ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിച്ച ആർട്ട് മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പട്ടിക

(List of most-visited art museums എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

2021-ൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സന്ദർശിച്ച ആർട്ട് മ്യൂസിയങ്ങളെ ഈ ലേഖനം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. 2022 മാർച്ച് 28-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2021-ലെ പ്രധാന ആർട്ട് മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആർട്ട് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ വാർഷിക സർവേയാണ് പ്രാഥമിക ഉറവിടം.

2021-ലെ നൂറ് മികച്ച ആർട്ട് മ്യൂസിയങ്ങളിലെ മൊത്തം ഹാജർ 71 ദശലക്ഷം സന്ദർശകരാണ്. 2020-ൽ ഇത് 54 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു. എന്നാൽ 2019-ലെ നൂറ് മ്യൂസിയങ്ങളിലെ സന്ദർശകർ 230 ദശലക്ഷത്തിനേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്.[1]

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെയും മ്യൂസിയങ്ങൾ സാധാരണയായി ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ ഹാജർ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും പല മ്യൂസിയങ്ങളും ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഹാജർ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ലിസ്റ്റ് തിരുത്തുക

No. Museum Country and city Visitors annually Image
1
ലൂവ്രേ   Paris 2,825,000 (2021)
(up 5 percent from 2020)
 
2
റഷ്യൻ മ്യൂസിയം   Saint Petersburg
2,260,231 (2021)
(up 88 percent from 2020)
 
3
മൾട്ടിമീഡിയ ആർട്ട് മ്യൂസിയം   Moscow 2,242,405 (2021)
(up 421 percent from 2020)
 
4
മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   New York 1,958,000 (2021)
(Up 84 percent from 2020)
 
5
നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ആർട്ട്   Washington, D.C. 1,704,606 (2021)
(up by 133 percent from 2020)
 
6
ഹെർമിറ്റേജ് മ്യൂസിയം   Saint Petersburg 1,649,443 (2021)
(Up 70 percent from 2020)
 
7
റെയ്‌ന സോഫിയ മ്യൂസിയം   Madrid 1,643,108 (2021)
(up from 1,248,000 in 2020)
 
8
വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയം   Vatican City 1,612,530 (2021)
(up 24 percent from 2020)
 
9
ട്രെത്യാക്കോവ് ഗാലറി   Moscow 1,580,819 (2021)
(up 77 percent from 2020)
 
11
റോയൽ ഒന്റാറിയോ മ്യൂസിയം   Toronto 1,440,000 (2018)[2]  
10
നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട് (സെന്റർ പോംപിഡോ)   Paris 1,501,040 (2021)
(up by 64 percent from 2020)
The Centre Pompidou, Paris, France
11
ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം   London 1,327,120 (2021)
[3] (up 42 percent from 2020)
 
12
നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് കൊറിയ   Seoul 1,262,562 (2021)
(Up 63 percent from 2020)
 
13
മ്യൂസിയം ഡെൽ പ്രാഡോ   Madrid 1,175,296 (2021)
(up 38 percent from 2020)
 
14
റോയൽ കാസിൽ, വാർസോ   Warsaw 1,168,821 (2021)
(up 80% from 2020)
 
15
മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട്   New York 1,160,686 (2021)
(up 64 percent from 2020)
 
16
റ്റെയ്റ്റ് മോഡേൺ   London 1,156,037 (2021)
(down 19 percent from 2020)
 
17
ടോക്കിയോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആർട്ട് മ്യൂസിയം   Tokyo 1,049,183 (2021)
(up 106 percent from 2020)
 
18
മുസീ ഡിഓഴ്സേ   Paris 1,044,365 (2021)
(up by 20 percent from 2020)
 
19
സോമർസെറ്റ് ഹൗസ്   London 984,978 (2021)
(up by 36 percent from 2020)
 
20
ഉഫിസി ഗാലറി   Florence 969,695 (2021)
(up 47 percent from 2020)[4]
 |
21
നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ആർട്ട്   Seoul 937,484 (2021)
(up by 97 percent from 2020)
 
22
നാഷണൽ ആർട്ട് സെന്റർ, ടോക്കിയോ   Tokyo 881,733 (2021)
(up 113 percent from 2020)
 
23
ഷാങ്ഹായ് മ്യൂസിയം   Shanghai 880,457 (2021)
(up by 46 percent from 2020)
 
24
വിക്ടോറിയ ആൻഡ് ആൽബർട്ട് മ്യൂസിയം   London 857,742 (2021)
(down 2 percent from 2020)
 
25
ന്യൂസിലാൻഡ് ടെ പാപ്പാ ടോംഗരേവ മ്യൂസിയം   Wellington 808,706 (2021)
(down 3 percent from 2020)
 
26
യൂറോപ്യൻ, മെഡിറ്ററേനിയൻ നാഗരികതകളുടെ മ്യൂസിയം (MUCEM) (MUCEM)   Marseille 806,649 (2021)
(up 26 percent from 2020)
 
27
വിക്ടോറിയ നാഷണൽ ഗാലറി   Melbourne 801,699 (2021)
(up 26 percent from 2020)
 
28
പുഷ്കിൻ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്   Moscow 766,325 (2021)
(up 36 percent from 2020))
 
29
സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഗാലറി   Singapore 748,526 (2021)
(up 2 percent from 2020)
 
30
ദേശീയ ഗാലറി   London 708,924 (2021)
(down 48 percent from 2020)
 
31
ലൂയിസ് വിറ്റൺ ഫൗണ്ടേഷൻ   Paris 691,000 (2021)
(up 174 percent from 2020)
 
32
ക്രാക്കോവിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയം   Krakow 679,729 (2021)
(up percent from 2020)
 
33
തൈസെൻ-ബോർനെമിസ മ്യൂസിയം   Madrid 671,078 (2021)
(up 97 percent from 2020 )

 

34
സ്കോട്ടിഷ് നാഷണൽ ഗാലറി   Edinburgh 660,741 (2021)
(up 49 percent from 2020)
 
35
ഗ്യോങ്ജു നാഷണൽ മ്യൂസിയം   Gyeongju 653,651 (2021)
(up 79 percent from 2020)
 
36
റിക്സ്മ്യൂസിയം   Amsterdam 625,000 (2021)
(down 7 percent from 2020)
 
37
ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കൗണ്ടി മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   Los Angeles 620,621 (2021)
(up 197 percent from 2020)
 
38
ഹോങ്കോംഗ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   Kowloon 619,810 (2021)
(up 160 percent from 2020)
 
39
ക്വായ് ബ്രാൻലി മ്യൂസിയം   Paris 615,795 (2021)
(no data from 2020)
പ്രമാണം:Musee du quai Branly exterieur.jpg
40
ടോക്കിയോ നാഷണൽ മ്യൂസിയം   Tokyo 605,214 (2021)
(down 16 percent from 2020)
 
41
വെസ്റ്റ് ബണ്ട് മ്യൂസിയം   Shanghai 592,000 (2021)
(up 62 percent from 2020)
 
42
UCCA സെന്റർ ഫോർ കണ്ടംപററി ആർട്ട്   Beijing 585,621 (2021) (up 52 percent from 2020)  
43
കുൻസ്തിസ്റ്റോറിഷസ് മ്യൂസിയം   Vienna 579,204 (2021)
(up 27 percent from 2020)
 
44
മോസ്കോ ക്രെംലിൻ മ്യൂസിയങ്ങൾ   Moscow 578,000 (2021)
(up 36 percent from 2020
 
45
ഫ്രെഡറിക് മെയ്ജർ ഗാർഡൻസ് & സ്‌കൾപ്‌ചർ പാർക്ക്   Grand Rapids Charter Township, Michigan 550,000 (2021)
(\up 112 percent from 2020)
 
46
അക്രോപോളിസ് മ്യൂസിയം   Athens 547,910 (2021)
(Up 69 percent from 2020)
 
47
ഗൂഗ്ഗൻഹൈം സംഗ്രഹാലയം   Bilbao 530,967 (2021)
(up 68 percent from 2020)
 
48
ടേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ   London 525,144 (2021)
(up 34 percent from 2020)
 
49
പെറ്റിറ്റ് പാലൈസ്   Paris 517,624 (2021)
(no data from 2020)
 
50
ഹംബോൾട്ട് ഫോറം   Berlin 515,000 (2021)
(new museum; no data from 2020)
 
51
Bourse de commerce (Paris) ((പിനോൾട്ട് ശേഖരം))   Paris 508,689 (2021)
(new museum)
 
52
ഗെറ്റി സെന്റർ   Los Angeles 508,449 (2021)
(up 90 percent from 2020)
 
53
ഗാലറി ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട്, ബ്രിസ്ബേൻ   Brisbane 499,530 (2021)
(up 51 percent from 2020)
 
54
മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, ഹൂസ്റ്റൺ   Houston 495,530 (2021)
(up 51 percent from 2020)
 
55
വിറ്റ്നി മ്യൂസിയം   New York 492,500 (2021)
(up 111 percent from 2020)
 
56
ടെൽ അവീവ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   Tel Aviv 478,169 (2021)
(up 15 percent from 2020)
 
57
മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, ബോസ്റ്റൺ   Boston 477,427 (2021)
(up 91 percent from 2020)
 
58
റോയൽ അക്കാദമി ഓഫ് ആർട്സ്   London 468,693 (2021)
(up 21 percent from 2020)
 
59
നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ഓസ്‌ട്രേലിയ   Canberra 455,558 (2021)
(up 51 percent from 2020)
 
60
ചൈന ആർട്ട് മ്യൂസിയം, പുഡോംഗ്, ഷാങ്ഹായ്   Shanghai 450,000 (2021)
(new museum)
 
61
ഗാലേറിയ ഡെൽ അക്കാദമി   Florence 446,143 (2021)
(up 40percent from 2020)
 
62
ആർട്ട് ഗാലറി ഓഫ് സൗത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയ   Adelaide 444,577 (2021)
(up 35% from 2020)
 
63
ട്രൈനാലെ ഡി മിലാനോ   Milan 441,749 (2021)
(no data from 2020)
 
64
ക്രിസ്റ്റൽ ബ്രിഡ്ജസ് മ്യൂസിയം ഓഫ് അമേരിക്കൻ ആർട്ട്   Bentonville, Arkansas 439,552 (2021)
(Up 24 percent from 2020)
 
65
ഫിലാഡെൽഫിയ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   Philadelphia, Pennsylvania 437,348 (2021)
(Up 149 percent from 2020)
 
66
ആർട്ട് ഗാലറി ഓഫ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ്   Sydney 428,748 (2021)
(down 22 percent from 2020)
 
67
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ ഫാബെർജ് മ്യൂസിയം   Saint Petersburg 420,000 (2021)
down 42 percent from 2020)
 
68
നാഷണൽ പാലസ് മ്യൂസിയം   Taipei 416,436 (2021)
(down 35 percent from 2020)
 
69
വിർജീനിയ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്   Richmond, Virginia 410,734 (2021)
(up 58 percent from 2020)
 
70
ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   Cleveland, Ohio 409,921 (2021)
(up 122 percent from 2020)
 
71
ഗാരേജ് മ്യൂസിയം ഓഫ് കണ്ടംപററി ആർട്ട്   Moscow 408,057 (2021)
(up 40 percent from 2020)
 
72
എആർഒഎസ് ആർഹസ് കുംസ്റ്റ്മ്യൂസിയം   Aarhus 401,844 (2021)
(down 9 percent from 2020)
 
73
നെൽസൺ അറ്റ്കിൻസ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്   Kansas City, Missouri 400,940 (2021)
(up 61 percent from 2020)
 
74
മ്യൂസിയം എജിസിയോ   Turin 398,336 (2021)
(up 65 percent from 2020))
 
75
ഡി യംഗ് മ്യൂസിയം   San Francisco 394,402 (2021)
(up 69 percent from 2020)
 
76
നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ   Washington, DC 392,966 (2021)
(up 69 percent from 2020)
 
77
മ്യൂസിയം ഓഫ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആർട്ട്സ്   Paris 391,379 (2021)
(up 32 percent from 2020)
 
78
കെയ്‌സ ഫോറം   Madrid 390,239 (2021)
(up 83 percent from 2020)
 
79
കുൻസ്തൗസ് സൂറിച്ച്   Zurich 382,603 (2021)
(up 42 percent from 2020)
 
80
Musée de l'Orangerie   Paris 380,147 (2021)
(up 64 percent from 2020)
 
81
എം +   Kowloon 371,082 (2021)
(new)
 
82
വാൻ ഗോഗ് മ്യൂസിയം   Amsterdam 366,359 (2021)
(down 29 percent from 2020)
 
83
ആൽബർട്ടിന   Vienna 366,280 (2021)
(up 2 percent from 2020)
 
84
യോർക്ക്ഷയർ Sculpture പാർക്ക്   Wakefield 363,320 (2021)
(new)
 
85
ഫലകം:ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ടോമി ഒഹ്‌ടേക്ക്   São Paulo 329,683 (2021)
(down 81 percent from 2020)
 
86
ക്വീൻസ്ലാൻഡ് ആർട്ട് ഗാലറി   Brisbane 341,023(2021)
(up 26 percentfrom 2020)
 
87
ലൂസിയാന മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട്   Humlebæk 334,926 (2021)
(down 17 percent from 2020)
 
88
വേൾഡ് മ്യൂസിയം   Liverpool 330,593 (2021)
(up 22 percent from 2020)
 
89-90
Donald W. Reynolds Center
(contains two museums, the National Portrait Gallery and
സ്മിത്സോണിയൻ അമേരിക്കൻ ആർട്ട് മ്യൂസിയം)
  Washington D.C. 324,683 (2021)
(down 81% from 2019)
 
91
എംഎംസിഎ ഡിയോക്സുഗുങ്   Seoul 329,391 (2021)
(up 144 percent from 2020)
 
92
Österreichische Galerie Belvedere   Vienna 328,413 (2021)
(up 21 percent from 2020)
 
96
കെൽവിംഗ്രോവ് ആർട്ട് ഗാലറിയും മ്യൂസിയവും   Glasgow 288,212 (2021)
 
93
നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് (ചുവടെയുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിൽ 2020-ലെ ഹാജർ കണക്കുകൾ ഉണ്ട്)   Edinburgh 302,909 (2021)
(up 48 percent from 2020)
 
97
ഫ്രെഡറിക് മെയ്ജർ ഗാർഡൻസ് & സ്‌കൾപ്‌ചർ പാർക്ക്   Grand Rapids Charter Township, Michigan 259,329 (2020)
(down 61% from 2019)
 
45
നാഷണൽ പോർട്രെയ്റ്റ് ഗാലറി (ഓസ്‌ട്രേലിയ)   Canberra 430,932 (2020)
(down 81% from 2019)
 
47
മിറ്യൂക്സജി മ്യൂസിയം   Iksan 417,527 (2020)
(no data for 2019)
 
53
പലാസോ റിയൽ   Milan 390,716 (2020)
(down 48% from 2019)
 
54
റോയൽ അക്കാദമി ഓഫ് ആർട്സ്   London 385,775 (2020)
(down 69% from 2019)
 
56
മ്യൂസിയം ഓഫ് കണ്ടംപററി ആർട്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയ   Sydney 367,849 (2020)
(down 64% from 2019)
 
57
ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചിക്കാഗോ   Chicago 365,660 (2020)
(down 78% from 2019)
 
60
സാച്ചി ഗാലറി   London 354,787 (2020)
(down 69% from 2019)
 
64
ഗാലറി ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട്, ബ്രിസ്ബേൻ   Brisbane 330,031
(down 54% from 2019)
 
65
ലൂവ്രെ അബുദാബി   Abu Dhabi 324,718
(down 67% from 2019)
67
മ്യൂസിയോ സൗമയ   Mexico City 321,803 (2020)
(down 71% from 2019
 
71
സ്റ്റെഡൽ മ്യൂസിയം   Frankfurt 318,792 (2020)
(down 45% from 2019)
 
72
ബെരാർഡോ കളക്ഷൻ മ്യൂസിയം   Lisbon 317,028 (2020)
(down 65% from 2019)
 
76
നാഷണൽ പോർട്രെയിറ്റ് ഗാലറി   London 309,402 (2020)
(down 81% from 2019)
 
79
മോൺട്രിയൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്   Montreal 301,474 (2020)
(down 74% from 2019)
 
80
ഡച്ച് ഹിസ്റ്റോറിഷെസ് മ്യൂസിയം   Berlin 299,002 (2020)  
82
ബെയേലർ ഫൗണ്ടേഷൻ   Basel 291,604 (2020)
(down 33% from 2019)
 
83
നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ഡെന്മാർക്ക്   Copen­hagen 285,901 (2020)
(down 27% from 2019)
 
84
സെൻട്രോ കൾച്ചറൽ ബാങ്കോ ഡോ ബ്രസീൽ   São Paulo 282,998 (2020)
(down 66% from 2019)
 
85
നാഷണൽ ഗാലറി പ്രാഗ്   Prague 282,562 (2020)
(down 49% from 2019)
 
86
ഇംപീരിയൽ വാർ മ്യൂസിയം   London 278,797 (2020)
(down 74% from 2019)
 
87
ഡേഗു നാഷണൽ മ്യൂസിയം   Daegu 277,887 (2020)
(down 49% from 2019)
 
88
സ്റ്റെഡെലിജ്ക് മ്യൂസിയം ആംസ്റ്റർഡാം   Amsterdam 277,000 (2020)
(down 59% from 2019)
 
89
റോയൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഓഫ് ബെൽജിയം   Brussels 273,571 (2020)
(down 75% from 2019)
 
93
നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്, ഒസാക്ക   Osaka 270,097 (2020)  
99
ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ആർട്ട് ഗാലറി   Christ­church 253,058 (2020)
(down 28% from 2019)
 

കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. The Art Newspaper, March 28, 2022
  2. "The Royal Ontario Museum Draws Highest Attendance Numbers in its History" (Press release). Royal Ontario Museum. 2 May 2018. ശേഖരിച്ചത് 17 August 2018 – via rom.on.ca.
  3. Association of Leading Visitor Attractions (ALVA), March 22, 2022
  4. "The Art Newspaper", March 28, 2022