തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മാടപ്പള്ളി ബ്ളോക്കിൽ തൃക്കൊടിത്താനം, പായിപ്പാട് വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 13.31 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • തെക്ക്‌ - പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത്, ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭ എന്നിവ
 • വടക്ക് -വാഴപ്പള്ളി, മാടപ്പള്ളി, കുറിച്ചി പഞ്ചായത്തുകൾ
 • കിഴക്ക് - മാടപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കുന്നന്താനം പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ
 • പടിഞ്ഞാറ് - വാഴപ്പള്ളി, കുറിച്ചി പഞ്ചായത്തുകൾ, ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭ എന്നിവ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

തൃക്കൊടിത്താനം പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡുകളവയാണ് [1]

 1. കടമാൻചിറ
 2. ചേരിക്കൽ
 3. അയർകാട്ടുവയൽ
 4. മണികണ്ഠവയൽ
 5. കൊടിനാട്ടുകുന്ന്
 6. മാങ്കാല
 7. കോക്കോട്ടുചിറ
 8. കൈലാത്തുപടി
 9. ചെമ്പുംപുറം
 10. അമര
 11. ആശാരിമുക്ക്
 12. കോട്ടമുറി
 13. ആശുപത്രിവാർഡ്
 14. മണിമുറി
 15. കിളിമല
 16. ആരമല
 17. കുന്നുംപുറം
 18. മുക്കാട്ടുപടി
 19. നാൽക്കവല
 20. പോട്ടശ്ശേരി

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോട്ടയം
ബ്ലോക്ക് മാടപ്പള്ളി
വിസ്തീര്ണ്ണം 13.31 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 28,468
പുരുഷന്മാർ 14,138
സ്ത്രീകൾ 14,330
ജനസാന്ദ്രത 2139
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1014
സാക്ഷരത 97%

അവലംബംതിരുത്തുക