ജർമൻ നോവലിസ്റ്റായിരുന്നു ആൽഫ്രെഡ് ഡോബ്ലിൻ. പോമറേനിയയിലെ സ്റ്റെറ്റിനിൽ ഒരു നിർധന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. പിതാവ് മാക്സ് ഡോബ്ലിൻ എന്ന യഹൂദവർത്തകനായിരുന്നു, മാതാവ് സോഫി ഡോബ്ലിനും.

ആൽഫ്രെഡ് ഡോബ്ലിൻ
Döblin c.
Döblin c.
ജനനംBruno Alfred Döblin
(1878-08-10)ഓഗസ്റ്റ് 10, 1878
Stettin, Pomerania, now Szczecin, Poland
മരണംജൂൺ 26, 1957(1957-06-26) (പ്രായം 78)
Emmendingen, West Germany
Pen nameLinke Poot
OccupationWriter, doctor
NationalityGerman
Period20th century
GenreNovel, essay
Notable worksBerlin Alexanderplatz, The Three Leaps of Wang Lun, Wallenstein, Berge Meere und Giganten, November 1918: A German Revolution, Tales of a Long Night
Signature

ജീവിതരേഖതിരുത്തുക

1898-ൽ കുടുംബം ബർലിനിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. സ്റ്റെറ്റിനിലായിരുന്നു ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം. 1900-04 കാലഘട്ടത്തിൽ ബർലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും തുടർന്ന് ഫ്രെയ്ബർഗ് യൂണിവേഴ് സിറ്റിയിലും വൈദ്യശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു. 1905-ൽ ബിരുദം സമ്പാദിച്ചുവെങ്കിലും 1911-ലേ ഭിഷഗ്വരവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളു. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തുതന്നെ കാന്റ്, ഷോപ്പൻഹോവർ, നീഷേ എന്നിവരുടെ ദർശനത്തിൽ തത്പരനായി.

ആദ്യനോവൽതിരുത്തുക

ആൽഫ്രെഡ് ഡോബ്ലിന്റെ ആദ്യനോവൽ ഡീ ഡ്രെയ്സ് പുഞ്ജ് ഡെസ് വാങ്-ലുൻ എന്ന പേരിൽ 1915-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ കൃതി ഡോബ്ലിനെ ഫൊണ്ടെയ്ൻ പ്രൈസിനർഹനാക്കി. അക്രമരാഹിത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന നായകനായ വാങ്-ലുൻ രക്തരൂഷിതമായ ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കാളിയാകേണ്ടിവരുന്നതും അനിയന്ത്രിതമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദത്താൽ സർവനാശത്തിനു വിധേയനാകുന്നതും ഹൃദയസ്പൃക്കായി ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

സൈന്യത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർതിരുത്തുക

ഡെർ സ്റ്റുർമ് എന്ന ആനുകാലികത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിവ്യഞ്ജനാത്മക (expresionist) കഥകളിലൂടെയാണ് ഡോബ്ലിൻ സാഹിത്യവൃത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായത്. ഈ കഥകൾ 1913-ൽ ഡീ എർമോർഡങ് എയ്നെർ ബട്ടർബ്ലയും എന്ന പേരിൽ സമാഹരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇന്ദ്രിയ അവബോധങ്ങൾ കലാസുഭഗമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യധർമമെന്ന് ഡോബ്ലിൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 1920-ൽ ഷുറ്റ്സ് വെർ ബെൻഡ് ഡോയ്ഷെർ ഷ്റിഫ്റ്റ്സ് സെല്ലർ അസോസിയേഷൻ ഒഫ് ജർമൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ അംഗമായി. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമൻ സൈന്യത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിരുന്ന ഡോബ്ലിൻ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. നോവൽ രചനയ്ക്ക് സൈനികസേവനം തടസ്സമായില്ല. 1920-ൽ വാലൻ സ്റ്റീൻ എന്ന ചരിത്രനോവൽ പുറത്തുവന്നു. വിഷാദാത്മകമായ ഒരു ഭവിഷ്യദ്ദർശനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന നോവലാണ് സെർജ്, മീർ ഉൺ ജൈജാന്റൻ (1924). സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ ഭരണം കൈയാളുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും മികച്ച നോവൽതിരുത്തുക

1929-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബർലിൻ അലക്സാണ്ടർപ്ലാറ്റ്സ് ആണ് ഡോബ്ലിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ബർലിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന നോവലിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റായ ജെയിംസ് ജോയിസിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടുന്നതു കാണാം. അലക്സാണ്ടർപ്ലാറ്റ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് ക്രിയാവ്യാപാരം അരങ്ങേറുന്നത്. സൈനികരുടെ ഗാനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രസംഗങ്ങൾ, കമ്പോളനിലവാരാവലോകനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അവതരണത്തിലൂടെ ബർലിന്റെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ അന്തരീക്ഷം പ്രത്യക്ഷവത്കരിക്കാൻ നോവലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം.

മതപരിവർത്തനംതിരുത്തുക

നാസികൾ അധികാരത്തിലേറിയതോടെ തന്റെ യഹൂദപൈതൃകവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങളും കാരണം ഡോബ്ലിൻ ജർമനി വിടാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഇതിനകംതന്നെ ജർമൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിട്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ഇദ്ദേഹം ചേർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ച ദാസ് ലാൻഡ് ഓൻ ടോഡ് എന്ന നോവൽ 1937-38-ൽ പുറത്തുവന്നു. 1941-ൽ റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഡോബ്ലിൻ തന്റെ മേൽ കിർക്ക്ഗാഡിനും സ്പിനോസയ്ക്കുമുള്ള സ്വാധീനം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ജർമനിയിലെ 1918-ലെ പരാജയപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തെപ്പറ്റി നവംബർ 1918 എന്ന ഒരു ബഹുവാല്യചരിത്രനോവലിന്റെ രചന 1939-ൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 1950-ൽ മാത്രമേ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 1945-ൽ ജർമനിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഇദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഓഫീസറായി കുറേക്കാലം ജോലി നോക്കി. ജർമനിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നിരാശനായി 1950-കളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഡോബ്ലിൻ പാരിസിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. ഹാംലെറ്റ് (1956) എന്ന അവസാന നോവലിൽ പുതിയ യൂറോപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള ഡോബ്ലിന്റെ മോഹവും കത്തോലിക്കാമതത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും സുവ്യക്തമായി നിഴലിച്ചു കാണാം.

1956-ൽ ഡോബ്ലിൻ ഫ്രയ്ബെർഗിലെ സാനറ്റോറിയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനകം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകെ തളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1957 ജൂൺ 26-ന് ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക

 കടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ ഡോബ്ളിൻ, ആൽഫ്രെഡ് (1878 - 1957) എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആൽഫ്രെഡ്_ഡോബ്ലിൻ&oldid=3801531" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്