വർഗ്ഗം:ഭാസ്കരൻ-ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗാനങ്ങൾ

പി ഭാസ്കരൻ- ദക്ഷിണാമൂർത്തി

"ഭാസ്കരൻ-ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗാനങ്ങൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 27 താളുകളുള്ളതിൽ 27 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.