വർഗ്ഗം:പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ

വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനമാണ്‌ പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാരം.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 2 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 2 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.