പ്രധാന മെനു തുറക്കുക
D എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ D (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. D (വിവക്ഷകൾ)

ലത്തീൻ അക്ഷരമാലയിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരമാണ്‌ D. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡി (ഉച്ചാരണം /diː/) എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ പേര്.

D
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  
D cursiva.gif

ചരിത്രംതിരുത്തുക

Egyptian hieroglyph 
door
Phoenician
daleth
Greek
Delta
Etruscan 
D
Roman
D
 
 

കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾതിരുത്തുക

അക്ഷരം D d
Unicode name LATIN CAPITAL LETTER D   LATIN SMALL LETTER D
Encodings decimal hex decimal hex
Unicode 68 U+0044 100 U+0064
UTF-8 68 44 100 64
Numeric character reference D D d d
EBCDIC family 196 C4 132 84
ASCII 1 68 44 100 64
1 Also for encodings based on ASCII, including the DOS, Windows, ISO-8859 and Macintosh families of encodings.

മറ്റു രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=D&oldid=2108443" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്