ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി

സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി രൂപകല്പന ചെയ്ത ഒരു അനുമതി പത്രമാണ് ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി. ഇത് ഗ്നു എഫ്.ഡി.എൽ., ജി.എഫ്.ഡി.എൽ. എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി
ഗ്നൂ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര
ഗ്നൂ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര
രചയിതാവ്സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി
പതിപ്പ്1.3
പ്രസാധകർFree Software Foundation, Inc.
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്Current version:
November 3, 2008
ഡിഎഫ്എസ്ജി അനുകൂലംYes, with no invariant sections (see below)
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർYes
ജിപിഎൽ അനുകൂലംNo
പകർപ്പ് ഉപേക്ഷYes

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക