ഗ്രൂപ്പ് 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ആൽക്ക­ലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ നിക്റ്റൊ­ജനുകൾ ചാൽക്കൊ­ജനുകൾ ഹാലൊ­ജനുകൾ ഉൽകൃഷ്ട വാതക­ങ്ങൾ
Period

1

[[hydrogen |ഹൈഡ്ര­ജൻ1H1.008 [[helium |ഹീ­ലിയം2He4.0026
2 [[lithium |ലിഥി­യം3Li6.94 [[beryllium |ബെറില്ലി­യം4Be9.0122 [[boron |ബോറോൺ5B10.81 [[carbon |കാർബൺ6C12.011 [[nitrogen |നൈട്ര­ജൻ7N14.007 [[oxygen |ഓക്സി­ജെൻ8O15.999 [[fluorine |ഫ്ലൂ­റിൻ9F18.998 [[neon |നിയോൺ10Ne20.180
3 [[sodium |സോ­ഡിയം11Na22.990 [[magnesium |മഗ്നീ­ഷിയം12Mg24.305 [[aluminium |അലൂമി­നിയം13Al26.982 [[silicon |സിലി­ക്കൺ14Si28.085 [[phosphorus|ഫോസ്ഫ­റസ്15P30.974 [[sulfur |ഗന്ധകം16S32.06 [[chlorine |ക്ലോ­റിൻ17Cl35.45 [[argon |ആർഗോൺ18Ar39.948
4 [[potassium |പൊട്ടാ­സ്യം19K39.098 [[calcium |കാൽ‌­സ്യം20Ca40.078 [[scandium |സ്കാൻ­ഡിയം21Sc44.956 [[titanium |ടൈറ്റാ­നിയം22Ti47.867 [[vanadium |വനേ­ഡിയം23V50.942 [[chromium |ക്രോ­മിയം24Cr51.996 [[manganese |മാംഗ­നീസ്25Mn54.938 [[iron |ഇരുമ്പ്26Fe55.845 [[cobalt |കൊബാൾട്ട്27Co58.933 [[nickel |നിക്കൽ28Ni58.693 [[copper |ചെമ്പ്29Cu63.546 [[zinc |നാകം30Zn65.38 [[gallium |ഗാലിയം31Ga69.723 [[germanium |ജെർമേ­നിയം32Ge72.630 [[arsenic |ആർസെ­നിക്33As74.922 [[selenium |സെലീ­നിയം34Se78.971 [[bromine |ബ്രോമിൻ35Br79.904 [[krypton |ക്രി­പ്റ്റോൺ36Kr83.798
5 [[rubidium |റൂബി­ഡിയം37Rb85.468 [[strontium |സ്ട്രോൺ­ഷിയം38Sr87.62 [[yttrium |യിട്രിയം39Y88.906 [[zirconium |സിർകോ­ണിയം40Zr91.224 [[niobium |നയോ­ബിയം41Nb92.906 [[molybdenum|മൊളി­ബ്ഡിനം42Mo95.95 [[technetium|ടെക്നീ­ഷ്യം43Tc​[98] [[ruthenium |റുഥീ­നിയം44Ru101.07 [[rhodium |റോ­ഡിയം45Rh102.91 [[palladium |പലേ­ഡിയം46Pd106.42 [[silver |വെള്ളി47Ag107.87 [[cadmium |കാഡ്മി­യം48Cd112.41 [[indium |ഇൻഡിയം49In114.82 [[tin |വെളുത്തീയം50Sn118.71 [[antimony |ആന്റി­മണി51Sb121.76 [[tellurium |ടെലൂ­റിയം52Te127.60 [[iodine |അയോഡിൻ53I126.90 [[xenon |സെനൊൺ54Xe131.29
6 [[caesium |സീ­സിയം55Cs132.91 [[barium |ബേരിയം56Ba137.33 [[lanthanum |ലാ­ന്തനം57La138.91 1 asterisk [[hafnium |Hഹാഫ്നി­യം72Hf178.49 [[tantalum |ടാന്റ­ലം73Ta180.95 [[tungsten |ട­ങ്സ്റ്റൺ74W183.84 [[rhenium |റീനി­യം75Re186.21 [[osmium |ഓസ്മി­യം76Os190.23 [[iridium |ഇറിഡിയം77Ir192.22 [[platinum |പ്ലാറ്റി­നം78Pt195.08 [[gold |സ്വർണം79Au196.97 [[Mercury (element)|മെർ­ക്കുറി80Hg200.59 [[thallium |താലിയം81Tl204.38 [[lead |കറുത്തീയം82Pb207.2 [[bismuth |ബി­സ്മത്83Bi208.98 [[polonium |പൊളോ­ണിയം84Po​[209] [[astatine |ആസ്റ്റ­റ്റീൻ85At​[210] [[radon |റഡോൺ86Rn​[222]
7 [[francium |ഫ്രാൻ­സിയം87Fr​[223] [[radium |റേ­ഡിയം88Ra​[226] [[actinium |ആക്റ്റിനി­യം89Ac​[227] 1 asterisk [[rutherfordium|റൂഥർ­ഫോർഡിയം104Rf​[267] [[dubnium |ഡബ്നി­യം105Db​[268] [[seaborgium |സീബോർ­ജിയം106Sg​[269] [[bohrium |ബോറി­യം107Bh​[270] [[hassium |ഹസ്സി­യം108Hs​[270] [[meitnerium |മെയ്റ്റ്നേ­റിയം109Mt​[278] [[darmstadtium |ഡാംസ്റ്റർ­ഷ്യം110Ds​[281] [[roentgenium |റോൺജ­നിയം111Rg​[282] [[copernicium |കോപ്പർനി­ക്കിയം112Cn​[285] [[nihonium |നിഹോ­നിയം113Nh​[286] [[flerovium |ഫ്ലെറോ­വിയം114Fl​[289] [[moscovium |മോസ്കോ­വിയം115Mc​[290] [[livermorium |ലിവർ­മോറിയം116Lv​[293] [[tennessine |ടെന്ന­സ്സൈൻ117Ts​[294] [[oganesson |ഒഗാ­നെസൻ118Og​[294]
1 asterisk [[cerium |സീറിയം58Ce140.12 [[praseodymium|പ്രസിയോ­ഡൈമിയം59Pr140.91 [[neodymium |നിയോ­ഡൈമിയം60Nd144.24 [[promethium |പ്രൊമി­തിയം61Pm​[145] [[samarium |സമേ­റിയം62Sm150.36 [[europium |യൂറോ­പ്പിയം63Eu151.96 [[gadolinium |ഗാഡോലി­നിയം64Gd157.25 [[terbium |ടെർ­ബിയം65Tb158.93 [[dysprosium |ഡിസ്പ്രോ­സിയം66Dy162.50 [[holmium |ഹോ­മിയം67Ho164.93 [[erbium |എർബിയം68Er167.26 [[thulium |തൂലിയം69Tm168.93 [[ytterbium |യിറ്റെർ­ബിയം70Yb173.05 [[lutetium |ലുറ്റീ­ഷ്യം71Lu174.97  
1 asterisk [[thorium |തോറി­യം90Th232.04 [[protactinium|പ്രൊട്ടക്റ്റി­നിയം91Pa231.04 [[uranium |യുറേ­നിയം92U238.03 [[neptunium |നെപ്റ്റ്യൂ­ണിയം93Np​[237] [[plutonium |പ്ലൂട്ടോ­ണിയം94Pu​[244] [[americium |അമേരി­ക്കം95Am​[243] [[curium |ക്യൂറിയം96Cm​[247] [[berkelium |ബെർക്കീ­ലിയം97Bk​[247] [[californium |കാലി­ഫോർണിയം98Cf​[251] [[einsteinium |ഐൻ­സ്റ്റൈനിയം99Es​[252] [[fermium |ഫെർ­മിയം100Fm​[257] [[mendelevium|മെന്റ­ലീവിയം101Md​[258] [[nobelium |നൊബീ­ലിയം102No​[259] [[lawrencium |ലോറെ­ൻഷ്യം103Lr​[266]
black=Solid green=Liquid red=Gas grey=Unknown Color of the atomic number shows state of matter (at 0 °C and 1 atm)
Primordial From decay Synthetic Border shows natural occurrence of the element
Standard atomic weight (Ar)[1]
  • Ca: 40.078 — Formal short value, rounded (no uncertainty)[2]
  • Po: [209] — mass number of the most stable isotope
Background color shows subcategory in the metal–metalloid–nonmetal trend:
Metal Metalloid Nonmetal Unknown
chemical
properties
Alkali metal Alkaline earth metal Lan­thanide Actinide Transition metal Post-​transition metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal Noble gas
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. IUPAC 2016, Table 2, 3 combined; uncertainty removed.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Periodic_table&oldid=3056746" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്