Lhotse Expedition -". www.indiannavy.nic.in.
 150. "2017 Indian Navy Everest-Lhotse Expedition -". www.indiannavy.nic.in.
 151. "2017 Indian Army Snow Lion Everest Expedition -". www.indiatimes.com.
 152. "2017 Indian Army Snow Lion Everest Expedition -". www.hindustantimes.com.
 153. "The First Oil and Natural Gas Corporation Mount Everest North Face Expedition 2004 -". www.ongcindia.com.
 154. "Season Lists: Ascents - Spring 2018". www.himalayandatabase.com.
 155. "BSF soldier conquered the highest peak for a record 7th time. -". www.indiatoday.in.
 156. "First Indian Father and Daughter climb Everest -". www.timesofindia.indiatimes.com.
 157. "First Indian Father and Daughter climb Everest -". www.ndtv.com.
 158. "the oldest Indian woman climb Everest-". www.news18.com.
 159. "the oldest Indian woman climb Everest-". www.financialexpress.com.
 160. "The Second Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 2018-". www.pib.gov.in.
 161. "The Second Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 2018-". timesofindia.indiatimes.com.
 162. "The Second Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 20018-". www.everestnews.com.
 163. "he Second Indian Boarder Security Force(BSF) Everest Expedition 20018 -". www.youtube.com.
 164. "2018 Uttarakhand State Police Everest Expedition -". www.thestatesman.com.
 165. "2018 Uttarakhand State Police Everest Expedition -". www.thestatesman.com.
 166. "2018 NIMAS India Everest Expedition-". www.uniindia.com.
 167. "2018 NIMAS India Everest Expedition-". www.arunachaltimes.in.
 168. "2018 NIMAS India Everest Expedition-". www.pib.gov.in.
 169. "2018 Force Motors Everest Expedition 2004 -" (PDF). www.forcemotors.com.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 170. "2018 Force Motors Everest Expedition 2004 -". www.indiapages.in. Archived from the original on 2019-09-03. Retrieved 2019-09-08.
 171. "2018 Transcend Adventurous Everest Expedition -". www.dreamwanderlust.com.
 172. "Pattambi man scales Mt. Everest-". www.thehindu.com.
 173. "First Gujarati sisters summit -". www.everestnews2004.com.