വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലാണ് 296.96 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ദേശമംഗലം, എരുമപ്പെട്ടി, മുള്ളൂർക്കര, തെക്കുംകര, വരവൂർ എന്നിവയാണ്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

കിഴക്ക് - പഴയന്നൂർ, ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്കുകൾ, പടിഞ്ഞാറ് - ചൊവ്വന്നൂർ, പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്കുകൾ, തെക്ക് - പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക്, വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ, വടക്ക് - ഭാരതപ്പുഴ, അതിനപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല, പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

  1. ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്


സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
താലൂക്ക് തലപ്പിള്ളി
വിസ്തീര്ണ്ണം 250.65 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 203,544
പുരുഷന്മാർ 97,126
സ്ത്രീകൾ 106,418
ജനസാന്ദ്രത 685
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1095
സാക്ഷരത 86.34%

വിലാസംതിരുത്തുക

വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കുമാരനെല്ലൂർ‍‍‍‍‍ - 680590
ഫോൺ : 0488 4232204
ഇമെയിൽ : bdowcky@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക