കല്യാണി (മേളകർത്താരാഗം)

65-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(കല്യാണി (രാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
കല്യാണി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ കല്യാണി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. കല്യാണി (വിവക്ഷകൾ)

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 65ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് കല്യാണി.മേചകല്യാണി എന്നാണ് കടപയാദി സംഖ്യ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ രാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്.വെങ്കടമുഖിയുടെ പദ്ധതിപ്രകാരം ശാന്തകല്യാണി എന്നും ആധുനികപദ്ധതിപ്രകാരം മേചകല്യാണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഈ രാഗാലാപനം വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അഭിനവമതം.നിരവധി ജന്യരാഗങ്ങൾ ഈ രാഗത്തിനുണ്ട്.

ലക്ഷണം,ഘടന

തിരുത്തുക
 • ആരോഹണം സ രി2 ഗ3 മ2 പ ധ2 നി3 സ
 • അവരോഹണം സ നി3 ധ2 പ മ2 ഗ3 രി2 സ

ഏകദേശം 700ഓളം കീർത്തനങ്ങൾ ഈ രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ യമൻ എന്ന രാഗവുമായി ഈ രാഗത്തിന് സാദൃശ്യമുണ്ട്.നിരവധി ജുഗൽബന്ദികൾ ഈ രണ്ട് രാഗങ്ങളേയും സം‌യോജിപ്പിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ബാലമുരളികൃഷ്ണ-ഭിംസെൻ ജോഷി,ശേഷഗോപാലൻ-അജോയ് ചക്രവർത്തി ഇവർ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരിൽ ചിലരാണ്

ജന്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

എകദേശം 120ഓളം ജന്യരാഗങ്ങൾ ഈ രാഗത്തിനുണ്ട്.അവയിൽ പ്രസിദ്ധങ്ങൾ സാരംഗ,മൊഹനകല്യാണി,യമുനകല്യാണി,ഹമിർകല്യാണി ഇവയാണ്

കീർത്തനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ
കീർത്തനം കർത്താവ്
അഭയാംബാ ജഗദാംബാ രക്ഷതു മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
പാഹി മാം ശ്രീ വാഗീശ്വരി സ്വാതിതിരുനാൾ
ഭജരേ രഘുവീരം ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ ചന്ദ്രകാന്തം
ആലപ്പുഴപ്പട്ടണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ
അനുരാഗഗാനം പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ
ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം ഞാൻ ഗന്ധർവൻ
ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല
അനുരാഗിണി ഇതാ എൻ ഒരു കുടക്കീഴിൽ
കാണുമ്പോൾ പറയാമോ ഇഷ്ടം
കല്യാണിമുല്ലേ നീയുറങ്ങൂ ആഴി‍‍[1]

കഥകളിപദങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • കുണ്ഡിനനായക നന്ദിനിയെക്കാത്തൊരു - നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • അംഗനമാർമൗലേ, ബാലേ - നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • ഘോരവിപിനമെന്നാലെഴു - നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • വരിക ബാഹുക എന്നരികിൽ - നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • താരിൽത്തേൻമൊഴിമാർമണേ - ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • കണ്ണിണയക്കാനന്ദം നൽകിടുന്നു പാരം - ദക്ഷയാഗം
 • കുവലയവിലോചനേ കുമതിയാകിയ ദക്ഷൻ - ദക്ഷയാഗം
 • സാദരമയി തവ മാതരിദാനീം - ബകവധം
 • കലുഷകരം സുഖനാശനമെന്നും - ദുര്യോധനവധം[2]
 1. "ആഴി". മലയാളസംഗീതം.
 2. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2017-05-01. Retrieved 2017-03-28.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കല്യാണി_(മേളകർത്താരാഗം)&oldid=4090939" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്