ഒന്നാം പിരീഡ് മൂലകങ്ങൾ

(Period 1 element എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Period 1 in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson

ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുള്ള മൂലകങ്ങളെയാണ് ഒന്നാം പിരീഡ് മൂലകങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ആറ്റോമികസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വരികളായും നിരകളായും മൂലകങ്ങളെ ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. രാസസ്വഭാവങ്ങൾ ഒരേപോലെയാകുമ്പോൾ സമാനസ്വഭാവമുള്ള മറ്റുമൂലകങ്ങളുടെ അടിയിൽ അവരെ വേരെ വരിയിൽ തരംതിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കുറവ് അംഗങ്ങളുള്ള ഒന്നാം വരിയിൽ ആകെ രണ്ട് മൂലകങ്ങളെയുള്ളൂ, ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും.

ആവർത്തനസ്വഭാവങ്ങൾതിരുത്തുക

ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ ഒന്നാം പിരീഡ് മൂലകങ്ങളുടെ സ്ഥാനംതിരുത്തുക

മൂലകങ്ങൾതിരുത്തുക

മൂലകം സ്വഭാവം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
1 H Hydrogen Reactive nonmetal 1s1
2 He Helium Noble gas 1s2

ഹൈഡ്രജൻതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: ഹൈഡ്രജൻ
 
Hydrogen discharge tube
 
Deuterium discharge tube

ഹീലിയംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: ഹീലിയം
 
Helium discharge tube

അവലംബംതിരുത്തുക

അധികവായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

  • Bloch, D. R. (2006). Organic Chemistry Demystified. McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-145920-0.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഒന്നാം_പിരീഡ്_മൂലകങ്ങൾ&oldid=2817453" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്