ആസ്ട്രോ-ഹങ്കേറിയൻ സാമ്രാജ്യം

1867 മുതൽ 1918 വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ആസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു ഭരണഘടനാ യൂണിയൻ ആയിരുന്നു. ഇത് ആസ്ട്രിയ-ഹംഗറി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാമ്രാജ്യം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ തോൽവി ഫലമായി തകർന്നു.1867 ലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ഈ വലിയസാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നത്. ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമായി രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ ഭരണ പ്രാധിനിത്യമുള്ള സാമ്രാജ്യമായി ഇത് മാറി. വിദേശകാര്യം, സൈനികം എന്നീ വകുപ്പുകൾ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ, മറ്റ് വകുപ്പുകൾ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ആയിരുന്നു.[5]

Austria-Hungary

Österreich-Ungarn (German)
Ausztria-Magyarország (Hungarian)
(Other names)
1867–1918
Flag of Austria-Hungary
Civil Ensign
{{{coat_alt}}}
Imperial & Royal Coat of arms
Motto: Indivisibiliter ac Inseparabiliter
"Indivisible and Inseparable"
The Austro-Hungarian Monarchy in 1914.
The Austro-Hungarian Monarchy in 1914.
CapitalVienna (main capital)[1] and Budapest
Largest cityVienna= 1,623,538 people Budapest= 1,612,902 people
Common languagesOfficial languages:
German and Hungarian[2]

Major unofficial languages:
Croatian, Czech, Italian, Moravian, Polish, Romani, Romanian, Rusyn, Serbian, Slovakian, Slovenian, Ukrainian, and Yiddish[4]
Religion
Predominantly Roman Catholicism.[3]
Also Eastern Orthodoxy, Calvinism, Judaism, Lutheranism,[3] and (after 1908) Sunni Islam
GovernmentConstitutional monarchy, personal union through the dual monarchy.
Emperor-King 
• 1867–1916
Franz Joseph I
• 1916–1918
Charles I & IV
Minister-President 
• 1867
Friedrich von Beust (first)
• 1918
Heinrich Lammasch (last)
Prime Minister 
• 1867–1871
Gyula Andrássy (first)
• 1918
János Hadik (last)
LegislatureImperial Council,
Diet of Hungary
Herrenhaus,
House of Magnates
Abgeordnetenhaus,
House of Representatives
Historical eraNew Imperialism / First World War
1 March 1867
• Czechoslovak indep.
28 October 1918
• State of SCS indep.
29 October 1918
• Vojvodina lost to Serbia
25 November 1918
11 November 1918
• Dissolution treaties[a]
in 1919 and in 1920
Area
1914676,615 കി.m2 (261,243 ച മൈ)
Population
• 1914
52800000
CurrencyGulden
Krone (from 1892)
Preceded by
Succeeded by
Austrian Empire
Kingdom of Hungary (1526–1867)
Republic of German-Austria
Hungarian Democratic Republic
First Czechoslovak Republic
West Ukrainian People's Republic
Second Polish Republic
Kingdom of Romania
State of Slovenes, Croats and Serbs
Kingdom of Italy
Today part of Austria
 Bosnia and Herzegovina
 Croatia
 Czech Republic
 Hungary
 Italy
 Montenegro
 Poland
 Romania
 Serbia
 Slovakia
 Slovenia
 Ukraine
  1. ^ Treaty of Saint-Germain signed 10 September 1919 and the Treaty of Trianon signed 4 June 1920.

വികസനങ്ങൾതിരുത്തുക

ഈ സാമ്രാജ്യം യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി മാറി . റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനു ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ സാമ്രാജ്യം ഇതായിരുന്നു.[6] റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യവും ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യവും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ആസ്ട്രോ-ഹംഗറി.യു.എസ്.എ,ജർമ്മനി,ബ്രിട്ടൺ എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യന്ത്രനിർമ്മാണ വ്യവസായം ആസ്ട്രോ-ഹംഗറിയിൽ ആയിരുന്നു.[7] ആസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആസ്ട്രിയ , ഹംഗറി എന്നീ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഹംഗറിയുടെ കീഴിൽ സ്വയംഭരണ അധികാരമുള്ള ക്രോയേഷ്യ-സ്ലോവേനിയ രാജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1878 നു ശേഷം ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിനയും ആസ്ട്രോ-ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലായി.1908 ൽ ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന പൂർണ്ണമായും ആസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി.[8]

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷംതിരുത്തുക

ഓസ്ട്രിയ-ഹംഗറി, ജർമ്മനി, ബൾഗേറിയ, ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിവ ചേർന്ന കേന്ദ്രീയശക്തികളുമായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധരംഗത്ത് സജീവമായി നിലയുറപ്പിച്ചത്. വെഴ്സായ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചതിനു ശേഷം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു.യുദ്ധാനന്തരം ഈ സാമ്രാജ്യം ആസ്ട്രിയ,ഹംഗറി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ, യൂഗോസ്ലാവിയ,ചെക്കൊസ്ലൊവാക്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.


അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Citype – Internet – Portal Betriebsges.m.b.H. "Austro-Hungarian Empire k.u.k. Monarchy dual-monarchic Habsburg Emperors of Austria". Wien-vienna.com. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
  2. Fisher, Gilman. The Essentials of Geography for School Year 1888–1889, p. 47. New England Publishing Company (Boston), 1888. Accessed 20 Aug 2014.
  3. 3.0 3.1 3.2 "Austria" in the Encyclopædia Britannica, 9th ed., Vol. III. 1878.
  4. From the Encyclopædia Britannica (1878),[3] although note that this "Romani" refers to the language of those described by the EB as "Gypsies"; the EB’s "Romani or Wallachian" refers to what is today known as Romanian; Rosyn and Ukrainian correspond to dialects of what the EB refers to as "Ruthenian"; and Yiddish was the common language of the Austrian Jews, although Hebrew was also known by many.
  5. "The kingdom of Hungary desired equal status with the Austrian empire, which was weakened by its defeat in the German (Austro-Prussian) War of 1866. The Austrian emperor Francis Joseph gave Hungary full internal autonomy, together with a responsible ministry, and in return it agreed that the empire should still be a single great state for purposes of war and foreign affairs, thus maintaining its dynastic prestige abroad." – Compromise of 1867, Encyclopædia Britannica, 2007
  6. "Austria-Hungary" in the Encyclopædia Britannica, 11th ed. 1911.
  7. Schulze, Max-Stephan. Engineering and Economic Growth: The Development of Austria-Hungary's Machine-Building Industry in the Late Nineteenth Century, p. 295. Peter Lang (Frankfurt), 1996.
  8. "Bosnia–Herzegovina" in the Encyclopædia Britannica, 11th ed. 1911.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

Coordinates: 48°12′N 16°21′E / 48.200°N 16.350°E / 48.200; 16.350