ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ഭാഗവും, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും, ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭാഗമായ കന്യാകുമാരി ജില്ലയും ചേർന്ന പ്രദേശമാണു് തെക്കൻ തിരുവിതാകൂർ. ഇതിനു് വേണാട്, വഞ്ചിനാട് എന്നീ പഴയ പേരുകളും ഉണ്ട്. ഈ മേഖല പഴയ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

പ്രധാന നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും തിരുത്തുക

കൊല്ലം ജില്ല തിരുത്തുക

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല തിരുത്തുക

കന്യാകുമാരി ജില്ല തിരുത്തുക

ഭാഷകൾ തിരുത്തുക

ഈ പ്രദേശത്തു് തമിഴും, മലയാളവും വ്യാപകമായി സംസാരിച്ചുവരുന്നു; ഇരു ഭാഷകളിലും മറ്റേ ഭാഷയുടെ ഗാഢമായ സ്വാധീനം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തെക്കൻ_തിരുവിതാംകൂർ&oldid=2880609" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്