കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

കടൽ‌ത്തീരങ്ങൾതിരുത്തുക

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾതിരുത്തുക

കുന്നുകൾതിരുത്തുക

പാർക്കുകൾതിരുത്തുക

നിർമ്മിതികൾതിരുത്തുക

മ്യൂസിയങ്ങൾതിരുത്തുക

ചരിത്രപരമായത്തിരുത്തുക

മതപരമായത്തിരുത്തുക

ആരാധനാലയങ്ങൾതിരുത്തുക

ആശ്രമങ്ങൾതിരുത്തുക

അണക്കെട്ടുകൾതിരുത്തുക

പരിസ്ഥിതി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. http://malayalam.nativeplanet.com/kollam/attractions/kollam-beach/
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 http://www.madhyamam.com/travel/news/13/181112
 3. https://www.keralatourism.org/destination/neendakara-fishing-harbour/249
 4. https://www.keralatourism.org/varkala/kappil-lake.php
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 http://www.dtpckollam.com/pdf/kollambrochure.pdf
 6. http://www.deshabhimani.com/news-kerala-kollam-latest_news-477705.html
 7. http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=499792
 8. http://www.madhyamam.com/travel/news/73/150713
 9. http://www.madhyamam.com/news/224878/130510
 10. http://bylinekerala.com/?p=762
 11. http://www.mathrubhumi.com/kollam/news/1857194-local_news-Kollam-%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B5%82%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D.html
 12. http://www.janmabhumidaily.com/news149163
 13. http://www.deshabhimani.com/news-kerala-kollam-latest_news-468357.html
 14. https://www.keralatourism.org/malayalam/destination/destination.php?id=97
 15. http://www.sirajlive.com/2014/10/12/134490.html
 16. http://www.asianetnews.tv/chuttuvattom/article.php?article=10390_Clock-tower
 17. http://malayalam.nativeplanet.com/punalur/attractions/punalur-suspension-bridge/
 18. http://www.sirajlive.com/2013/03/29/12558.html
 19. http://www.madhyamam.com/news/335298/150107
 20. http://www.asianetnews.tv/Venad/article/1289_
 21. http://malayalam.nativeplanet.com/kollam/attractions/thevally-palace/
 22. http://metrovaartha.com/2014/11/13/%E0%B4%A6%E0%B5%83%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF-%E0%B4%95%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%B1%E0%B4%AA%E0%B4%BE/
 23. http://malayalam.nativeplanet.com/travel-guide/cave-temples-kerala-000398.html
 24. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-kerala/article1789624.ece