ഫിസിയോളജി

ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖ
(Physiology എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

എല്ലാ ഭൗതിക, രാസ പ്രക്രിയകളും ഉൾപ്പെടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റേയും ശരീര ഭാഗങ്ങളുടേയും ധർമ്മവും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫിസിയോളജി.[1][2][3] ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ഇത് ജീവജാലങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ, അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ, കോശങ്ങൾ, ജൈവതന്മാത്രകൾ എന്നിവ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥയിൽ രാസ, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പഠനമാണ്.[4] ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ അനുസരിച്ച്, ഈ മേഖലയെ മെഡിക്കൽ ഫിസിയോളജി, അനിമൽ ഫിസിയോളജി, പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി, സെൽ ഫിസിയോളജി, കംപാരേറ്റീവ് ഫിസിയോളജി എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കാം.

ആധുനിക ഫിസിയോളജിയുടെ പിതാവായ ക്ലോഡ് ബെർണാഡ് തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ്

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഫിസിയോളജിയിലും ഉള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകുന്നത് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആണ്.

ഫിസിയോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനം

തിരുത്തുക

മൃഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മനുഷ്യർ

തിരുത്തുക

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ യാന്ത്രിക, ശാരീരിക, ജൈവ, രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അവയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ശരീരം ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനരീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ശ്രമിക്കുന്നു. [4] ഫിസിയോളജിയുടെ പ്രധാന ഫോക്കസ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ അവയവങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും തലത്തിലാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളുടെ സ്വീകരണത്തിലും പ്രക്ഷേപണത്തിലും എൻഡോക്രൈൻ, നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലെ അത്തരം ഇടപെടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഒരു പ്രധാന വശമാണ്. ഫിസിയോളജി പഠനത്തിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം, സംയോജനം എന്നത് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഓവർലാപ്പിനെയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള രൂപത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ, കെമിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രീതികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയാണ് ഇത് നേടുന്നത്. [5]

ഫിസിയോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും. ചില മരുന്നുകളുടെ ഫലമോ വിഷാംശത്തിന്റെ അളവോ ആണ് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ. [6] ഈ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഫലമായി സംഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം പലപ്പോഴും വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [7] [8]

മനുഷ്യ ശരീരശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭൂരിഭാഗവും നൽകിയത് മൃഗ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് . രൂപവും പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള പതിവ് ബന്ധം കാരണം, ഫിസിയോളജിയും ശരീരഘടനയും അന്തർലീനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു മെഡിക്കൽ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. [9]

സസ്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക

സസ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി. ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്ലാന്റ് മോർഫോളജി, പ്ലാന്റ് ഇക്കോളജി, ഫൈറ്റോകെമിസ്ട്രി, സെൽ ബയോളജി, ജനിറ്റിക്സ്, ബയോഫിസിക്സ്, മോളിക്യുലർ ബയോളജി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയുടെ അടിസ്ഥാന മേഖലകളിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, റെസ്പിരേഷൻ, പ്ലാന്റ് നൂട്രിഷൻ, ട്രോപ്പിസം, നാസ്തിക ചലനങ്ങൾ, ഫോട്ടോപീരിയോഡിസം, ഫോട്ടോമോർഫോജെനിസിസ്, സിർക്കാഡിയൻ റിഥം, വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ, ഡോർമൻസി, സ്റ്റൊമാറ്റ പ്രവർത്തനം ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വേരുകളാൽ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യൽ, ഇലകളിൽ ഭക്ഷണം ഉൽപാദിപ്പിക്കുക, പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള ചിനപ്പുപൊട്ടൽ എന്നിവ സസ്യ ശരീരശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. [10]

കോശങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സെൽ ഡിവിഷൻ, സെൽ സിഗ്നലിംഗ്, സെൽ വളർച്ച, സെൽ മെറ്റബോളിസം എന്നീ പ്രക്രിയകളായി തിരിക്കാം.

കംപാരേറ്റീവ് ഫിസിയോളജി

തിരുത്തുക

എവലൂഷനറി ഫിസിയോളജിയും എൻവയോൺമെന്റൽ ഫിസിയോളജിയും ഉൾപ്പെടുന്ന കംപാരേറ്റീവ് ഫിസിയോളജി, ജീവികളിലുടനീളം പ്രവർത്തന സവിശേഷതകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ പരിഗണിക്കുന്നു. [11]

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

ക്ലാസിക്കൽ യുഗം

തിരുത്തുക

ഒരു മെഡിക്കൽ മേഖലയെന്ന നിലയിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയുടെ പഠനം ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ കാലത്ത് (ബിസി 5 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ) ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. [12] പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യത്തിന് പുറത്ത്, ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടമിയുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ ചൈന, [13] ഇന്ത്യ [14], മറ്റിടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയാൻ കഴിയും. ഭൂമി, ജലം, വായു, തീ എന്നിങ്ങനെ നാല് അടിസ്ഥാന പദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ തിയറി ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്ന സിദ്ധാന്തം ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് അവതരിപ്പിച്ചു. അത് പ്രകാരം ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും അനുബന്ധമായ ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്. ഹ്യൂമറുകളുമായി ചില വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളും ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് രേഖപ്പെടുത്തി, അവ പിന്നീട് ക്ലോഡിയസ് ഗലെനസ് വികസിപ്പിച്ചു. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ വിമർശനാത്മക ചിന്ത, ഘടനയും പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയതും പുരാതന ഗ്രീസിലെ ഫിസിയോളജിയുടെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായി. ഹിപ്പോക്രാറ്റസിനെപ്പോലെ, അരിസ്റ്റോട്ടിലും രോഗത്തിന്റെ ഹ്യൂമറൽ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു. [15] ക്ലോഡിയസ് ഗലെനസ് (സി. 130–200 എഡി) ആണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഹിപ്പോക്രാറ്റസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അവയവങ്ങളിൽ ഹ്യൂമറൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഗലൻ വാദിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്‌ക്കരണം കൂടുതൽ കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടത്താൻ ഡോക്ടർമാരെ സജ്ജരാക്കി. പരീക്ഷണാത്മക ഫിസിയോളജിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗലെൻ ആണ്. [16] അടുത്ത 1,400 വർഷക്കാലം, ഗലെനിക് ഫിസിയോളജി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ശക്തവും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഒന്നായി തീർന്നു.

ആദ്യകാല ആധുനിക കാലഘട്ടം

തിരുത്തുക

ഫ്രഞ്ച് വൈദ്യനായ ജീൻ ഫെർണൽ (1497–1558) "ഫിസിയോളജി" എന്ന പദം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. [17] ഗലൻ, ഇബ്നു അൽ-നാഫിസ്, മൈക്കൽ സെർവെറ്റസ്, റിയൽഡോ കൊളംബോ, അമാറ്റോ ലുസിറ്റാനോ, വില്യം ഹാർവി എന്നിവരാണ് രക്തചംക്രമണത്തിൽ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയത്. [18] 1610 കളിൽ സാന്റോറിയോ സാന്റോറിയോയാണ് പൾസ് നിരക്ക് ( പൾസിലോജിയം ) അളക്കാൻ ആദ്യമായി ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം താപനില അളക്കാൻ ഒരു തെർമോസ്കോപ്പും ഉപയോഗിച്ചു. [19]

വിഘടിപ്പിച്ച തവളകളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പങ്ക് 1791 ൽ ലുയിഗി ഗാൽവാനി വിവരിച്ചു. 1811-ൽ, സെസാർ ജൂലിയൻ ജീൻ ലെഗല്ലൊഇസ് മൃഗങ്ങളിലെ ശ്വസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റയിലെ ശ്വസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അതേ വർഷം തന്നെ, ചാൾസ് ബെൽ, പിന്നീട് ബെൽ-മഗെൻഡി നിയമം എന്നറിയപ്പെട്ട പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ഇത് സുഷുമ്‌നാ നാഡിയുടെ ഡോർസൽ വെൻട്രൽ റൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തു. 1824-ൽ ഫ്രാങ്കോയിസ് മഗെൻ‌ഡി സെൻസറി റൂട്ടുകൾ വിവരിക്കുകയും ബെൽ-മഗെൻ‌ഡി നിയമം പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നതിന് സമതുലിതാവസ്ഥയിൽ സെറിബെല്ലത്തിന്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

1858-ൽ ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് കണ്ടെത്തി നടപ്പാക്കി, അതിന്റെ ഫലമായി ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള മരണനിരക്ക് ഗണ്യമായ അളവിൽ കുറഞ്ഞു. [20]

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഫിസിയോളജിക്കൽ പരിജ്ഞാനം അതിവേഗം വളരാൻ തുടങ്ങി, പ്രത്യേകിച്ചും മത്തിയാസ് ഷ്ലൈഡന്റെയും തിയോഡോർ ഷ്വാന്റെയും 1838 ലെ സെൽ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ. [21] ഈ സിദ്ധാന്തം കോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് സമൂലമായി പ്രസ്താവിച്ചു.

ആധുനിക കാലഘട്ടം

തിരുത്തുക

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ, മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജീവികളുടെ ശരീരഘടനകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിച്ചു. ഇത് ഒടുവിൽ കംപാരേറ്റീവ് ഫിസിയോളജി, ഇക്കോഫിസിയോളജി എന്നീ മേഖലകളെ വളർത്തി . [22] നട്ട് ഷ്മിഡ്-നീൽസൺ, ജോർജ്ജ് ബാർത്തലോമിവ് എന്നിവരാണ് ഈ മേഖലകളിലെ പ്രധാന വ്യക്തികൾ. ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത്, എവലൂഷനറി ഫിസിയോളജി ഒരു പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗമായി മാറി. [23]

1920 ൽ ഓഗസ്റ്റ് ക്രോഗ്, കാപ്പിലറികളിൽ രക്തയോട്ടം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചതിന് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടി. [20]

ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഫിസിയോളജിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്: [24]

 • പഠിച്ച ടാക്സയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി, അനിമൽ ഫിസിയോളജി, പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി, മൈക്രോബയൽ ഫിസിയോളജി, വൈറൽ ഫിസിയോളജി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം
 • ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി: സെൽ ഫിസിയോളജി, മോളിക്യുലർ ഫിസിയോളജി, സിസ്റ്റംസ് ഫിസിയോളജി, ഓർഗാനിസ്മൽ ഫിസിയോളജി, ഇക്കോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജി, ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫിസിയോളജി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം
 • ഫിസിയോളജിക്കൽ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രക്രിയയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫിസിയോളജി, എൻ‌വയോൺ‌മെൻറ് ഫിസിയോളജി, എവലൂഷനറി ഫിസിയോളജി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം
 • ഗവേഷണത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി: അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി (ഉദാ. മെഡിക്കൽ ഫിസിയോളജി), നോൺ അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി (ഉദാ. കംപാരേറ്റീവ് ഫിസിയോളജി) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം
 1. "Definition of physiology | Dictionary.com" (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2021-01-09.
 2. hvs1001@cam.ac.uk. "What is physiology? — Faculty of Biology". biology.cam.ac.uk (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2018-07-07.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 3. Prosser, C. Ladd (1991). Comparative Animal Physiology, Environmental and Metabolic Animal Physiology (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley-Liss. pp. 1–12. ISBN 978-0-471-85767-9.
 4. 4.0 4.1 Hall, John (2011). Guyton and Hall textbook of medical physiology (12th ed.). Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier. p. 3. ISBN 978-1-4160-4574-8.
 5. Pereda, AE (April 2014). "Electrical synapses and their functional interactions with chemical synapses". Nature Reviews. Neuroscience. 15 (4): 250–63. doi:10.1038/nrn3708. PMC 4091911. PMID 24619342.
 6. "Mental disorders". World Health Organization. WHO. Retrieved 15 April 2017.
 7. "Eszopiclone" (PDF). F.A. Davis. 2017. Archived from the original (PDF) on 2017-11-24. Retrieved April 15, 2017.
 8. "Zolpidem" (PDF). F.A. Davis. Archived from the original (PDF) on 2017-12-22. Retrieved April 15, 2017.
 9. Bergman, Esther M; de Bruin, Anique BH; Herrler, Andreas; Verheijen, Inge WH; Scherpbier, Albert JJA; van der Vleuten, Cees PM (19 November 2013). "Students' perceptions of anatomy across the undergraduate problem-based learning medical curriculum: a phenomenographical study". BMC Medical Education. 13: 152. doi:10.1186/1472-6920-13-152. PMC 4225514. PMID 24252155. Together with physiology and biochemistry, anatomy is one of the basic sciences that are to be taught in the medical curriculum.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
 10. "Plant physiology". Basic Biology. 2019. Retrieved 16 January 2019.
 11. Garland, T., Jr.; P. A. Carter (1994). "Evolutionary physiology" (PDF). Annual Review of Physiology. 56: 579–621. doi:10.1146/annurev.ph.56.030194.003051. PMID 8010752. Archived from the original (PDF) on 2021-04-12. Retrieved 2021-01-09.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 12. "Physiology". Science Clarified. Advameg, Inc. Retrieved 2010-08-29.
 13. Helaine Selin, Medicine Across Cultures: History and Practice of Medicine in Non-Western Cultures (2003), p. 53.
 14. D. P. Burma; Maharani Chakravorty. From Physiology and Chemistry to Biochemistry. Pearson Education. p. 8.
 15. "Early Medicine and Physiology". ship.edu.
 16. Fell, C.; Pearson, F. (November 2007). "Historical Perspectives of Thoracic Anatomy". Thoracic Surgery Clinics. 17 (4): 443–8. doi:10.1016/j.thorsurg.2006.12.001. PMID 18271159.
 17. Wilbur Applebaum (2000). Encyclopedia of the Scientific Revolution: From Copernicus to Newton. Routledge. p. 344. Bibcode:2000esrc.book.....A.
 18. Rampling, M. W. (2016). "The history of the theory of the circulation of the blood". Clinical Hemorheology and Microcirculation. 64 (4): 541–549. doi:10.3233/CH-168031. ISSN 1875-8622. PMID 27791994.
 19. "Santorio Santorio (1561-1636): Medicina statica". Vaulted Treasures. University of Virginia, Claude Moore Health Sciences Library.
 20. 20.0 20.1 "Milestones in Physiology (1822-2013)" (PDF). 1 October 2013. Archived from the original (PDF) on 2017-05-20. Retrieved 2015-07-25. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "physiologyinfo.org" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു
 21. "Introduction to physiology: History, biological systems, and branches". www.medicalnewstoday.com (in ഇംഗ്ലീഷ്). 2017-10-13. Retrieved 2020-10-01.
 22. Feder, ME; Bennett, AF; WW, Burggren; Huey, RB (1987). New directions in ecological physiology. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-34938-3.
 23. Garland, Jr, Theodore; Carter, P. A. (1994). "Evolutionary physiology" (PDF). Annual Review of Physiology. 56 (1): 579–621. doi:10.1146/annurev.ph.56.030194.003051. PMID 8010752. Archived from the original (PDF) on 2021-04-12. Retrieved 2021-01-09.
 24. Moyes, C.D., Schulte, P.M. Principles of Animal Physiology, second edition. Pearson/Benjamin Cummings. Boston, MA, 2008.

ഗ്രന്ഥസൂചിക

തിരുത്തുക

ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി

 • വിഡ്‌മെയർ, ഇപി, റാഫ്, എച്ച്., സ്ട്രാങ്, കെ ടി വാൻഡർസ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി . 11-ാം പതിപ്പ്, മൿഗ്രോ-ഹിൽ, 2009.
 • മാരിബ്, ഇഎൻ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. പത്താം പതിപ്പ്, ബെഞ്ചമിൻ കമ്മിംഗ്സ്, 2012.

അനിമൽ ഫിസിയോളജി

 • ഹിൽ, ആർ‌ഡബ്ല്യു, വൈസ്, ജി‌എ, ആൻഡേഴ്സൺ, എം. അനിമൽ ഫിസിയോളജി, 3rd ed. സിനൗർ അസോസിയേറ്റ്സ്, സണ്ടർലാൻഡ്, 2012.
 • മോയ്‌സ്, സിഡി, ഷുൾട്ടെ, പിഎം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അനിമൽ ഫിസിയോളജി, രണ്ടാം പതിപ്പ്. പിയേഴ്സൺ / ബെഞ്ചമിൻ കമ്മിംഗ്സ്. ബോസ്റ്റൺ, എം‌എ, 2008.
 • റാൻ‌ഡാൽ, ഡി., ബർ‌ഗ്രെൻ‌, ഡബ്ല്യു., ഫ്രഞ്ച്, കെ. എക്കേർട്ട് അനിമൽ ഫിസിയോളജി: മെക്കാനിസം ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ, അഞ്ചാം പതിപ്പ്. ഡബ്ല്യുഎച്ച് ഫ്രീമാൻ ആൻഡ് കമ്പനി, 2002.
 • ഷ്മിത്ത്-നീൽസൺ, കെ. അനിമൽ ഫിസിയോളജി: അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് . കേംബ്രിഡ്ജ് & ന്യൂയോർക്ക്: കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1997.
 • വിതേഴ്സ്, പിസി കംപാരേറ്റീവ് അനിമൽ ഫിസിയോളജി . സോണ്ടേഴ്സ് കോളേജ് പബ്ലിഷിംഗ്, ന്യൂയോർക്ക്, 1992.

പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി

 • ലാർച്ചർ, ഡബ്ല്യൂ. ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഇക്കോളജി (4 മ. ). സ്പ്രിംഗർ, 2001.
 • സാലിസ്ബറി, എഫ്ബി, റോസ്, സിഡബ്ല്യു പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി . ബ്രൂക്സ് / കോൾ പബ് കമ്പനി, 1992
 • ടൈസ്, എൽ., സീഗർ, ഇ. പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി (5 മത് പതിപ്പ്. ), സണ്ടർലാൻഡ്, മസാച്യുസെറ്റ്സ്: സിന au വർ, 2010.

ഫംഗസ് ഫിസിയോളജി

 • ഗ്രിഫിൻ, ഡിഎച്ച് ഫംഗൽ ഫിസിയോളജി, രണ്ടാം പതിപ്പ്. വൈലി-ലിസ്, ന്യൂയോർക്ക്, 1994.

പ്രോട്ടീസ്ഥാൻ ഫിസിയോളജി

 • ലെവാൻഡോവ്സ്കി, എം. ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ്സ്. ഇൻ: സെൽ ഫിസിയോളജി സോഴ്‌സ്ബുക്ക്: എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് മെംബ്രൻ ബയോഫിസിക്‌സ് . ആംസ്റ്റർഡാം; ബോസ്റ്റൺ: എൽസെവിയർ / എപി, 2012.
 • ലെവാൻഡോവ്സ്കി, എം., ഹട്ട്നർ, എസ്എച്ച് (എഡിറ്റർ). ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് പ്രോട്ടോസോ പ . 1, 2, 3 വാല്യങ്ങൾ. അക്കാദമിക് പ്രസ്സ്: ന്യൂയോർക്ക്, എൻ‌വൈ, 1979; രണ്ടാം പതിപ്പ്.
 • ലേബർൺ-പാരി ജെ. എ ഫംഗ്ഷണൽ ബയോളജി ഓഫ് ഫ്രീ-ലിവിംഗ് പ്രോട്ടോസോവ . ബെർക്ക്ലി, കാലിഫോർണിയ: കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്; 1984.

ആൽഗൽ ഫിസിയോളജി

 • ലോബ്ബാൻ, സി‌എസ്, ഹാരിസൺ, പി‌ജെ സീവീഡ് ഇക്കോളജി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി . കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1997.
 • സ്റ്റുവർട്ട്, ഡബ്ല്യുഡിപി (എഡി.) ). ആൽഗൽ ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി . ബ്ലാക്ക്വെൽ സയന്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഓക്സ്ഫോർഡ്, 1974.

ബാക്ടീരിയൽ ഫിസിയോളജി

 • എൽ-ഷാരൂഡ്, ഡബ്ല്യൂ. (എഡി.) ). ബാക്ടീരിയൽ ഫിസിയോളജി: എ മോളിക്യുലർ അപ്രോച്ച് . സ്പ്രിംഗർ-വെർലാഗ്, ബെർലിൻ-ഹൈഡൽബർഗ്, 2008.
 • കിം, ബി‌എച്ച്, ഗാഡ്, എം‌ജി ബാക്ടീരിയൽ ഫിസിയോളജി, മെറ്റബോളിസം . കേംബ്രിഡ്ജ്, 2008.
 • മോറ്റ്, എജി, ഫോസ്റ്റർ, ജെഡബ്ല്യു, സ്‌പെക്ടർ, എംപി മൈക്രോബയൽ ഫിസിയോളജി, 4 മ. വൈലി-ലിസ്, Inc. ന്യൂയോർക്ക്, NY, 2002.

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
 • ഫിസിയോളജി INFO.org അമേരിക്കൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്പോൺസർ ചെയ്ത പൊതു വിവര സൈറ്റ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫിസിയോളജി&oldid=3778409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്