പ്രധാന ലേഖനം: അക്കാന്തേസീ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:അക്കാന്തേസീ&oldid=1703451" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്