പി (ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)

(P എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയുടെയും ഐ‌എസ്ഒ അടിസ്ഥാന ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയുടെയും പതിനാറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് P അല്ലെങ്കിൽ p . ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന്റെ പേര് പി എന്നാകുന്നു. ഇത് ഒരു (തലവകാരാരണ്യകം /പി ഐ / ), ബഹുവചനം പെഎസ്. [1]

Wiktionary
Wiktionary
p എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
P
P
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
ഫീനിഷ്യൻപി
പുരാതന ഗ്രീക്ക്പൈ
ഗ്രീക്ക്പൈ
സിറിലിക്പെ
എട്രൂസ്‌കാൻപി
ലാറ്റിൻപി
           

എഴുത്ത് സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക

തിരുത്തുക
 
1627 മുതൽ നവോത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പി യുടെ ആദ്യകാല ബറോക്ക് രൂപകൽപ്പന

അനുബന്ധ പ്രതീകങ്ങൾ

തിരുത്തുക

കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോഡുകൾ

തിരുത്തുക
അക്ഷരം P p
Unicode name LATIN CAPITAL LETTER P     LATIN SMALL LETTER P
Encodings decimal hex decimal hex
Unicode 80 U+0050 112 U+0070
UTF-8 80 50 112 70
Numeric character reference P P p p
EBCDIC family 215 D7 151 97
ASCII 1 80 50 112 70
Also for encodings based on ASCII, including the DOS, Windows, ISO-8859 and Macintosh families of encodings.

മറ്റ് പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  • നിങ്ങളുടെ Ps, Qs എന്നിവ മനസിലാക്കുക
  • പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ "പെന്നി", ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയായ p (ഉദാ. "20p" = 20 പെൻസ്)
  1. "P", Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "pee," op. cit.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പി_(ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം)&oldid=3341549" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്