ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 7 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 7 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

  • ചായ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 8 താളുകൾ)

  • മദ്യം(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 25 താളുകൾ)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:പാനീയങ്ങൾ&oldid=675652" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്