റുഡോൾഫ് ഹിൽഫെർഡിംഗ് (10 ഓഗസ്റ്റ് 1877 - 11 ഫെബ്രുവരി 1941) ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ ജനിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞൻ, [1] പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ, [2]വെയ്മാർ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനിയുടെ (SPD) രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചീഫ് സൈദ്ധാന്തികൻ[3]എസ്പിഡിയുടേതായി ഏതാണ്ട് സാർവലൗകികമായി അംഗീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടിലെ മുൻനിര സൈദ്ധാന്തികൻ, ഒരു വൈദ്യൻ എന്നിവയായിരുന്നു.[4]

Rudolf Hilferding
Rudolf Hilferding and Gattin, cropped.jpg
Hilferding in 1928
Minister of Finance
In office
13 August 1923 – October 1923
മുൻഗാമിAndreas Hermes
പിൻഗാമിHans Luther
In office
29 June 1928 – 21 December 1929
മുൻഗാമിHeinrich Köhler
പിൻഗാമിPaul Moldenhauer
Personal details
Born(1877-08-10)10 ഓഗസ്റ്റ് 1877
Leopoldstadt
Died11 ഫെബ്രുവരി 1941(1941-02-11) (പ്രായം 63)
Paris
Political partySocial Democratic Party of Germany
Alma materUniversity of Vienna
OccupationPolitician

അടിക്കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

 1. International Institute of Social History, Rodolf Hilferding Papers. http://www.iisg.nl/archives/en/files/h/10751012.php
 2. Wistrich, Robert Solomon (2002). Who's who in Nazi Germany. Psychology Press. പുറങ്ങൾ. 110–11. ISBN 978-0-415-26038-1.
 3. Smaldone, William, Rudolf Hilferding and the total state., 1994. http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-15867926.html
 4. David E. Barclay, Eric D. Weitz, Michael Kreile. Between Reform and Revolution: German Socialism and Communism from 1840 to 1990 https://books.google.com/books?id=hpzno0qNY34C&pg=PA373

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • Böhm-Bawerk, Eugen von; Hilferding, Rudolf (1949). Karl Marx and the Close of his System, and Böhm-Bawerk's Criticism of Marx. New York: Augustus M. Kelley.
 • J. Coakley: Hilferding's Finance Capital, Capital and Class, Vol.17, 1994, pp. 134–141.
 • J. Coakley: Hilferding, Rudolf In: Arestis, P. und Sawyer, P. (eds.), A Biographical Dictionary of Dissenting Economists, Cheltenham: Edward Elgar, 2000, pp. 290-298.
മാർക്സിസം
സാമൂഹിക-മാനവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ
തൊഴിലാളി
ബൂർഷ്വാസി
വർഗ്ഗബോധം
വർഗ്ഗസമരം
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം
അടിമത്തം
നാടുവാഴിത്തം
മുതലാളിത്തം
സോഷ്യലിസം
കമ്യൂണിസം
ധനതത്വശാസ്ത്രം
മാർക്സിയൻ ധനതത്വശാസ്ത്രം
വിഭവങ്ങൾ
ചൂഷണം
അദ്ധ്വാനം
മൂല്യ നിയമം
ഉല്പാദനോപാധികൾ
ഉല്പാദന രീതികൾ
അധ്വാനശക്തി
മിച്ച അദ്ധ്വാനം
മിച്ചമൂല്യം
വേതന ജോലി
ചരിത്രം
മുതലാളിത്ത ഉല്പാദനസമ്പ്രദായം
വർഗ്ഗ പ്രയത്നം
തൊഴിലാളിവർഗ സർവാധിപത്യം
Primitive accumulation of capital
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവം
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സാർവ്വദേശീയത
ലോക വിപ്ലവം
Philosophy
മാർക്സിയൻ തത്ത്വശാസ്ത്രം
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം
Analytical Marxism
അരജാകവാദവും മാർക്സിസവും
Marxist autonomism
Marxist feminism
മാർക്സിസ്റ്റ് മാനവികതാവാദം
Structural Marxism
പാശ്ചാത്യ മാർക്സിസം
പ്രധാന മാർക്സിസ്റ്റുകൾ
കാറൽ മാർക്സ്
ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസ്
കാൾ കോട്സ്കി
ജോർജി പ്ലെഖാനോവ്
ലെനിൻ
ലിയോൺ ട്രോട്സ്കി
റോസ ലക്സംബർഗ്
മാവോ സെ-തൂങ്
ജോർജ് ലൂക്കാക്സ്
അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി
ഫിദൽ കാസ്ട്രോ
ചെ ഗുവേര
Karl Korsch
Frankfurt School
ലൂയി അൽത്തൂസർ
വിമർശനങ്ങൾ
മാർക്സിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ
Full list
കവാടം:കമ്മ്യൂണിസം
 • R.B. Day: The "Crisis" and the "Crash": Soviet Studies of the West (1917-1939). London: New Left Books, 1981. —See especially chapters 4 and 5.
 • J. Greitens: Finanzkapital und Finanzsysteme, "Das Finanzkapital" von Rudolf Hilferding, Marburg, metropolis Verlag, 2012.
 • M. C. Howard and J. King: Rudolf Hilferding, In: W. J. Samuels (ed.) European Economists of the Early 20th Century. Cheltenham: Edward Eldgar. Vol. II , 2003, pp. 119-135.
 • C. Lapavitsas: Banks and the Design of the Financial System: Underpinnings, in Steuart, Smith and Hilferdings, London: SOAS Working Paper 128.
 • J. Milios: Rudolf Hilferding. In: Encyclopedia of International Economics. Vol. 2, Routledge Publishers, 2001, pp. 676–679.
 • W. Smaldone: Rudolf Hilferding: The Tragedy of a German Social Democrat. Northern Illinois University Press, 1998.
 • E. P. Wagner: Rudolf Hilferding: Theory and Politics of Democratic Socialism. New Jersey: Atlantic Highlands Humanities Press, 1996.
 • J. Zoninsein: Monopoly Capital Theory: Hilferding and Twentieh-Century Capitalism. New York: Greenwood Press, 1990.
 • J. Zoninsein: Rudolf Hilferding´s theory of finance capitalism and today's world financial markets. In: P. Koslowski (ed.) The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition. Berlin and Heidelberg: Springer Verlag, 2000, pp. 275–304.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റുഡോൾഫ്_ഹിൽഫെർഡിംഗ്&oldid=3084578" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്