സംവാദം:സതീഷ് കളത്തിൽ

Latest comment: 1 വർഷം മുമ്പ് by മേൽവിലാസം ശരിയാണ് in topic ശ്രദ്ധേയത ഫലകം ഒഴിവാക്കണം

കൈതപ്പൂമണം (സംവാദം) 18:42, 21 മേയ് 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

സതീഷ് കളത്തിൽ എന്ന ഈ താളിൽ വന്ന തെറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നു. അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ നിയമങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഈ താൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സഹായിക്കുക. തിരുത്തുവാൻ തയ്യാറാണ്.ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിക്കിപീഡിയ കാര്യനിർവ്വാഹകർ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 08:19, 29 മേയ് 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]
  • താൾ നിലനിർത്തണം:
ക്ഷമിക്കണം. ആദ്യമായാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു അംഗമാകുന്നതും ഒരു താൾ (ലേഖനം) സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ കാരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 'ശ്രദ്ധേയത' എന്ന വാക്കിന്റെ വിക്കിപീഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ലേഖനത്തിൽ വന്ന പിഴവോ, ലേഖനം സമർപ്പിച്ചതിലെ പിഴവോ മറ്റോ ആണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്.

വിക്കിപീഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 'ശ്രദ്ധേയത' ഈ ലേഖനത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കാരണം, ഇത് ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനെക്കുറിച്ചുള്ള താളാണ്. ഈ താളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ വേറിട്ട ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരാളാണ്. ചലച്ചിത്ര മേഖലക്ക്; പ്രത്യേകിച്ചും മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്തതും ചെറുതും വലുതും ആയ ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പലരും അദ്ദേഹം തുറന്നിട്ട വഴിയിലൂടെ തുടർന്നും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആണെന്ന് ആനുകാലിക ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ആയതിനാൽ, ഈ താൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഈ താൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ യാതൊരു നയത്തിനും നിയമത്തിനും എതിരല്ല എന്നും കരുതുന്നു. ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിക്കിപീഡിയ കാര്യനിർവ്വാഹകർ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 02:47, 30 മേയ് 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഒരു ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോക്താവിന് 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ?തിരുത്തുക

അംഗത്വം എടുത്ത് ലൊഗിൻ ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ഐ.പി. വിലാസം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോക്താവിന് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ട്ടിച്ച ഒരു താളിൽ 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ? ഇപ്രകാരം വരുന്ന ഫലകങ്ങൾക്ക് സാധുതയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരം ഫലകങ്ങൾ പ്രസ്തുത താൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉപയോക്താവിന് സ്വയം നീക്കം ചെയ്യാമോ..? മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 20:15, 1 ജൂൺ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ബിപിൻ എന്റെ സംവാദ താളിൽ (സംവാദം) തന്നിരിക്കുന്നു. ബിപിന് വളരെ നന്ദി. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 09:53, 6 ജൂൺ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]
Sugeesh ന്റെ സംവാദം താളിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് Adv.tksujith ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി Adv.tksujith. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 10:17, 6 ജൂൺ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

ശ്രദ്ധേയതതിരുത്തുക

ഐ.പി. ലേഖനത്തിൽ ചേർത്ത എസ്.ഡി. ഫലകം നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലേഖനം സൃഷ്ടിച്ച ഉപയോക്താവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഐ.പി. മറുപടി നൽകാനോ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ തയാറായിട്ടില്ല. വിയോജിപ്പുള്ളവർ മായ്ക്കുക ഫലകം ചേർത്ത ശേഷം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതിത്താളിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:22, 7 ജൂൺ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

റോജി പാലാ, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്നെ വലിയൊരു വിഷമത്തിൽ നിന്നാണ് താങ്കൾ കരകയറ്റിയത്‌. താങ്കളെപ്പോലെ സംശുദ്ധിയും കാര്യപ്രാപ്തിയും ഉള്ളവർ ആണ് എന്നെപ്പോലത്തെ തുടക്കകാരുടെ വഴികാട്ടികളും പ്രതീക്ഷകളും! മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 10:36, 9 ജൂൺ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

ശ്രദ്ധേയത ഫലകം ഒഴിവാക്കണംതിരുത്തുക

Ajeeshkumar4u, സർ, താങ്കൾ ഈ താളിൽ ശ്രദ്ധേയത ഫലകം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഒരു ലിങ്ക് [1] കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ താൾ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിച്ചതുമാണ്. ദയവുചെയ്ത് ലേഖനം നിലനിർത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 20:18, 11 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

@മേൽവിലാസം ശരിയാണ്: ശ്രദ്ധേയത ഫലകം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ലേഖനം ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ലേഖനത്തിലെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് "വിശ്വസനീയമായ" ദ്വിതീയ സ്രോതസുകളിൽ കാര്യമായ പരാമർശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആണ് ശ്രദ്ധേയത ടാഗ് ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ നൽകിയ ഫിൽമിബീറ്റ് ലിങ്കിൽ പോലും സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. ഫിൽമിബീറ്റ് വിശ്വസനീയമാണോ എന്നതിലും സംശയമുണ്ട്. മൂന്നു തവണ അവലംബം ആക്കിയിരിക്കുന്ന കഥയും ചിന്തയും ഒരു ബ്ലോഗ് ആണ്. വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ബ്ലോഗുകൾ ഒന്നും അവലംബമാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ വരികളിൽ വെറുതേ പേര് പരാമർശിച്ച് പോകുന്നതല്ലാതെ ലേഖനത്തിലെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പരാമർശിക്കുന്ന വിശ്വസനീയ അവലംബങ്ങൾ ചേർത്ത് ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. വിക്കിയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, അതിനാൽ സർ വിളിയും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 04:37, 12 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
Ajeeshkumar4u, Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം}, ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങളല്ല ഈ ലേഖനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആധാരമാക്കിയിരുന്ന മുഖ്യ അവലംബം. ഈ ബ്ലോഗ് ഐഡി രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് (10 ഡിസംബർ 2021‎) ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്.

അതും മനപ്പൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല. നെറ്റിൽ മറ്റെന്തോ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കടന്നു വന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗും. അതു വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു വിക്കിയിൽ ലേഖനം ചെയ്തത് ഓർത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലിങ്കും അതിൽ കിടന്നോട്ടെയെന്നു കരുതിയത്.

ഈ ലേഖനം ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി. നാൾവഴി പരിശോധിച്ചാൽ 27 മേയ് 2017‎ നാണ് ഈ ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

[2] എന്ന ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിലെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ആണ് പ്രധാനമായും ഈ ലേഖനത്തിന് അവലംബമായിട്ടുള്ളത്.

പിന്നെ, മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലെ [publisher = മാതൃഭൂമി| accessdate = 2010-07-07] എന്ന റിപ്പോർട്ടും ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ലിങ്കുകളെല്ലാം സപ്ലിമെന്ററി എവിഡൻസുകളായാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ലേഖനത്തിലെ വ്യക്തി വലിയ പ്രശസ്തനൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത വേറിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം എഴുതുവാൻ തോന്നിയത്. അതും ഒന്നല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ സംഭാവനകൾ ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതു ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അതൊരു ചരിത്രമാണ്. ഇതും [[3]] കാണുക.

അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 15 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. മലയാളത്തിലെ ദിനപത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ തുടങ്ങിയത് അതിനും കൊറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്. പ്രിന്റഡ് പത്രങ്ങളുടെ ഓൺലൈനിൽ വന്നാൽപോലും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് കാണില്ല. അത് ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. ആ സ്പേസിൽ അവർ മറ്റുവല്ല ന്യൂസും ചേർക്കും.

അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഹിന്ദുവിന് മാത്രമായിരുന്നിരിക്കാം ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രിന്റഡ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓൺലൈൻ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ [[4]] ഈ സൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകൾ കാണുന്നുമുണ്ട്.

പിന്നെ, Imdb, M3db, malayalasangeetham, malayalachalachithram എന്ന വെബ് സൈറ്റുകളിലും ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചു കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ഫിൽമിബീറ്റ് എന്നത് വെറുമൊരു വെബ് സൈറ്റല്ല, ഒരു ഓൺലൈൻ പത്രമാണ്. അതും വിശ്വസിനീയമായ തെളിവാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

എൻറെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ. സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ...മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 12:21, 12 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Ajeeshkumar4u, Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം},[5]] ബ്ലോഗ് ലിങ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 12:32, 12 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
  • സുഹൃത്തേ, ബ്ലോഗ് ലിങ്ക് ചേർത്തതല്ല ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രശ്നം, ബ്ലോഗിലെ വരികൾ അതേ പോലെ ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. കുറച്ചെല്ലാം വെട്ടിയൊതുക്കി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരുത്തുകളുമായി തുടരുക. ആശംസകൾ. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 16:52, 12 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
Ajeeshkumar4u, Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം}, മനസിലാക്കുന്നു. നന്ദി.മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 17:36, 12 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:സതീഷ്_കളത്തിൽ&oldid=3697555" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"സതീഷ് കളത്തിൽ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.