തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പംതിരുത്തുക

നിലവിൽ മലയാളം തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്. (100x78). എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നിടത്ത് (200x150) ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹോമിൽ (400x300) വരെ കാണാം. പ്രധാന താളിന്റെ ഭംഗിക്കും, തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം ഒന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിനും അത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.--സുഹൈറലി 05:37, 8 ജൂലൈ 2016 (UTC)[]

ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായംതിരുത്തുക

നിജിലിന്റെ ചോദ്യം കാണുക

ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം വായനക്കാരിൽ നിന്നും ആരായാൻ Article Feedback എന്നൊരു ചേർപ്പ് മീഡിയാവിക്കിയിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത താളുകളിൽ ഈ സംവിധാനം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെനിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ വിക്കിയിൽ ചേർക്കണോ? അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുന്നു.--Vssun (സുനിൽ) 02:30, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]

തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വിക്കി ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതെത്ര കണ്ട് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:21, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. --RameshngTalk to me 03:38, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]
മലയാളം വിക്കി പോലുള്ള ചെറിയ വിക്കികളിൽ ഇതാവശ്യമില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --അനൂപ് | Anoop 05:16, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളിൽ(മാത്രം) ചേർക്കുന്നതിനോട് അനുകൂലം--കിരൺ ഗോപി 06:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]
എല്ലാ ലേഖനങ്ങൾക്കും ഈ സംവിധാനം നൽകേണ്ടതാണു്. ലേഖനങ്ങളുടെ നിലവാരമുയർത്താനും, വിക്കിയിലെ പങ്കാളിത്തമുയർത്താനും ഇതു് ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും. --Anilankv 06:19, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]
ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വിക്കിയിലെ പങ്കാളിത്തം ഉയരുന്നത് എന്നൊന്നു വിശദമാക്കാമോ? --അനൂപ് | Anoop 06:31, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ മാത്രം പോര, അത്യാവശ്യം വിവരണമുള്ള ലേഖനങ്ങളിലും ഈ ചേർപ്പ് വേണം. എന്നാൽ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളെ ഈ ചേർപ്പിൽ നിന്നും "അരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അരിപ്പ" ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുകൂലം. ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വിക്കി വളരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 07:23, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിലവാരമുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർത്താക്കൾക്ക് പ്രോത്സാഹനകരവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ലേഖനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രയോജനകരമാണ് . അതിനാൽ സാമാന്യ വിവരണങ്ങളുള്ള ലേഖനങ്ങളിലടക്കം ഇതുൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് കരുതുന്നു— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Tgsurendran (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
ഈ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ഡാഷ്ബോഡും കാണുക. --Vssun (സുനിൽ) 15:29, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)[]

ലേഖനത്തെ പറ്റിയുള്ള വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായമറിയുന്നത് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം.ഇതേപറ്റിയുള്ള തീരുമാനം എന്താണ് വോട്ടെടുപ്പോ അതോ കൂടുതൽ ചർച്ചയോ?--നിജിൽ 18:30, 1 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[]

ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ സംവിധാനം ചേർക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സമവായമായിട്ടില്ല. ഈ ടൂളിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബഗ് ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 09:08, 4 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[]

ബഗ് കാണുക. --Vssun (സുനിൽ) 08:32, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[]

ലേഖനങ്ങളുടെ വലിപ്പം നോക്കി അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ലേഖനങ്ങളെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കല്ലേ. ഉദാ: > 25,000 bytes.--Jairodz സം‌വാദം 08:49, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[]
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾക്കു പുറമേ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോലെ good articles എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ടാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ എന്ന നിലവാരത്തിലെത്താത്ത എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഉള്ളടക്കം ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ?അങനെയായാൽ Article Feedback good articlesനും തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യാം--നിജിൽ 12:56, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[]

വർഗ്ഗം:അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എന്ന ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിര. ലേഖനങ്ങളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. --Vssun (സുനിൽ) 17:28, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[]

ഇതിന്റെ തീരുമാനമൊന്നും ആയില്ലേ--നിജിൽ പറയൂ 16:59, 4 നവംബർ 2011 (UTC)[]

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളിൽ(മാത്രം) ചേർക്കുന്നതിനോട് അനുകൂലം--കാളത്തോട് (സംവാദം) 06:59, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[]

മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ചർച്ച നടന്നിരുന്നു.ഈ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ വന്നോ--സുഹൈറലി 07:11, 23 ജനുവരി 2016 (UTC)[]

Wikipedia Asian Month 2015തിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിയും പങ്കെടുക്കണ്ടേ ? ഏഷ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിലെത്തിയ്ക്കുന്നതിനായൊരു തിരുത്തൽ യത്നം. Wikipedia Asian Month is an online Edit-a-thon aimed at enhancing the understanding among Asian Wikipedia communities. The Wikipedia Asian Month plans to take place in November 2015, each of the participating communities will run a local Wikipedia Edit-a-thon on their own language Wikipedias, which promote editors create or improve the Wikipedia content about Asia except their own country. Although this is an Asian Month, the participating community is not limited in Asia. As one of the parts of friendship of Wikipedia Asian Community, each participants who create at least five articles that fulfill the criteria will receive a special designed Wikipedia postcard from other participating countries.കൂടുതൽ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:56, 14 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[]

തീർച്ചയായും---ഉപയോക്താവ്ː ːAkbarali (സംവാദം) 15:43, 14 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[]

  - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 07:59, 15 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[]
വിക്കിപീഡിയ:ഏഷ്യൻ മാസം 2015 എന്ന താൾ തുടങ്ങി. User:Ranjithsijiക്ക് നന്ദി  --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 02:59, 3 നവംബർ 2015 (UTC)[]
ഉ:Akbarali, ഉ:Irvin_calicut തുടങ്ങി എല്ലാവരും ചേർന്നാൽ സംഗതി ഉഷാർ--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:14, 3 നവംബർ 2015 (UTC)[]

നുമ്മ റെഡി ബായ് - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 15:06, 3 നവംബർ 2015 (UTC)[]

SandBoxതിരുത്തുക

പുതുമുഖങ്ങൾ വിക്കിയിലെത്തുന്ന തോത് അടുത്തിടെ വർദ്ദിച്ചു വരികയാണല്ലോ. ഇവർക്ക് നിലവിൽ ട്രെയൽ ലേഖനം എഴുതാൻ വല്ല ഇടവുമുണ്ടോ? പലപ്പോഴും ഇത്തരം പരീക്ഷണ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ടാഗ് ചേർക്കുകയോ, നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ, പ്രശ്നങ്ങളുന്നയിക്കയോ, നന്നാക്കിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതോടെ അവർക്ക് ട്രയൽ നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് നഷ്ടമാവുന്നത്. അത്തരം പരിശീലനത്തിന് ഹോമിൽ തന്നെ വിക്കിപീഡിയ ഏർപ്പാടാക്കിയ ഇടമാണ് SandBox എന്ന് തോന്നുന്നു. മലയാളത്തിലുള്ള എഴുത്തു കളരി അതല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. playground എന്നർഥത്തിലുള്ള വാക്കാണ് അറബിവിക്കിയിലുള്ളത്. എഴുത്തുകളരി എന്ന പേരിൽ തന്നെയോ ഇതിന് സമാനമായ വല്ല പദവും വെച്ചോ അത് മലയാളത്തിലും കൊണ്ടു വരേണ്ടതല്ലേ?. ഇംഗ്ലീഷിൽ This is the user sandbox of User. A user sandbox is a subpage of the user's user page. It serves as a testing spot and page development space for the user and is not an encyclopedia article. എന്ന് കാണുന്നു. പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ലേഖനങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഉപകരിക്കും. മാത്രമല്ല, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി റിവ്യൂ ചെയ്യാനായി സമർപ്പിക്കാനും ബട്ടനുണ്ട്. --സുഹൈറലി 13:52, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)[]

സുഹൈറലി, നിലവിൽ, പൂമുഖത്ത് തന്നെ ഇടതുവശം കാണുന്ന കണ്ണികളിൽ ലേഖനം തുടങ്ങുക, എഴുത്തുകളരി എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അവ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവയല്ലേ ? മാത്രമല്ല, പുതിയ ഉപയോക്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിലും ഇവയുടെ കണ്ണി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ അംഗത്വമെടുക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവർക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ എഴുത്തുകളരിയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഹെൽപ്പ് ഇൻഡക്സ് എന്ന ഭാഗം ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. --Adv.tksujith (സംവാദം) 14:58, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)[]
അതൊന്നും SandBox പകരമല്ല. എഴുത്തുകളരിക്ക് പകരം SandBox പേജ് ആരംഭിച്ചാൽ മതിയാവും. അതായത് SandBox ൽ എഴുതിയ ലേഖനം അയാൾക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതു സമയവും നമ്മൾ ഡ്രാഫ്ട് ചെയ്ത ലേഖനം അതു പോലെ ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരാൾ അതിൽ ഇടപെടില്ല. ലേഖനം തുടങ്ങുക പോലുള്ള പേജുകൾ തുറന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മലയാളം വിക്കിയിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സം?--സുഹൈറലി 08:52, 7 ജനുവരി 2016 (UTC)[]

2016 ഹാക്കത്തോൺതിരുത്തുക

2016 ജനുവരിയിൽ ഹാക്കത്തോൺ നടക്കുമെന്ന് സംഗമോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനുവരിയിൽ നടക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ നടക്കും?---സുഹൈറലി 14:16, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)[]

എഡിറ്റത്തോൺ പരിഭാഷതിരുത്തുക

എഡിറ്റത്തോൺ എന്നതിന് തിരുത്തോൺഎന്ന് മലയാളീകരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ--സുഹൈറലി 07:04, 23 ജനുവരി 2016 (UTC)[]

തിരുത്തൽ യജ്ഞം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ടു്. അതുതന്നെ തുടർന്നാൽ പോരേ --അഖിലൻ 12:33, 23 ജനുവരി 2016 (UTC)[]

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ( പാർക്ക്, മൃഗശാല, മ്യൂസിയം, ഇടിസി)തിരുത്തുക

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ( പാർക്ക്, മൃഗശാല, മ്യൂസിയം, ഇടിസി) തുടങ്ങിയവക്ക് ഒരു കാറ്റഗറിയോ പേജോ ഉണ്ടോ? അതത് സഥലങ്ങളും കാറ്റഗറികളും അവക്ക് റേറ്റിങ്ങ് കൊടൂക്കാനും ഒരു ഒപ്ഷൻ വേണം.

സാഹിത്യതിരുത്തൽ യജ്ഞംതിരുത്തുക

എന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വച്ച് ഇൗ വർഷം ഏപ്പ്രിൽ-23-ന് വിശ്വസാഹിത്യക്കാരൻ ഷേക്കസ്പിയറിന്റെ 400ാം ചരമദിനവും 452ാം ‌ജന്മദിനവും മാണ്.മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ഒരു സാഹിത്യതിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്താമെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യക്കാരനോടും മുഴുവൻ സാഹിത്യലോകത്തോടുമുളള നമ്മുടെ ആദരവിന്റെ പ്രകടനമാവും ഇത്.അറിവ് (സംവാദം) 05:23, 1 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

വനിതാദിന യജ്ഞം കഴിയുമ്പോഴേക്കു് അത്യാവശ്യമായ രണ്ടുമൂന്നു യജ്ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യൂവിലുണ്ടു്.
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നിയമസഭാപ്രസ്ഥാനം നമ്മുടേതാണു്. നമ്മുടെ നിയമസഭയുടേയും സാമാജികന്മാരുടേയും മന്ത്രിസഭകളുടേയും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടേയും സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു സ്മരണിക നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അതിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര-ചരിത്രഗവേഷകരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണു്. എന്നാൽ PDF രൂപത്തിലുള്ള ആ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കു് എളുപ്പം (സെർച്ച് വഴി) ഇപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, നമുക്കാവശ്യമുള്ളതുപോലെ അപ്പപ്പോൾ ക്രോഢീകരിക്കാവുന്ന നിലയിലല്ല ആ വിവരങ്ങൾ അവിടെയുള്ളതു്.
കേരളനിയമസഭയുടേയും മന്ത്രിസഭയുടേയും വിവരങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവ ഇനിയും ഏറെ മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടു്. നാം 20-30 പേർ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ടു് ഉത്സാഹിച്ചാൽ, :തെരഞ്ഞെടുപ്പാവുമ്പോഴേക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമായ ഇടമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു് മാറാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഇതേ വിവരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റു വിക്കികളിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാനും കഴിയും.
ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു തീവ്രയജ്ഞമായാലോ? വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 09:16, 1 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

നല്ല ഒരാശയമാണ് ഇത്.എന്നാൽ ഇത് 10 ദിവസം മുൻപോ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞോ നടത്ത​​ണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.കാരണം 400ാമത്തെ ചരമവാർഷികത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് 16-നാണല്ലോ...സമയം ധാരാളമുണ്ട്അറിവ് (സംവാദം) 13:41, 1 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആശയത്തോട് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ 2016 തിരത്തൽ യജ്ഞം എന്ന പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഷേക്സ്പിയർ മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ എത്രപേരിൽ ആവേശം ജനിപ്പിക്കും എന്നറിയില്ല. ഇലക്ഷനാണെങ്കിൽ ധാരാളം പങ്കാളികളെ കിട്ടും. അതിന് ഒരുമാസം എടുത്താലും തരക്കേടില്ല. മീഡിയാ അറ്റൻഷനും കിട്ടും. Adv.tksujith (സംവാദം) 04:39, 2 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

സുജിത്ത് സാർ,ലോകവനിതാദിനത്തിന് മലയാളിസമൂഹവുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിന് മലയാളിസമൂഹവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്നു ലോകപുസ്തകദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.നാഞ്ഞൂറാമത്തെ ചരമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷം നടക്കുന്നതിനൊപ്പം കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമിയിലും ആഘോഷം നടക്കുന്നത് ഷേക്കസ്പിയറിന്റെ ആഗോളപ്രസക്തിക്ക് ദ്രഷ്ടാന്തമാണ്.ഒപ്പം തന്നെ സാഹിത്യതിരുത്തൽയജ്ഞത്തിനു ആൾക്കാരെ കിട്ടാതിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.സാഹിത്യാസ്വാദകർക്ക് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചച്ചും സാഹിത്യകൃതികളെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യകാരന്മാരെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യസമ്പന്ധിയായ മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വിലപ്പെട്ട സമ്പാവന നൽകാനാകും.എന്നാൽ മീഡിയാവിക്കി അറ്റൻഷൻ ആണ് പ്രധാനലക്ഷ്യം എങ്കിൽ സാഹിത്യതിരുത്തൽയജ്ഞം നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുഅറിവ് (സംവാദം) 11:00, 6 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

ദുഃഖം തോനുന്നു.ഇന്നലെ ഷേക്സ്പിയറിനറെ ജന്മദിനം, 400ചരമദിനം&ലോകപുസ്തകദിനം എന്നിവ വിക്കിപീഡിയയെ സമ്പദിച്ച് യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ലാതെ കടന്നുപോയി.ഈ ദിനം നല്ല പോലെ ആചരിക്കുവാനുളള ഒരു ആശയമായിരുന്നു സാഹിത്യതിരുത്തൽ യജ്ഞം.അതു നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനുകാരണമായി പറഞ്ഞത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുളള ഒരു തിരുത്തൽയജ്ഞമായിരുന്നു.എന്നാൽ ഏപ്രിൽ23 കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരുത്തൽയജ്ഞം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.ഇത്രയും താമസം ക്ഷമിക്കാവുന്നതേയുളളുവെങ്കിൽ സാഹിത്ത്യതിരുത്തൽയജ്ഞം നടത്താമായിരുന്നില്ലേ എന്നു സംശയിച്ചുപോകുന്നു......അറിവ് (സംവാദം) 13:48, 24 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

നിയമസഭ വിക്കിയിലേക്കു് (മദ്ധ്യവേനൽ വിക്കിരചനായജ്ഞം)തിരുത്തുക

(മുകളിലെ ചർച്ചയിലെ അഭിപ്രായം പ്രത്യേക വിഭാഗമായി എടുത്തെഴുതുന്നു). വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 13:22, 6 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC) []

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നിയമസഭാപ്രസ്ഥാനം നമ്മുടേതാണു്. നമ്മുടെ നിയമസഭയുടേയും സാമാജികന്മാരുടേയും മന്ത്രിസഭകളുടേയും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടേയും സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു സ്മരണിക നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അതിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര-ചരിത്രഗവേഷകരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണു്. എന്നാൽ PDF രൂപത്തിലുള്ള ആ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കു് എളുപ്പം (സെർച്ച് വഴി) ഇപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, നമുക്കാവശ്യമുള്ളതുപോലെ അപ്പപ്പോൾ ക്രോഢീകരിക്കാവുന്ന നിലയിലല്ല ആ വിവരങ്ങൾ അവിടെയുള്ളതു്.

കേരളനിയമസഭയുടേയും മന്ത്രിസഭയുടേയും വിവരങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവ ഇനിയും ഏറെ മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടു്. നാം 20-30 പേർ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ടു് ഉത്സാഹിച്ചാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പാവുമ്പോഴേക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമായ ഇടമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു് മാറാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഇതേ വിവരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റു വിക്കികളിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാനും കഴിയും. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു തീവ്രയജ്ഞമായാലോ? വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 13:22, 6 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC) []

സ്മരണിക pdf link please സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق (സംവാദം) 11:42, 9 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

സന്തുലിതംതിരുത്തുക

ഒരു ലേഖനം സന്തുലിതമല്ല, എന്ന് ഒരാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിനെ, ആ ടാഗിനെ മാറ്റാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? ആരും, പ്രഖ്യാപിച്ച ആൾ ആടക്കം പിന്നീട് സംവാദങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുകയും അതു മാറ്റാൻ വേണ്ടതു ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആജന്മം ആ റ്റാഗും താങ്ങിവേണോ ആ ലേഖനം നിലനിൽക്കാൻ?--Vinayaraj (സംവാദം) 02:11, 2 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

ഒന്നുകിൽ ടാഗ് മാറ്റണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആ ലേഖനം സന്തുലിതമാക്കാനായി യത്നിക്കാമല്ലോ ! മറ്റൊരു വഴി, നോട്ടീസിട്ടിട്ടും സന്തുലിതമാക്കാൻ ആരം തന്നെ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സന്തുലിതമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അത് സംവാദത്താളിൽ കുറിച്ച ശേഷം ചെയ്യാം. അതിലൂടെയും ലേഖനം സന്തുലിതമാക്കാം. അല്ലാതെ, സന്തുലിതമല്ല എന്ന ടാഗ് അങ്ങനെ ആക്കാതെ എടുത്തുകളയുക ശരിയല്ല. Adv.tksujith (സംവാദം) 04:36, 2 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)[]

താൾ സേവ് ചെയ്യുക ==> താൾ നിക്ഷേപിക്കുകതിരുത്തുക

At present on Malayalam Wikipedia Edit page the label for "Save page" button is translated as "താൾ സേവ് ചെയ്യുക". I suggest to name/label this button as "താൾ നിക്ഷേപിക്കുക". Malayalam word "നിക്ഷേപിക്കുക" means "put", "deposit" etc in English, and the operation "Save page" do is equivalent of "put" operation on server, or otherwise equivalent "deposit"ing an updated copy page on server. --QuickFixMe (സംവാദം) 17:35, 22 ജൂൺ 2016 (UTC)[]