2004- ലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫീൽഡ് ഹോക്കി

(Field hockey at the 2004 Summer Olympics എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഹെലിനിക്കോൺ ഒളിമ്പിക് കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഒളിമ്പിക് ഹോക്കി കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് ഹോക്കി ആണ് 2004 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് .പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള മത്സരം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക റൌണ്ടുകൾക്കുശേഷം രണ്ട് ടീമുകളും സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നു.

Field hockey
at the Games of the XXVIII Olympiad
Field Hockey, Athens 2004.png
VenueHellinikon Olympic Hockey Centre
Dates14–27 August 2004
«20002008»

പുരുഷ ടൂർണമെന്റ്തിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: 2004 ലെ വേനൽക്കാല ഒളിമ്പിക്സിൽ പുരുഷ ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾ

  ഗോൾഡ്   വെള്ളി   ഓട്
  Australia (AUS)
മൈക്കൽ ബ്രെന്നൻ
ട്രാവിസ് ബ്രൂക്ക്സ്
ഡീൻ ബട്ട്ലർ
ലിയാം ഡി യങ്
ജമീ ഡ്വയർ
നഥാൻ എഗ്ലിംഗ്ടൺ
ട്രോയ് എൽഡർ
ബെവൻ ജോർജ്
റോബർട്ട് ഹമ്മണ്ട്
മാർക്ക് ഹിക്ക്മാൻ
മാർക്ക് നോളസ്
ബ്രെന്റ് ലിവർമോർ
മൈക്കൽ മക്കൻ
സ്റ്റീഫൻ മൗലാം
ഗ്രാന്റ് ഷുബെർട്ട്
മാത്യു വെൽസ്
ബാരി ഡാൻസർ (ഹെഡ് കോച്ച്)
കോളിൻ ബാച്ച് (അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച്)
  Netherlands (NED)
മാന്തിജ്സ് ബ്രൗവർ
റൊണാൾഡ് ബ്രൗവർ
ജെറോൺ ഡെൽമി
തെയൺ ഡി നൊയിജർ
ഗീർട്ട്-ജാൻ ഡെറിക്സ്
റോബ് ഡെറിക്സ്
മാർട്ടൻ ഇകൽബോം
ഫ്ലോറിസ് എവേഴ്സ്
എറിക് ജസറ്റ്
കരേൽ ക്ളവർ
ജെസ്സി മഹു
റോബ് റെക്കേർസ്
റ്റേയ്ക്ക് റ്റേക്കിമ
സാന്തർ വാൻ ഡെ വെയിഡ്
ക്ലാസ് വീറിങ്
ഗുസ് വോഗൽസ്
ടെറി വാൽഷ് (ഹെഡ് കോച്ച്)
  Germany (GER)
ക്ലെമെൻസ് ആർനോൾഡ്
ക്രിസ്റ്റോഫ് ബെക്മാൻ
സെബാസ്റ്റ്യൻ ബൈഡർലെക്
ഫിലിപ്പ് ക്രോൺ
എയ്ക്ക് ഡക്ക്വിറ്റ്സ്
ക്രിസ്റ്റോഫ് എയ്മർ
ബിജോൺ എമർലിങ്
ഫ്ലോറിയൻ കുൻസ്
ബിജോൺ മൈക്കൽ
സാഷാ റീനെൽറ്റ്
ജസ്റ്റസ് ഷാരോസ്ക്കി
ക്രിസ്ത്യൻ ഷൂൾട്ട്
ടിമോ വെസ്
തിബോർ വൈസെൻബോൺ
മത്തിയാസ് വിറ്റ്തസ്
ക്രിസ്റ്റഫർ സെല്ലർ
ബേൺഹാർഡ് പീറ്റേർസ് (ഹെഡ് കോച്ച്)

വനിതാ മത്സരംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: 2004 ലെ വേനൽക്കാല ഒളിമ്പിക്സിലെ വയൽ ഹോക്കി - വനിതാ ടൂർണമെന്റ്

  ഗോൾഡ്   വെള്ളി   ഓട്
  Germany (GER)
ടിനാ ബച്ച്മാൻ
കരോളിൻ കാസറെറ്റോ
നദീൻ എൺസ്റ്റിംഗ്-ക്രെൻകെ
ഫ്രാൻസിഷ്ക ഗ്യൂഡ്
മാണ്ടി ഹാസെ
നടാഷ കെല്ലർ
ഡെനിസ് ക്ലെക്കർ
അങ്കെ കുഹ്നെ
ബദ്രി ലത്തീഫ്
ഹെയ്ക്കെ ലാസ്സ്ഷ്
സോൺജ ലേമാൻ
സിൽക്കെ മുള്ളർ
ഫാനി റിന്ന
മരിയോൺ റോഡ്വാൾഡ്
ലൂയിസ വാൾട്ടർ
ജൂലിയ സ്വെൽ
മാർക്കസ് വെയ്സ് (ഹെഡ് കോച്ച്)
  Netherlands (NED)
മിൻകേ ബൂയ്ജ്
അഗീത് ബൂംഗാർഡ്റ്റ്‎
ചാൻടൽ ഡി ബ്രൂയിൻ
ലിസാനെ ഡി റോവർ
മിറ്റ്ജീ ഡോണേഴ്സ്
സിൽവിയ കാരെസ്
ഫാത്തിമ മോറിയര ഡി മെലോ
ഇഫെക് മൾഡർ
മാർട്ജി ഷീപ്സ്ട്ര
ജാനെകി ഷോപ്മാൻ
ക്ലാരിൻഡ സിന്നിഗെ
മിൻകെ സ്മീറ്റ്സ്
ജിസ്കെ സ്നൂക്സ്
മാച്ചാ വാൻ ഡെർ വാർട്ട്
മേക്ക് വാൻ ഗീൻഹുസെൻ
ലീവെ വാൻ കെസെൽ
മാർക്ക് ലാമെർസ് (ഹെഡ് കോച്ച്)
  Argentina (ARG)
പൗലൊ വുക്കോജികിക്
സെസിലിയ രൊഗ്നൊനി
മാരിനെ റൂസോ
അയേലെൻ സ്റ്റെപ്നിക്
മരിയ ഡി ലാ പാസ് ഹെർണാൻഡേസ്
മെർസിഡസ് മാർഗലോട്ട്
വനിന ഒനെറ്റോ
സോളീഡാഡ് ഗാർസിയ
മരിയാന ഗോൺസാലെസ് ഒലിവ
അലജന്ദ്രാ ഗുല്ല
ലൂസിയാന ഐമാർ
ക്ലോഡിയ ബുർക്കർട്ട്
മരീന ഡി ഗിക്കോമോ
മഗ്ദലേന ഐസേഗാ
മരിയേല അന്റോണിസ്ക
ഇനസ് അരോൺഡോ
സെർജിയോ വിഗിൽ (ഹെഡ് കോച്ച്)

അവലംബംതിരുത്തുക