ലക്ഷ്മി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ലക്ഷ്മി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ലക്ഷ്മി (വിവക്ഷകൾ)

ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പത്നിയാണ് ലക്ഷ്മി. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവിയായി ലക്ഷ്മിയെ കണക്കാക്കുന്നു. കയ്യിൽ താമരപ്പൂ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും അഭയ വരദ മുദ്രകളോടുകൂടിയതാണ് രൂപം. ശ്രീ എന്നും തമിഴിൽ തിരുമകൾ (திருமகள்) എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹാലക്ഷ്മി, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളിലേയും പത്നിയായാണ്. ആദിപരാശക്തി ദേവിയുടെ അവതാരമായി മഹാലക്ഷ്മിയെ ദേവീഭാഗവതം പറയുന്നു. [1][2]

ലക്ഷ്മി
ധനം , സമ്പത്ത്
Ravi Varma-Lakshmi.jpg
ലക്ഷ്മി
ദേവനാഗരി लक्ष्मी
Sanskrit Transliteration lakṣmī
Affiliation ദേവി
Abode വൈകുണ്ഠം
ആയുധം ശംഖ്, ചക്രം
ജീവിത പങ്കാളി മഹാവിഷ്ണു
Mount താമരപ്പൂവ്

പാലാഴിമഥനത്തിൽ പൊന്തിവന്ന ദിവ്യ വസ്തുക്കളിൽ ലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു[3]., ദുർഗാ പൂജയിൽ ബംഗാളിൽ, ലക്ഷ്മിയെ ദുർഗയുടെ(പാർവ്വതിയുടെ) മകളായി കരുതുന്നു.[4]

പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകങ്ങൾതിരുത്തുക

നമസ്തേസ്തു മഹാമായേ, ശ്രീ പീഠേ സുരപൂജിതേ!

ശംഖചക്രഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്തുതേ!

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലക്ഷ്മി&oldid=2554367" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്