ക്രിസ്തുവർഷം 3-ആം നൂറ്റാണ്ടിനും 6-ആം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് തമിഴ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന തെക്കേ ഇന്ത്യൻ രാജവംശമാണ് കളഭ്രർ. പാണ്ഡ്യ, ചോള, ചേര സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ഇവർ നിഷ്കാസിതരാക്കി. കളഭ്രരുടെ ഉൽഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും വിരളമായ രേഖകളേ ഉള്ളൂ. കളഭ്രരുടെ ഭരണകാലത്തെ സ്മാരകങ്ങളോ പുരാവസ്തുക്കളോ ലഭ്യമല്ല. ബുദ്ധമത, ജൈനമത സാഹിത്യത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് കളഭ്രരെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ അറിവിന് ആധാരം. ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ പല്ലവരും പാണ്ഡ്യരും വീണ്ടും ശക്തിയാർജ്ജിച്ച് കളഭ്രരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തു.

കളഭ്ര സാമ്രാജ്യം

250–600
കളഭ്രരുടെ സാമ്രാജ്യം
കളഭ്രരുടെ സാമ്രാജ്യം
തലസ്ഥാനംകാവേരിപട്ടണം
പൊതുവായ ഭാഷകൾതമിഴ്
മതം
Buddhism
Hinduism
Jainism
ഗവൺമെൻ്റ്Monarchy
Maharaja
 
• 5th century
Achchutavikranta
• ?
Tiraiyan of Pavattiri
• ?
Pulli of Vengadam
Tirupati
ചരിത്ര യുഗംClassical India
• 3rd century
circa 250
• 7th century
circa 600
മുൻപ്
ശേഷം
Ancient_Tamil_country#Ancient_Tamil_kingdoms
പല്ലവർ
പാണ്ഡ്യസാമ്രാജ്യം
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
കേരളചരിത്രം
ചരിത്രാതീത കാലം
ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കേരളം
 · ഇടക്കൽ ഗുഹകൾ · മറയൂർ
സംഘകാലം
സംഘസാഹിത്യം
മുസിരിസ് · തിണ്ടിസ് 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ · ഭൂപ്രദേശം · സംഗീതം
ചേരസാമ്രാജ്യം
മുൻകാല പാണ്ട്യൻമാർ
ഏഴിമല രാജ്യം
ആയ് രാജവംശം
മദ്ധ്യ കാലം
കളഭ്രർ
മാപ്പിള
കുലശേഖര സാമ്രാജ്യം
കുലശേഖര ആഴ്‌വാർ
ശങ്കരാചാര്യർ
മദ്ധ്യകാല ചോളസാമ്രാജ്യം
സാമൂതിരി
വേണാട്
കോലത്തുനാട്
തിരുവിതാംകൂർ
പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപം
കേരളീയഗണിതം
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം
ആധുനിക കാലം
വാസ്കോ ഡ ഗാമ
കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ
ആരോമൽ ചേകവർ
ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി
തിരുവിതാംകൂർ-‍ഡച്ച് യുദ്ധം
കുളച്ചൽ യുദ്ധം
കുറിച്യകലാപം
പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ
മൈസൂർ-ഏറാടി യുദ്ധം
പഴശ്ശിരാജ
ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി
മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി
മൂന്നാമത് ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധം
വേലുത്തമ്പി ദളവ
മലബാർ കലാപം
പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരം
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ശ്രീനാരായണഗുരു
മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
അയ്യൻകാളി
തിരു-കൊച്ചി
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം
മദ്രാസ് സംസ്ഥാനം
കേരളം

തമിഴകത്തെ ചേരചോളപാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരെ കളഭ്രർ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി തടവിലാക്കിയെന്നും, ഏകദേശം 5ഉം 6ഉം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു കളഭ്രർ തമിഴകത്തെ കീഴടക്കിയതെന്നും ചരിത്രരേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇക്കാലയളവിലാണ് തമിഴകത്തെ ജൈനമതത്തിന്റെ പിറവിയും വളർച്ചയും സംഭവിച്ചതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് പാണ്ഡ്യരും ചാലൂക്യരും പല്ലവരും കളഭ്രരെ കീഴടക്കി അധികാരം കൈവശം വെച്ചു.

അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൊങ്ങുനാട് ഭരിച്ചിരുന്നത് രാട്ടന്മാരായിരുന്നു. അവർ കളഭ്രർക്ക് തിറ നല്കി ഭരണം നടത്തി. രാട്ടന്മാർ ജൈനമതക്കാരായിരുന്നു.

ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് കളഭ്രർ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളോ ജൈനമത വിശ്വാസികളോ ആയിരിക്കണം. തമിഴ് പ്രദേശത്ത് ഇവരുടെ ഭരണം വരുന്നതിനു മുൻപേ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പിന്തുടർന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ മതത്തോട് ഇവർക്ക് എതിർപ്പായിരുന്നു. കളഭ്രരുടെ അധഃപതനത്തിനു ശേഷം 7-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും 8-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും വന്ന പാണ്ഡ്യ, പല്ലവ രാജ്യങ്ങളിലെചരിത്രകാരന്മാരും പണ്ഡിതരും കളഭ്രരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കളഭ്രരുടെ ഭരണകാലത്തെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്നും ഭരണമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം എന്നും വിളിക്കുന്നത്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കളഭ്രർ&oldid=3488608" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്