പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് കിഴക്കിന്റെ സഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായ സെലൂക്യ-ടെസിഫോൺ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ സ്ഥാനനാമമാണ്.

ചരിത്രപരമായി പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:

  • കിഴക്കിന്റെ സഭയുടെ കാതോലിക്കോസ്-പാത്രിയാർക്കീസ് (പരമാദ്ധ്യക്ഷൻ).

കിഴക്കിന്റെ സഭയുടെ ആധുനിക ശാഖകളായ സഭകളിൽ ഒന്നിന്റെ സഭാതലവനെന്നും അർത്ഥമാക്കാം:

ഇത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നവ:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൗരസ്ത്യ_കാതോലിക്കോസ്&oldid=3791862" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്