112 (അടിയന്തര ടെലിഫോൺ നമ്പർ)

യൂറോപ്പിലേയും ഏഷ്യയിലേയും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പോലീസ് ,അഗ്നിശമന വിഭാഗം , ആംബുലൻസ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഏകികൃത ടെലിഫോൺ നമ്പറാണു 112. അന്താരാഷ്ട്ര ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം അംഗ രാജ്യങ്ങൾ 112 അല്ലെങ്കിൽ 911 അടിയന്തര നമ്പറായി ഉപയോഗികെണ്ടതാണ് . എല്ലാം ജി.എസ്.എം. ഫോണുകളിലും കീ പാഡ് ലോക്ക് ആയാലും 112 ഡയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 112 ലേക്കുള്ള വിളികൾ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിൽ സൗജന്യമാണ്.

112 അടിയന്തര ടെലിഫോൺ നംബറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇത് താഴെപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര നമ്പറായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

In many countries, emergency numbers previously used also continue to be available; e.g. 061 and 112 in Spain, 999 and 112 both function in the UK. In the United States, only some carriers, including AT&T will map the number 112 to its emergency number 9-1-1.

  1. "112 in Turkey" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2016-04-08-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-06-05.