എഫ് (ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം)

(F എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലും ഐ‌എസ്ഒ അടിസ്ഥാന ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയിലും ആറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് F അല്ലെങ്കിൽ f . ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന്റെ പേര് എഫ് അഥവ eff (തലവകാരാരണ്യകം /ɛ F / ), ബഹുവചനം എഫ്സ്. [1]

Wiktionary
f എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
F
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

ചരിത്രംതിരുത്തുക

പ്രോട്ടോ-സെമിറ്റിക്ഡബ്ല്യു
ഫീനിഷ്യൻ  waw
ഗ്രീക്ക്ദിഗമ്മ
എട്രൂസ്‌കാൻവി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു
റോമൻ എഫ്
         

'F' ന്റെ ഉത്ഭവം /v/ അല്ലെങ്കിൽ /w/ പോലുള്ള ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സെമിറ്റിക് അക്ഷരമായ vâv (അല്ലെങ്കിൽ waw ) നിന്നുമാണ്. ഗ്രാഫിക്കലായി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം, മേസ് എന്ന പദത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് (trans (dj) എന്ന് ലിപ്യന്തരണം):

T3

അക്ഷരത്തിന്റെ ഫൊനീഷ്യൻ രൂപം ഗ്രീക്കിൽ ഒരു സ്വരാക്ഷരമായി സ്വീകരിച്ചു, അപ്‌സിലോൺ (ഇത് അതിന്റെ പിൻഗാമിയായ ' Y ' യോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, എന്നാൽ റോമൻ അക്ഷരങ്ങളായ ' U ', ' V ', ' W ' എന്നിവയുടെ പൂർവ്വികൻ കൂടിയായിരുന്നു); മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ, വ്യഞ്ജനാക്ഷരമായി, ദിഗമ്മ, ഇത് ഫീനിഷ്യൻ ഭാഷയിലെന്നപോലെ /w/ എന്ന ഉച്ചാരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലാറ്റിൻ 'എഫ്' വ്യത്യസ്തമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആത്യന്തികമായി ദിഗമ്മയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും രൂപത്തിൽ സാമ്യമുള്ളതുമാണ്.

എഴുത്ത് സംവിധാനത്തിലെ ഉപയോഗംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ⟨f⟩ ഉപയോഗിക്കുന്നത് /എഫ് / എന്ന ശബ്ദം പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന, നിശബ്ദ ലബിഒദെംതല് ഫ്രിക്കേറ്റീവ് അക്ഷരം ആണ്. ഇത് പലപ്പോഴും വാക്കുകളുടെ അവസാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. അസാധാരണമായി, ഇത് "of" എന്ന പൊതുവായ പദത്തിലെ ശബ്‌ദമുള്ള ലബിയോഡെന്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് /വി /യെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ( സി, ജി, വൈ, പി, ബി, വി, കെ, ജെ, എക്സ്, ക്യു, ഇസഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ) പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എഫ്, ഏകദേശം 2.23% വാക്കുകളുടെ ആവൃത്തിയുണ്ട്.

മറ്റ് ഭാഷകൾതിരുത്തുക

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ എഴുത്തു സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, ⟨f⟩ സാധാരണയായി /f/ /v/ പ്രതിനിധാനിക്കുന്നു [ɸ] അല്ലെങ്കിൽ /v/

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വരസൂചക അക്ഷരമാലതിരുത്തുക

അന്താരാഷ്ട്ര ഫൊണറ്റിക് അക്ഷരമാലയിൽ ⟨f⟩ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിശബ്ദ ലബിഒദെംതല് ഫ്രിക്കേറ്റീവ്നെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് .

ഗണിതത്തിൽതിരുത്തുക

അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പരമ്പരാഗതമായി f എന്ന ഇറ്റാലിക് അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹുക്ക് (ƒ) ഉള്ള f ഉം കാണുക.

ലിഗേച്ചറുകളും ചുരുക്കങ്ങളുംതിരുത്തുക

കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോഡുകൾതിരുത്തുക

അക്ഷരം F f
Unicode name LATIN CAPITAL LETTER F     LATIN SMALL LETTER F
Encodings decimal hex decimal hex
Unicode 70 U+0046 102 U+0066
UTF-8 70 46 102 66
Numeric character reference F F f f
EBCDIC family 198 C6 134 86
ASCII 1 70 46 102 66
Also for encodings based on ASCII, including the DOS, Windows, ISO-8859 and Macintosh families of encodings.

മറ്റ് പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "F", Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); "ef", "eff", "bee" (under "bee eff"), op. cit.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എഫ്_(ഇംഗ്ലീഷ്_അക്ഷരം)&oldid=3779814" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്