ചാരുകേശി

26-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(ചാരുകേശി (മേളകർത്താരാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 26ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ചാരുകേശി.

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

ഘടന,ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ3 മ1 പ ധ1 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ1 പ മ1 ഗ3 രി2 സ

ബാണചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഗമാണ് ചാരുകേശി

കൃതി കർത്താവ്
കൃപയാ പാലയ സ്വാതിതിരുനാൾ
മനയോലഗാഡു ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ
അനിസ്വരം അഭിഷേകരം മുത്തയ്യ ഭാഗവതർ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
അകലെയകലെ നീലാകാശം മിടുമിടുക്കി
കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം സർഗ്ഗം
പുലരിത്തൂമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന്
ചന്ദ്രക്കല മാനത്ത് ചന്ദനനദി താഴത്ത് പിക്‌നിക്
കാറ്റടിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു തുലാഭാരം
ഹേയ് കൃഷ്ണ....ഘനശ്യാമമോഹന കൃഷ്ണ കിഴക്കുണരുംപക്ഷി
ഗോവർദ്ധനഗിരി കൈയിലുയർത്തിയ ഗോപകുമാരൻ വരുമോ തോഴി മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി
കാളിദാസൻ മരിച്ചു കണ്വമാമുനി മരിച്ചു താര

http://www.scribd.com/doc/3081383/CARNATIC-MUSIC-COMPOSITION-DATABASE

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചാരുകേശി&oldid=3116091" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്