500 -ലേറെ സ്പീഷിസുകൾ ഉള്ള സസ്യജനുസുകൾ

ഇതു വരെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ 500 -ൽ ഏറെ സ്പീഷിസുകൾ ഉള്ള സപുഷ്പി ജനുസുകൾ 57 എണ്ണമാണുള്ളത്. ഇവയിൽ 3000 -ൽ ഏറെ സ്പീഷിസുകൾ ഉള്ള അസ്ട്രാഗാലസ് എന്ന പയർകുടുംബത്തിലെ ജനുസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഒരേ ഒരു അംഗം മാത്രമുള്ള ജനുസ് മുതൽ ആയിരത്തിലേറെ അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ജനുസുകളെപ്പറ്റി സസ്യവർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ ശൈശവദശയിൽത്തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജനുസിലും നൂറിലേറെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ലിനേയസ് പോലും കരുതിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കിൽ (അന്ന്) 56 ജനുസുകൾ ഉള്ള യൂഫോർബിയ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അംഗങ്ങൾ ഉള്ള സസ്യജനുസ്.

A buttercup flower, with three yellow petals out of five.
Agamospecies in the Ranunculus auricomus complex help to swell the number of species in the genus Ranunculus.

500 -ലേറെ സ്പീഷിസുകൾ ഉള്ള സസ്യജനുസുകളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

 
ആസ്ട്രഗലസ് അഗ്നിസിഡസ് ഉൾപ്പെടെ 3,200 ലധികം ഇനങ്ങളുള്ള ആസ്ട്രഗലസ് ആണ് ഏറ്റവും അംഗങ്ങളുള്ള സസ്യജനുസ്
 
ബോഫില്ലം ഗുട്ടുലാറ്റം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം സ്പീഷീസുകളുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ പൂച്ചെടികളുടെ ജനുസ്സാണ് ബൾബോഫില്ലം.
 
സൈക്കോട്രിയ മരിനിയാന ഉൾപ്പെടെ 1,900 ലധികം ഇനങ്ങളുള്ള സൈക്കോട്രിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ജനുസാണ്
 
യൂഫോർബിയ അമിഗ്ഡലോയ്ഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ 1,800 ലധികം സ്പീഷിസുകളുള്ള യൂഫോർബിയ നാലാമത്തെ വലിയ സസ്യജനുസാണ്
 
കാരെക്സ് പൈലൂലിഫെറ ഉൾപ്പെടെ 1,700 ൽ അധികം ഇനം സ്പീഷിസുകളുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ജനുസാണ് കാരെക്സ്
റാങ്ക് ജനുസ് സ്പീഷിസ് സസ്യകുടുംബം
1 ആസ്ട്രാഗാൽസ് 3,270 ഫാബേസീ
2 ബൾബോഫൈല്ലം 2,032 ഓർക്കിഡേസീ
3 സൈക്കോട്രിയ 1,951 റൂബിയേസീ
4 യൂഫോർബിയ 1,836 യൂഫോർബിയേസീ
5 കാരക്സ് 1,795 സൈപ്പറേസീ
6 ബിഗോണിയ 1,484 ബിഗോണിയേസീ
7 ഡെൻഡ്രോബിയം 1,371 ഓർക്കിഡേസീ
8 അക്കേഷ്യ ഏതാണ്ട് 1,353 ഫാബേസീ
9 സൊളാനം ഏതാണ്ട് 1,250 സൊളാനേസീ
10 സെനേഷ്യോ ഏതാണ്ട് 1,250 ആസ്റ്ററേസീ
11 ക്രോട്ടൻ 1,223 യൂഫോർബിയേസീ
12 പ്ല്യൂറോതാലിസ് 1,120+ ഓർക്കിഡേസീ
13 യുജീനിയ 1,113 മിർട്ടേസീ
14 പൈപർ 1,055 പൈപരേസീ
15 അർഡീസിയ 1,046 പ്രിമുലേസീ
16 സൈസീജിയം 1,041 മിർട്ടേസീ
17 റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ഏതാണ്ട് 1,000 എറിക്കേസീ
18 മിക്കോണിയ 1,000 മെലസ്റ്റോമറ്റേസീ
19 പെപ്പെറോമിയ 1,000 പൈപരേസീ
20 സാൽവിയ 945 ലാമിയേസീ
21 എറിക്ക 860 എറിക്കേസീ
22 ഇംപേഷ്യൻസ് 850 ബൾസാമിനേസീ
23 സൈപ്പറസ് 839 സൈപ്പറേസീ
24 ഫൈല്ലാന്തസ് 833 ഫൈല്ലാന്തേസീ
25 അലിയം 815 അമാരില്ലിഡേസീ
26 എപിഡെൻഡ്രം 800 ഓർക്കിഡേസീ
27 വെർണോണിയ 800–1,000 ആസ്റ്ററേസീ
28 ലെപന്തസ് ഏതാണ്ട് 800 ഓർക്കിഡേസീ
29 ആന്തൂറിയം 789 അരേസീ
30 ഡയോസ്പൈറോസ് 767 എബെണേസീ
31 ഫൈക്കസ് 750 ഫൈക്കസ്
32 സിലേനി 700 കാര്യോഫില്ലേസീ
33 ഇൻഡിഗോഫെറ 700+ ഫാബേസീ
34 ഓക്സാലിസ് 700 ഓക്സാലിഡേസീ
35 ക്രോട്ടലേറിയ 699 ഫാബേസീ
36 സെന്റോറിയ 695 ആസ്റ്ററേസീ
37 കാഷ്യ 692 ഫാബേസീ
38 യൂക്കാലിപ്റ്റസ് 681 മിർട്ടേസീ
39 ഒൻസീഡിയം 680 ഓർക്കിഡേസീ
40 ഗാലിയം 661 റൂബിയേസീ
41 കൗസീനിയ 655 ആസ്റ്ററേസീ
42 ഇപ്പോമിയ 650 കൊൺവുൾവുലേസീ
43 ഡയസ്‌കൊറിയ 631 ഡയസ്കൊറിയേസീ
44 സൈർട്ടാൻഡ്ര 622 ജെസ്നേറിയേസീ
45 ഹെലിക്രിസം 600 ആസ്റ്ററേസീ
46 റാണുൺകുലസ് 600 റാണുൻകുലേസീ
47 ഹാബെനേറിയ 600 ഓർക്കിഡേസീ
48 ജസ്റ്റീഷ്യ 600 അക്കാന്തേസീ
49 ഷെഫ്ലീറ 584 അരാലിയേസീ
50 ഇക്സോറ 561 റൂബിയേസീ
51 ബെർബെറിസ് 556 ബെർബെറിഡേസീ
52 ക്വെർക്കസ് 531 ഫാഗേസീ
53 പൻടാനസ് ഏതാണ്ട് 520 പണ്ടാനേസീ
54 പാനിക്കം 500+ പൊവേസീ
55 എറിയ 500 ഓർക്കിഡേസീ
56 പോളിഗാല 500 പോളീഗാലേസീ
57 പൊടെന്റില 500 റോസേസീ

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക