ക്ലിനിക്ക്

(Clinic എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സാധാരണ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയി പ്രാഥമിക പരിചരണവും ചികിത്സയും നൽകുന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്ലിനിക്ക്. ക്ലിനിക്കുകൾ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ സർക്കാരിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കാം.

സൈനിക പോളിക്ലിനിക് ലെഗിഒനൊവൊ, പോളണ്ട്.

ഒന്നോ അതിലധികമോ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷനർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയ ചികിത്സകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്ലിനിക്കുകൾ. എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കിനെയും സൂചിപ്പിക്കാം. ആശുപത്രികൾ പോലെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളായി വളർന്നതിന് ശേഷവും ചില ക്ലിനിക്കുകൾ അവയുടെ പേരിലെ "ക്ലിനിക്ക്" നിലനിർത്തുന്നു.

റഷ്യയിലെ നിസ്നി നോവ്ഗൊറോഡ് ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ വെലികി വ്രാഗ് ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാർക്ക് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു മെഡ്‌പങ്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ആക്സസ് പോയിൻറ്

ഒന്നോ അതിലധികമോ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ നടത്തുന്ന പൊതു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസുമായി ക്ലിനിക്കുകൾ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ക്ലിനിക്കുകളും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കുകളും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. (മെഡിക്കൽ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ചില സേവനങ്ങൾക്കും ഈ പേര് ഉപയുക്തമാകുന്നു: ഉദാഹരണത്തിന്, നിയമ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നത് അഭിഭാഷകരാണ്.)

ചില ക്ലിനിക്കുകൾ തൊഴിലുടമകൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നു. മറ്റു ചിലത് ക്ലിനിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് പുറംകരാർ നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചൈനയിൽ അത്തരം ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഉടമകൾക്ക് ഔപചാരിക മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല. 2011 ൽ ചൈനയിൽ 6,59,596 വില്ലേജ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.[1]

ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളിലും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ മൊബൈൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോഡരികിലെ ഡിസ്പെൻസറികൾ മുഖേന നൽകുന്നു, അവയിൽ ചിലത് പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ പരമ്പരാഗത ക്ലിനിക്കുകൾ ആയുർവേദ മരുന്നും യുനാനി ഹെർബൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസും നൽകുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴും പരിശീലിച്ചുവരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്.

പദോൽപ്പത്തിതിരുത്തുക

ചരിവ് എന്നർഥംവരുന്ന പുരാതന ഗ്രീക്ക് κλίνειν (ക്ലിനിൻ) നിന്നാണ് ക്ലിനിക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. കിടക്കക്ക് κλίνη (ക്ലൈൻ) എന്നും രോഗികളെ കിടക്കയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യൻ ക്ലിനിക്കോസ് എന്നും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.[2] ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഇത് ക്ലീനിക്കസ് ആയി.[3][4]

ക്ലിനിക് എന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യകാല ഉപയോഗം "രോഗികൾക്ക് കട്ടിലിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ" എന്നതായിരുന്നു.[5]

പ്രവർത്തനംതിരുത്തുക

 
ജർമ്മൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ കാൾ-മാർക്സ്-സ്റ്റാഡിലെ പോളിക്ലിനിക്.

ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ്.

വലിയ ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കുകൾതിരുത്തുക

 
കുട്ടികൾക്കുള്ള മോസ്കോയിലെ പോളിക്ലിനിക് - നോവോകോസിനോ.

വലിയ ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, ഇത് ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രികളെപ്പോലെ വലുതായിരിക്കും.

പ്രവർത്തനംതിരുത്തുക

സാധാരണ വലിയ ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ ആംബുലേറ്ററി കെയറും ചില നിശിത പരിചരണ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ഡോക്ടർമാരും നഴ്‌സുമാരും പോലുള്ള ജനറൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ (ജിപി) ഉണ്ട്, എന്നാൽ ആശുപത്രികളുമായി സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ, ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര, പരിചരണ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ജനറ്ക്ഷ്ൽ പ്രാക്ടീഷനർക്ക് പുറമെ, ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഒരു പോളിക്ലിനിക്കാണെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജി, ഡെർമറ്റോളജി, ഒഫ്താൽമോളജി, ഒട്ടോളറിംഗോളജി, ന്യൂറോളജി, പൾമോണോളജി, കാർഡിയോളജി, എൻ‌ഡോക്രൈനോളജി എന്നിവ പോലുള്ള ചില മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും ഉണ്ടാകും.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽതിരുത്തുക

ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം വലിയ ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യമാണ്. മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളായ റഷ്യ, ഉക്രെയ്ൻ, കൂടാതെ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുണ്ട്.[6]

മുൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ഇന്ത്യ ധാരാളം പോളിക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 343 ജില്ലകളിലായി 426 പോളിക്ലിനിക്കുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, ഇത് വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏകദേശം 33 ലക്ഷം (3.3 ദശലക്ഷം) മുൻ സൈനികർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

ക്യൂബയുടെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് പോളിക്ലിനിക്കുകൾ. ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ലിനിക്കുകൾക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട്.[7]

മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾതിരുത്തുക

 
ഒരു ട്രക്കിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക്.

മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ പുതിയ സെറ്റിൽമെൻറ് പാറ്റേണുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ സഹായകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

തരങ്ങൾതിരുത്തുക

 
മാൻഹട്ടനിലെ സ്റ്റോർഫ്രണ്ട് ക്ലിനിക്.

ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിരവധി തരം ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ട്. അത്തരം ക്ലിനിക്കുകൾ പൊതു (സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെ) അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ രീതികളായിരിക്കാം.

 • ഒരു സി‌എൽ‌എസ്‌സി, പ്രവിശ്യാ സർക്കാർ ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം സൌജന്യ ക്ലിനിക്കാണ്; സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാനഡയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സേവനങ്ങൾ അവ നൽകുന്നു
 • അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രീ ക്ലിനിക് കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
 • ഒരു റീട്ടെയിൽ-ബേസ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും സമാനമായ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും വാക്ക്-ഇൻ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു, അവയിൽ നഴ്‌സ് പ്രാക്ടീഷണർമാരെ നിയോഗിച്ചേക്കാം.
 • ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്-പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്ക് രാത്രി താമസിക്കാതെ പൊതുവായ രോഗനിർണയങ്ങളോ ചികിത്സകളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • ഒരു പോളിക്ലിനിക് രാത്രി താമസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ നിരവധി ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ (ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെ) നൽകുന്നു
 • ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക് നിർദ്ദിഷ്ട രോഗങ്ങൾക്കോ ​​ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്കോ ​​വിപുലമായ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ തരം ജനറൽ ഔട്ട്-പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കുകളുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
  • ഒരു സെക്ഷ്വൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് (ലൈംഗിക ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്) ലൈംഗിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതും ചികിത്സിക്കുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
  • ഗർഭിണിയാകാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
  • സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കൽ സേവനം നൽകുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് ആണ് അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക്.
  • ആംബുലേറ്ററി സർജറി ക്ലിനിക്, സാധാരണയായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കായി ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദിവസത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
  • ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ക്ലിനിക്ക് രോഗികൾക്ക് മെഡിക്കൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ക്ലിനിക്ക് സാധാരണയായി സ്വകാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾതിരുത്തുക

 • ബ്രിട്ടീഷ് എൻ‌എച്ച്‌എസിന്റെ ഭാഗമായ ടവിസ്റ്റോക്ക് ക്ലിനിക്ക് 1920 കളിലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ആർ‌ഡി ലയിംഗ് .
 • സ്യൂട്ട്കേസ് ക്ലിനിക്, ബെർക്ക്ലി ഫ്രീ ക്ലിനിക്, ഹൈറ്റ് ആഷ്ബറി ഫ്രീ ക്ലിനിക് എന്നിവ സൗജന്യ ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
 • ഇന്ത്യയിലെ വെല്ലൂരിലെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് & ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം റോഡരികിലെ ഡിസ്പെൻസറികൾ ഉണ്ട്. 1900 ൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി തുടങ്ങിയ ക്ലിനിക്കാണ് പിന്നീട് വളർന്ന് വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ‌യത്.
 • ആൽബർട്ട സർവകലാശാലയുടെയും സർക്കാർ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനമായ ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽത്തിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് എഡ്മണ്ടൻ ക്ലിനിക്.
 • ലോയർ വാലി ഫ്രാൻസിലെ ലാ ബോർഡെ ക്ലിനിക്, നൂതനമായ ഒരു സൈക്യാട്രിക് ക്ലിനിക്കാണ്.
 • മയോ ക്ലിനിക്, ക്ലീവ്‌ലാന്റ് ക്ലിനിക്, മാർഷ്ഫീൽഡ് ക്ലിനിക്, ലാഹെ ക്ലിനിക് എന്നിവ സമഗ്ര ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, ഇവയെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ വളരെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാക്ടീസുകൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വലിയ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകളായി വളർന്നതാണ്, എങ്കിലും അവ അവയുടെ പേരുകളിലെ ക്ലിനിക് നിലനിർത്തി.
 • ഗാരി ബേൺസ്റ്റൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക്, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ, സന്നദ്ധസേവക പിന്തുണയുള്ള മിഷിഗനിലെ പോണ്ടിയാക്കിലെ സൗജന്യ ക്ലിനിക്ക് ആണ്.
 • ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലെ ബാലാജി ഫിസിയോതെറാപ്പി & റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്ലിനിക്ക് "പേശി, സന്ധി, നടുവേദന, ഹൃദയാഘാതം, നട്ടെല്ല് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചികിത്സ പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്ലിനിക് ആണ്"[8] .

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. "Statistical Communiqué on the 2011 National Economic and Social Development". stats.gov.cn. National Bureau of Statistics of China. 22 February 2012. മൂലതാളിൽ നിന്നും 6 April 2012-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2012-09-05.
 2. κλινικός in A Greek–English Lexicon. Retrieved 2016-09-18.
 3. clinicus in A Latin Dictionary. Retrieved 2016-09-18.
 4. Partridge, Eric. Origins: A short etymological dictionary of modern English. Book Club Associates, 1966.
 5. Clinic, Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1913.
 6. Google
 7. Cuba’s primary health care revolution: 30 years on, Bulletin of the World Health Organization
 8. http://www.bprc.in/page/1 Archived 25 May 2012 at the Wayback Machine.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്ലിനിക്ക്&oldid=3532133" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്