ദേവി

സ്ത്രീ ദേവതകളെ കുറിക്കുന്ന പദം
ദേവി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ദേവി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ദേവി (വിവക്ഷകൾ)

സ്ത്രൈണഭാവത്തിലുള്ള ദേവതകളെ കുറിക്കുന്ന സംസ്കൃതപദമാണ് ദേവി, മഹാദേവി അഥവാ ഭഗവതി.(ദേവനാഗരി: देवी; ഇംഗ്ലീഷ്:Devi)[1]. പ്രധാനമായും ഹിന്ദുമതത്തിലെ ശാക്തേയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആദിപരാശക്തിയെ കുറിക്കാൻ ദേവി എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മഹാമായ, ജഗദംബ, മഹേശ്വരി എന്നീ വാക്കുകൾ ദേവിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദേവി പരാശക്തിയെ ഭുവനേശ്വരി, ദുർഗ്ഗ, കാളി, പാർവതി, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി, ത്രിപുരസുന്ദരീ, സപ്തമാതാക്കൾ, ദശ മഹാവിദ്യകൾ, നവദുർഗ്ഗ എന്നീ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ദേവീഭാഗവതം, ദേവീമാഹാത്മ്യം, കാളികാപുരാണം എന്നിവ ദേവിയുടെ മാഹാത്മ്യകഥകൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആണ്. ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലും ദേവിമാരെ കാണാം.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. [1] Archived 2011-09-12 at the Wayback Machine.Devi, The Mother Goddess: An Introduction by Devdutt Pattanaik. ISBN 81-871-1145-3
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേവി&oldid=3634718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്