ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:14, 13 ഒക്ടോബർ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പോപ്പുലേഷൻ മീഡിയ സെന്റർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. ഹരിണപ്ലുതം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. കർപ്പൂരം (വിവക്ഷകൾ)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. അബ്യതമംഗല‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. ചിസൽ ജേഴ്സി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. ടിക്കാവോ ദ്വീപ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. അരക്വാൽ ദേശീയോദ്യാനം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. ആസ ബട്ടാർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. കെ.ജെ. ഹെർഷൽ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. ഭാഡോൺ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. ഇന്ത സൗഖ്യമനിനേ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. ഫാഗുൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. തോരമാനൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. 2020 ജവഹർലാൽ നെഹ്രു സർവകലാശാല അക്രമം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. വിദുലകു മ്രൊക്കെദ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. പിനാക്കിൾ പീക്ക് (ലഡാക്)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. പോക്കിരി സൈമൺ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. കൽപ്പന മോർപാരിയ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. മന്നംകുഴി സ്റ്റേഡിയം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. നൗറുവിലെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. ജൊഹാൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പർക്കിഞ്ചി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. മഞ്ജു ഭാർഗവി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. കലിംഗനഗർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. പനാവോൺ ദ്വീപ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 25. ആൻഡ്രിയൻ നിക്കോളയേവ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 26. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിർജീനിയ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 27. ദൂഷണഹരണം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 28. ദിയകോണെസെൻഹൂയിസ് (പരമാരിബൊ)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 29. നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ്, ബംഗ്ലാദേശ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 30. അനുദ്രുതം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 31. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം നിയമസഭാമണ്ഡലം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 32. ചതുർഫലകം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 33. ജ്ഞാനമൊസഗ രാദാ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 34. ഹരി (വൃത്തം)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 35. ഡാർക്ക് വാട്ടർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 36. കുട്ടികളുടെ അബ്ദുൾകലാം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 37. കൂടിക്കാഴ്ച‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 38. ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ഖു​റാ​ന‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 39. കൊളാറ്ററൽ ബ്യൂട്ടി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 40. തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 41. സിസിജി (ജ്യോതിശാസ്ത്രം)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 42. കാൻഡി കോൺ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 43. പ്രമുദിതവദന‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 44. യുലി ഡാനിയേൽ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 45. തേങ്ങാപട്ടണം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 46. അപ്ലൈഡ് കൈനസിയോളജി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 47. ഹെക്സാഡെക്കേയ്ൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 48. ബോൽഷിയേ പെഷ്നിയേ ദ്വീപുകൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 49. ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 50. നികടബിന്ദു‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്