എക്സ് (ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)

(X എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയുടെയും ഐ‌എസ്ഒ അടിസ്ഥാന ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയുടെയും ഇരുപത്തിനാലാം അക്ഷരമാണ് X അല്ലെങ്കിൽ x . ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന്റെ പേര് എക്സ് എന്നാകുന്നു (തലവകാരാരണ്യകം /ɛkസ് / ), ബഹുവചനം exes. [1]

Wiktionary
Wiktionary
x എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
X
X
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

[2] ചരിത്രം

തിരുത്തുക
ഗ്രീക്ക് ചി എട്രൂസ്‌കാൻ : എക്സ്
   

എഴുത്ത് സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക

തിരുത്തുക

മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

അനുബന്ധ പ്രതീകങ്ങൾ

തിരുത്തുക

കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്

തിരുത്തുക
അക്ഷരം X x
Unicode name LATIN CAPITAL LETTER X     LATIN SMALL LETTER X
Encodings decimal hex decimal hex
Unicode 88 U+0058 120 U+0078
UTF-8 88 58 120 78
Numeric character reference X X x x
EBCDIC family 231 E7 167 A7
ASCII 1 88 58 120 78
Also for encodings based on ASCII, including the DOS, Windows, ISO-8859 and Macintosh families of encodings.

മറ്റ് പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. "X", Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "ex", op. cit.
  2. Mička, Pavel. "Letter frequency (English)". Algoritmy.net. Retrieved 9 February 2014.

ബാഹ്യ കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എക്സ്_(ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)&oldid=3341565" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്