ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്

കേരളത്തിലെ താലൂക്ക്

കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അഞ്ചു താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്. ചങ്ങനാശ്ശേരി ആണ് ഈ താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം. കോട്ടയം, മീനച്ചിൽ, വൈക്കം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്നിവയാണ് ജില്ലയിലെ മറ്റു താലൂക്കുകൾ. ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ 11 ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരത്തിലെ അഞ്ചുവിളക്ക്

താലൂക്കിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ

തിരുത്തുക


ചരിത്രം

തിരുത്തുക

ഇന്നത്തെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം, മീനച്ചിൽ താലൂക്കിന്റെ കുറച്ചുഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തെക്കുംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് തെക്കുംകൂർ രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ മണികണ്ഠപുരത്തും, പിന്നീട് പുഴവാതിലെ നീരാഴിക്കെട്ട് കൊട്ടാരവും ആയിരുന്നു. അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തെക്കുംകൂർ ആക്രമിക്കുകയും പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുവരെ പഴയ ആ നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിലെ താലൂക്കായി തുടരുകയും, തിരു-കൊച്ചി സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴും ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കായി തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു. 1956 നവംബർ ഒന്നിന് ഐക്യകേരളം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിന്റെ കുറച്ചുപ്രദേശങ്ങൾ വിഭജിച്ച് പുതിയ ഒരു താലൂക്കായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയെ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിർത്തികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചങ്ങനാശ്ശേരി_താലൂക്ക്&oldid=3333856" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്