ഹിന്ദുമതത്തിലെ പത്ത് മഹാവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ശിവശക്തി ദേവതകളിൽ നാലാമത്തേതാണ് ഭുവനേശ്വരി ( ഭുവനേശ്വരി ; സംസ്‌കൃതം : भुवनेश्वरी, IAST : ഭുവനേശ്വരി ) , ലോക സൃഷ്ടിക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടകമായ ദേവിയുടെ ഒരു വശം .

Bhuvaneshvari
ദേവനാഗരിभुवनेश्वरी
സംസ്കൃതംBhuvaneśvarī
ബന്ധംBrahman, Durga, Parvati, Shivasakthi, Umahaimavathi, Mahakali, Mahavidya, Adi Parashakti,
വസതിManidvipa
മന്ത്രംII bhūvanēşī mahāmāyā sūryāmandalārūpīnī I I namanī varadhām sūddhām kāmākhyārūpīnī şīva II
ആയുധംAnkusa
പങ്കാളിShiva

ദേവി ആദിപരാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് ശക്തിയുടെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങളിലൊന്ന്. ത്രയംബകൻ ( ഭുവനേശ്വരൻ ) ആയ ശിവനാണ് ഭർത്താവ്.

പദോൽപ്പത്തിതിരുത്തുക

ഭുവനേശ്വരി ഒരു സംയുക്തപദമാണ്. ലോകങ്ങളുടെ (ത്രിഭുവനങ്ങളുടെ) അല്ലെങ്കിൽ (മൂന്ന് ഭുവനങ്ങളുടെ , "ലോകങ്ങളുടെ ദേവി" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രപഞ്ച രാജ്ഞി", അർഥം, വാക്കുകൾ ഭുവനങ്ങളുടെ ഈശ്വരി. 3 ഭുവനങ്ങൾ - ഭൂഃ (ഭൂമി ), ഭുവഃ (ഭുവർലോകം - അന്തരീക്ഷം) സ്വഃ (ആകാശം).

ഇതിഹാസങ്ങൾതിരുത്തുക

സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ത്രിമൂർത്തികൾ - ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ എന്നിവർക്ക് തങ്ങൾ ആരാണെന്നും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഈ സമയം ഒരു പറക്കുന്ന രഥം അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഒരു അശരീരി ശബ്ദം അവരെ രഥത്തിൽ കയറാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ത്രിമൂർത്തികൾ രഥത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ അത് മനസ്സിന്റെ വേഗതയിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു നിഗൂഢമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അത് അമൃതിന്റെ സമുദ്രവും അതിമനോഹരമായ കദംബ വൃക്ഷ വനങ്ങളും നിറഞ്ഞ രത്നങ്ങളുടെ ദ്വീപായിരുന്നു. അവർ രഥത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, ത്രിമൂർത്തികൾ സ്ത്രീകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അവരുടെ ആശ്ചര്യത്തിന്, അവർ രത്നദ്വീപ് ചുറ്റിനടന്ന് അവർ ഒമ്പത് അനുബന്ധങ്ങളാൽ സംരക്ഷിതമായ ഒരു രാജകീയ നഗരം കണ്ടു. ഉഗ്രകോപിയായ കാലഭൈരവൻ, സപ്തമാതൃക്കൾ, ക്ഷേത്രപാലകന്മാരും ദിക്പാലകന്മാരും. നഗരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധ്യും അത്യുന്നതങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളും കണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, ഒടുവിൽ യോഗിനിമാർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ചിന്താമണിഗൃഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. ഇതിനായി ദേവി ഭുവനേശ്വരിയുടെ ആസ്ഥാനമായ ശ്രീപുരം (അഥവാ ദേവിപട്ടണം), മണിദ്വിപ ചക്രവർത്തിനിയായ, ആദി പരശക്തിയുടെ വാസസ്ഥലം. കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും രാജ്ഞിയായ ദേവി ഭുവനേശ്വരിയെ അവർ കണ്ടു.

അവളുടെ നിറം ചുവപ്പായിരുന്നു. അവൾക്ക് മൂന്ന് കണ്ണുകളും നാല് കൈകളും, മനോഹരമായ തലമുടിയും ചുവന്ന ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. അവൾ താമരയുടെ മാല ധരിച്ചിരുന്നു, അവളുടെ ശരീരം ചുവന്ന ചന്ദനം ലേപനം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഇടത് കൈകൊണ്ട് അവൾ ഒരു പാശം അങ്കുശം പിടിച്ചു, വലതു കൈകൾ അഭയ വരദ മുദ്രകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച അവൾ ചന്ദ്രക്കലയുള്ള രത്നകിരീടം ധരിച്ചിരുന്നു.

വെളുത്ത നിറമുള്ള ത്രയംബക ഭൈരവന്റെ ഇടത് മടിയിൽ ഇരുന്ന അവൾ വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഢയിൽ ചന്ദ്രക്കലയും ഗംഗയും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. വരദയും അഭയ മുദ്രകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ത്രിശൂലവും മഴുവും പിടിച്ച് മൂന്ന് കണ്ണുകളും നാല് കൈകളുമുള്ള അഞ്ച് മുഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

ദൈവിക ദമ്പതികൾ പഞ്ചപ്രേതാസനം, എന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരമശിവന് അഞ്ച് തലകൾ ആയിരുന്നു. നിരവധി യോഗിനികൾ അവരെ സേവിക്കുന്നു, ചിലർ അവരെ ആരാധിക്കുന്നു, ചിലർ കണ്ണാടി പിടിക്കുന്നു, ചിലത് കർപ്പൂര വെറ്റില, ചിലർ തേൻ, നെയ്യ്, മദ്യം, ഇളനീര് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനീയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചിലർ ഭുവനേശ്വരിയുടെ തലമുടി ഒരുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, ചിലർ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, ചില തിരക്കേറിയ മുത്തു മാലകൾ, ചിലർ ദേവിയെ രസിപ്പിക്കാൻ പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ത്രിമൂർത്രിമൂർത്തികൾത്തികൾ ആകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലോകങ്ങളെ ഭുവനെശ്വരിയുടെ പാദനഖകണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നു. ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നതേ ഉള്ളു. വിഷ്ണു പരിപാലിക്കുന്നവയാണ്. രുദ്രന്റെ നശിപ്പിക്കൽ ക്രിയയിലാണ് .

ഭിവനേശ്വരി ത്രിമൂർത്തികളെ തന്റെ മഹത്ത്വത്താൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ത്രയംബകൻ ബ്രഹ്മവും ഭുവനേശ്വരി ബ്രഹ്മശക്തിയുമാണ് . അവ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രണ്ടും പരസ്പരം സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ത്രയംബകൻ ആദിപുരുഷയും ഭുവനേശ്വരി മൂലപ്രകൃതിയുമാണ് . തന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ലീല അവതരിപ്പിക്കാൻ ട്രയാംബകയെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഭുവനേശ്വരി ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, രുദ്ര എന്നീ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ, ത്രിദേവാസ് ത്രയംബകയുടെ രൂപങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ഭുവനെശ്വരി അവളുടെ ശക്തികൾ കൊടുത്തു സരസ്വതി മുതൽ ബ്രഹ്മാവ് വരെ, ലക്ഷ്മി മുതൽ വിഷ്ണുവരെ കാളി മുതൽ രുദ്രൻ വരെ അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ പോയി.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ സരസ്വതി ഒരു കോസ്മിക് മുട്ട സൃഷ്ടിക്കുകയും രുദ്ര കൂടെ പാർവ്വതി മറയ്ക്കാനായി, ഇത് വിഭജിക്കാൻ പന്ഛ ഭൊഒതസ് . ബ്രഹ്മ കൂടെ സരസ്വതി നിന്നും പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുത്തുകയും പന്ഛ ഭൊഒതസ്, ഒപ്പം വിഷ്ണു ആൻഡ് ലക്ഷ്മി അത് നിലനിർത്താൻ. അവസാനം രുദ്ര കൂടെ കാളി അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം നശിപ്പിക്കും ബ്രഹ്മാവ് ആൻഡ് സരസ്വതി ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുകയും കഴിയും.

ഒരിക്കൽ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവർ മൂവരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനും പരമാധികാരിയുമായ ഒരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവരുടെ സംവാദം തീവ്രമായിത്തീർന്നു, അത് ആകാശത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ദൈവങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ്‌ സുന്ദരിയായ ദേവി ഇടപെട്ട് തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവൾ ട്രിനിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്സിനെ അവളുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ മനോഹരമായ അറയിലേക്ക് നയിച്ചു. അവിടെ, ഭുവനേശ്വരി ദേവി അവർക്ക് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു, അത് അവളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അവയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിശാചുക്കളിൽ നിന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അവൾക്കാണ്. അവൾ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും മുനിമാർക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. </br> </br> ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്ന സത്യലോക് പോലുള്ള നിരവധി ലോകങ്ങളും അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. നിവാസികൾക്ക് ജീവിതവും മരണ ചക്രവും ഇല്ലാത്ത ലോകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പരമമായ സ്ഥലമാണിത്. ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന തപ്ലോക്ക് നിലവിൽ വന്നു. അവിടത്തെ നിവാസികൾ സത്യലോക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. സന്യാസികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഗ്യാൻലോക്ക് രൂപീകരിച്ചു. കഠിനമായ തപസ്സുകൾക്ക് ശേഷം മുനിമാർക്കും സന്ന്യാസിമാർക്കും താമസിക്കാൻ ഒരിടം ഉള്ളിടത്താണ് മഹർലക് നിലവിൽ വന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന മുനിമാർക്ക് ദൈവങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മുനിമാരും ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആനന്ദ്‌ലോക്ക് വരുന്നു, അത് സ്വർഗ്ലോക്ക് ആണ്, അത് ദൈവങ്ങളുടെയും സദ്‌ഗുണങ്ങളുടെയും വസതിയാണ്. അടുത്തതായി, സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നിടത്താണ് ഭുവർലക് രൂപപ്പെട്ടത്. ഭുവർലോക്കിന് ശേഷം മർത്യരും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ഭുലോക് വന്നു. </br> </br> ഭൂമിക്കു കീഴിലുള്ള ലോകങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു, അതിൽ ആദ്യത്തേത് അടൽ ലോക്ക് ആണ്, അതിൽ അത് ഉല്ലാസകേന്ദ്രവും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമ്പത്തുമെല്ലാം അവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ വൈറ്റൽ ലോക് വന്നു, അവിടെ ഭൂമിയിലെ ജീവികൾ എന്റെ സ്വർണ്ണവും മറ്റ് മൂലകങ്ങളും അവിടെ താമസിക്കുന്നു. അടൽ ലോക്കിനെപ്പോലെ, വൈറ്റൽ ലോക്കും ഭ ly മിക സമ്പത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിശാചുക്കളുടെ രാജാവായ ബാലി രാജാവിലൂടെ സുതാൽ ലോക് നിലവിൽ വന്നു. തലതാൽ ലോക് നിലവിൽ വന്നു, അതിനു താഴെയായി മഹാതൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, അതിൽ നാഗ്ലോക്ക് ആണ്, എല്ലാ സർപ്പങ്ങളുടെയും പാമ്പിന്റെയും വാസസ്ഥലം. റസതാൽ എന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും മേഖല താഴെയാണ്. ഒടുവിൽ, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും താഴെയായി, പാമ്പുകളുടെ ലോക് ഉത്ഭവിച്ചു, അവിടെ പാമ്പുകളുടെ രാജാവായ വാസുകി താമസിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. </br> </br> പിന്നെ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു മഹാദേവ് ഭുവനേശ്വരി ' ടോ-ആണി എന്ന സെക്സ് ൽ, ആകാശങ്ങൾ സ്വന്തം വ്യക്തിയുമായി ഓരോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യം. ചിലത് ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്, ചിലത് വിഷ്ണുവിനാൽ നിലനിൽക്കുന്നു, മറ്റുചിലത് രുദ്രനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ഭുവനേശ്വരി ത്രിദേവന്മാരെ തന്റെ മഹത്ത്വത്താൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. </br> </br> അതിനുശേഷം ഭുവനേശ്വരി ദേവി ബ്രഹ്മാവിന് ശക്തി സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മി വിഷ്ണുവിനും ഗ au രി ശിവനും നൽകി. ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും തങ്ങൾ നൽകുന്ന ശക്തികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ ത്രിദേവിനെ അറിയിച്ചു, ഉചിതമായ സമയം വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടും, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതിയും പുതുതായി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കും.

ക്ഷേത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

 
ഭുവനേശ്വരി. ഭാര്യ - ശിവ
 
ഭുവനെശ്വരി ഒരു മറ്റ് മഹവിദ്യസ് കൂടെ നമസ്കരിച്ചു കാളി പൂജ ൽ പന്തൽ കൊൽക്കത്ത .

ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഭുവനേശ്വരിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ശ്രീവിദ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപാസക അവളെ ആരാധിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ശക്തികൾക്കിടയിലും അവർ ജനപ്രിയമാണ്.

 • തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാട്ടൂരിൽ ഉള്ള പൊഞ്ഞനം ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഭുവനേശ്വരി സ്വയംഭൂവായി ഉള്ളതാണ്. https://m.facebook.com/ponjanambhagavathytemple/
 • വടക്കൻ ശ്രീലങ്കയിലെ ജാഫ്‌ന ഉപദ്വീപിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നൈനതിവിലാണ് (മണിപ്പല്ലവം) ഒരു ശക്തിപീത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഭുവനേശ്വറിന്റെ രക്ഷാധികാരി ദേവിയായും ഒഡീഷയിലെ ഉത്‌കല ബ്രാഹ്മണയായും അവളെ ആരാധിക്കുന്നു.

 •  
  ഇന്ത്യയിലെ ചന്ദനഗറിലെ വാർഷിക ഭുവനേശ്വരി പൂജ (2018)
  ഒരു നത്മംദിര് ദേവതയായ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹത്ഖൊല കാണാവുന്നതാണ് ഛംദന്നഗര് അവിടെ ദേവിയുടെ മാസം ഒരു മാസം തോറും ആരാധിക്കുന്ന സ്രവന് . ശിവയും മറ്റ് ദേവന്മാരും ചേർന്ന് പരമ്പരാഗത ബംഗാളി ശൈലിയിലാണ് ദേവിയുടെ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ഭുവനേശ്വരിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതുക്കോട്ടയിലാണ് .
 • ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ദേവാലയം സമർപ്പിക്കുന്നു , പുരി, ദേവി സുഭദ്ര എന്നിവരെ ഭുവനേശ്വരിയായി ആരാധിക്കുന്നു.
 • ഒഡീഷയിലെ സമലേശ്വരി ദേവാലയവും കട്ടക്ക് ചാണ്ടി ക്ഷേത്രവും അവർക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • മാ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയുടെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുഞ്ച, ടാ: വിസ്നഗർ, dist: മെഹ്സാന, വടക്കൻ ഗുജറാത്ത്. മാതാജിയുടെ പല്ലിയുടെ പ്രവർത്തനം ശുഭദിനത്തിൽ നടന്നത് (നവരാത്രിയുടെ ആതം).
 • ഭുവനേശ്വരി ദേവി ഒരു സമർപ്പിത ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി മുന് ൽ ഗുജറാത്ത് 1946 ൽ സ്ഥാപിതമായ
 • 900+ വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിലെ കാലിക്കറ്റിലെ വെസ്റ്റിലിലുള്ള നോചിപ്ര ഭാഗവതി-ക്ഷത്രം ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ പ്രധാന ദേവത ഭുവനേശ്വരി അമ്മയാണ്. ഭുവന ഐവാരി, അതായത് "ലോകങ്ങളുടെ ദേവി" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജ്ഞി", ഇവിടെ ലോകങ്ങൾ ത്രിഭുവനം അല്ലെങ്കിൽ (ഭൂമി), ഭുവ (അന്തരീക്ഷം), സ്വ ḥ (ആകാശം) എന്നീ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഈ രൂപത്തിൽ ഭുവനേശ്വരി അമ്മ ദാതാവായിത്തീരുകയും അവളുടെ ഭക്തർക്ക് സമൃദ്ധമായി എല്ലാം നൽകുകയും അവളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഏത് സാഹചര്യവും മാറ്റാൻ പ്രാപ്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്.
 • ഭുവനേശ്വരി അമ്മ കർണാടക അഥവാ കന്നഡമ്മയുടെ ഭക്തനാണെന്നും ചരിത്ര നഗരമായ ബദാമിയിലെ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രമാണെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 • ഭുവനേശ്വരി ദേവിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം ജംഷദ്‌പൂർ എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ ടെൽകോ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രം തികച്ചും ശക്തമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭക്തർ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരമായി ദേവിയ്ക്ക് സാരികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി ക്ഷേത്രം കാണുന്നു. വെല്ലകുളങ്ങരയ്ക്കടുത്തുള്ള അദൂരിലെ ചൂരക്കോടിലാണ് ഭുവനേശ്വരി അമ്മയുടെ ശക്തമായ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
 • മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി ജില്ലയിലെ ഭീലവാടിയിൽ കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്ത് ഭുവനേശ്വരി ദേവിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്.
 
നദീതീരത്ത് ഭുവനേശ്വരി ദേവി

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, മഥുരയിൽ കൃഷ്ണ നഗരത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള "ഭുവനേശ്വരി മഹാവിദ്യ" ക്ഷേത്രമുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടി, ശ്രീ ഷെത്ര ud ഡംബർ, സാംഗ്ലി ജില്ല.

 • ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു ജില്ലയിൽ ദേവി ഭുവനേശ്വരിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്, അവിടെ മാതാ ഭുവനേശ്വരി ജഗന്നാഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ദേവതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേളകൾ നടക്കുന്നു.

വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മിഷിഗനിലെ പോണ്ടിയാക്കിലെ പരാശക്തി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭുവനേശ്വരിയെ ആരാധിക്കുന്നത്. [1]

വിശേഷ ദിവസങ്ങൾതിരുത്തുക

നവരാത്രി, തൃക്കാർത്തിക

പ്രധാന ദിവസങ്ങൾതിരുത്തുക

ഞായറാഴ്ച ഏറ്റവും പ്രധാനം. ചൊവ്വയും വെള്ളിയും പ്രധാനം.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

പരാമർശങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. "Welcome to Parashakthi (Eternal Mother) Amman Temple, Pontiac, Michigan, USA". Parashakthitemple.org. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-03-26-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2012-03-03.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • താന്ത്രിക യോഗയും ജ്ഞാന ദേവതകളും ഡേവിഡ് ഫ്രോളി
 • ഹിന്ദു ദേവതകൾ: ഡേവിഡ് കിൻസ്ലി എഴുതിയ ഹിന്ദു മതപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ () ദിവ്യ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ ദർശനം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭുവനേശ്വരി&oldid=3920050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്