നാൾവഴി

21 ഡിസംബർ 2019

2 ഡിസംബർ 2018

10 ജനുവരി 2018

14 ജൂലൈ 2016

25 മാർച്ച് 2016

8 മാർച്ച് 2016

14 ഫെബ്രുവരി 2016

29 ഏപ്രിൽ 2013

7 മാർച്ച് 2013

6 ഒക്ടോബർ 2012

28 സെപ്റ്റംബർ 2012

9 സെപ്റ്റംബർ 2012

15 ജൂലൈ 2012

7 ജൂലൈ 2012

6 ജൂലൈ 2012

15 ജൂൺ 2012

14 ജൂൺ 2012

13 മേയ് 2012

9 മേയ് 2012

27 ഏപ്രിൽ 2012

17 ഫെബ്രുവരി 2012

26 നവംബർ 2011

19 നവംബർ 2011

16 നവംബർ 2011

8 നവംബർ 2011

10 സെപ്റ്റംബർ 2011

9 സെപ്റ്റംബർ 2011

7 സെപ്റ്റംബർ 2011

6 ജൂലൈ 2011

11 ജൂൺ 2011

25 മേയ് 2011

7 മേയ് 2011

2 മേയ് 2011

22 ഫെബ്രുവരി 2011

13 ഡിസംബർ 2010

പഴയ 50
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ആംഗല_മെർക്കൽ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്