എ (ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)

(A എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ലത്തീൻ അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ്‌ A. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏ(pronounced /eɪ/) എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ പേര്.

Wiktionary
Wiktionary
a എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
A
A
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  


The Letter A in "Times New Roman" (or another serif font if Times is not available)

ധ്വനിമൂല്യം തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷിൽ A എന്ന അക്ഷരം ഒന്നിലധികം സ്വനിമങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  1. നിമ്‌നോച്ചമായ അഗ്ര അവർത്തുളിതസ്വരം(æ) - (/æ/ -padഎന്നതിലെ ഉച്ചാരണം
  2. നിമ്‌നമായ മൂല അവർത്തുളിതസ്വരം(ɑː)- /ɑː/)-father എന്നതിലെ ഉച്ചാരണം
  3. /eɪ/ എന്ന ദ്വിസ്വരം-ace, major തുടങ്ങിയവയിലെ ഉച്ചാരണം. അക്ഷരത്തിന്റെ പേരിനും ഈ ഉച്ചാരണംതന്നെ. മധ്യകാല ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്ന് ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷിനു‍ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉച്ചാരണപരിണാമമാണിത്. Aഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവ്വിധം ദ്വിസ്വരമാകാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെ‌ ഓട്ടോ ജെസ്പേഴ്സന്റെ വ്യാപകസ്വരപരിണാമസിദ്ധാന്തം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
  4. ലത്തീൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു മിക്ക ഭാഷകളിലും A നിമ്‌നമായ കേന്ദ്ര അവർത്തുളിതസ്വരമായോ നിമ്‌നമായ മൂല അവർത്തുളിതസ്വരമായോ ആണ്‌ ഉച്ചരിക്കുന്നത്.

ദീർഘസ്വനിമങ്ങളെയും ഹ്രസ്വസ്വനിമങ്ങളെയും A കൊണ്ടാണ്‌ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഉപയോഗം തിരുത്തുക

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ലത്തീൻ അക്ഷരങ്ങളിൽ Aയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ്. സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകൾ A-യുടെ ഉപയോഗത്തിൽ‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്‌‌. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം 8.2% അക്ഷരങ്ങളും സ്പാനിഷിൽ 6.2% അക്ഷരങ്ങളും ഫ്രഞ്ചിൽ 4% അക്ഷരങ്ങളും A-യാണ്‌.[1]

കമ്പ്യൂട്ടിങ് കോഡുകൾ തിരുത്തുക

യൂണികോഡിൽ വലിയക്ഷരത്തിന്‌ U+0041 -ഉം ചെറിയക്ഷരത്തിന്‌ U+0061-ഉം ആണ്‌ കോഡുകൾ.[2]

ഇവ കൂടി കാണുക തിരുത്തുക

അലിഫ്

ആൽഫ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Percentages of Letter frequencies per Thousand words". Archived from the original on 2007-01-25. Retrieved 2006-05-01.
  2. "Javascript Unicode Chart" (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2009-02-24. Retrieved 2009-03-08.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എ_(ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)&oldid=3625816" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്